„REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ A V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ A V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ zadávané zadavatelem Obec Hať. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Hať

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ A V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena do dvou samostatných části:

1. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ“
2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“

Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku do jedné či obou části veřejné zakázky.

Vymezení předmětu 1. části veřejné zakázky
Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je výměna 2ks stávajících termických plynových kotlů za nové plynové kondenzační kotle a rekonstrukce stávajících rozvodů tepla do místa připojení k topné a vratné větvi objektu KD.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu pro 1. část veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Vymezení předmětu 2. části veřejné zakázky
Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je výměna 2ks stávajících termických plynových kotlů za nové plynové kondenzační kotle a rekonstrukce stávajících rozvodů tepla do místa připojení k topné a vratné větvi objektu zdravotního střediska.
Dále v podrobnostech projektové dokumentace a položkového rozpočtu pro 2. část veřejné zakázky, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

S ohledem na technické možnosti profilu zadavatele se níže uvedené údaje se vztahují k 2. části veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“.
Údaje k 1. části veřejné zakázky jsou uveřejněny samostatně.

Poznámka

Tyto projekty jsou financovány za podpory Evropské unie v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020.
Název projektu č. 2: Rekonstrukce technické místnosti v objektu zdravotního střediska v obci Hať

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44621000-9, 44620000-2

Místo plnění veřejné zakázky

2. část veřejné zakázky bude realizována na adrese: Zdravotní středisko, U střediska 14/6, Hať.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

404 991,00 bez DPH (490 039,11 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

397 156,00 bez DPH (480 558,76 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

397 156,- bez DPH (480 558,76 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

15. 2. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Švancar

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Švancar

Kontaktní e-mail: svancar@administracezakazek.cz

Kontaktní telefon: +420773909080

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ A V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo - 2. část veřejné zakázky 9. 3. 2021 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 9. 3. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU KD V OBCI HAŤ A V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ 2. část veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V OBCI HAŤ“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Josef Marenčák (73336858) Uchazeč 501 198,94 Kč vč. DPH
414 214,00 Kč bez DPH
DESIA, s.r.o. (25822691) Uchazeč 524 881,06 Kč vč. DPH
433 786,00 Kč bez DPH
Gass-eko s.r.o. (268199) Dodavatel 480 559,00 Kč vč. DPH
397 156,00 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap