Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště

Předmět veřejné zakázky

okrajové části obce Staré Sedliště pro připojení části stávajících 3 RD a výhledově rozvojové zóny cca 8 RD
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO 01 Vodovod o celkové délce 118,0 m z trub PE 100 RC d 90 se zřízením jednoho odkalení a dvou odvzdušnění (na horních a dolních lomech řadu). Pro odkalení i odvzdušení bude použito hydrantu DN 80. V místě SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.
SO 02 Vodovod o celkové délce 62,6 m z trub PE 100 RC d 63 se zřízením jednoho odkalení na dolním koncovém úseku řadu.
SO 01 Kanalizace představuje vybudování nové tlakové kanalizace z trub PE HD 63 o délce 212,7 m směřující k nové zástavbě. V horních lomech budou zřízeny automatické odvzdušňovací ventily DN 50 v betonových kanalizačních šachtách DN 1000. Šachty budou opatřeny odvětranými poklopy tř. D 400. V místě dělení SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.
S0 02 kanalizace představuje vybudování nové tlakové kanalizace z trub PE HD 50 o délce 64,4 m ke stávající zástavbě + z části v rozvojové zóně. Připojení objektů bude provedeno do tlakové stoky vložením mechanické odbočky. Odtok bude zajišťovat domovní čerpací stanice odpadních vod u každého objektu. V místě dělení SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.

Projektované stavby budou zhotoveny na veřejně přístupných pozemcích. Umístění respektuje ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m. Souběh a křížení bude probíhat dle ČSN 73 6005.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 499 947,29 bez DPH (1 814 936,22 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

24. 11. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. JItka Valíčková

Kontaktní e-mail: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní telefon: 606042235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 1. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COLAS CZ a.s. (26177005) Uchazeč 1 813 790,- Kč vč. DPH
1 499 000,- Kč bez DPH
Ing. Bohumil Nobohradský (65566947) Dodavatel 1 652 920,93 Kč vč. DPH
1 366 050,36 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap