Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště

Předmět veřejné zakázky

okrajové části obce Staré Sedliště pro připojení části stávajících 3 RD a výhledově rozvojové zóny cca 8 RD
Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO 01 Vodovod o celkové délce 118,0 m z trub PE 100 RC d 90 se zřízením jednoho odkalení a dvou odvzdušnění (na horních a dolních lomech řadu). Pro odkalení i odvzdušení bude použito hydrantu DN 80. V místě SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.
SO 02 Vodovod o celkové délce 62,6 m z trub PE 100 RC d 63 se zřízením jednoho odkalení na dolním koncovém úseku řadu.
SO 01 Kanalizace představuje vybudování nové tlakové kanalizace z trub PE HD 63 o délce 212,7 m směřující k nové zástavbě. V horních lomech budou zřízeny automatické odvzdušňovací ventily DN 50 v betonových kanalizačních šachtách DN 1000. Šachty budou opatřeny odvětranými poklopy tř. D 400. V místě dělení SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.
S0 02 kanalizace představuje vybudování nové tlakové kanalizace z trub PE HD 50 o délce 64,4 m ke stávající zástavbě + z části v rozvojové zóně. Připojení objektů bude provedeno do tlakové stoky vložením mechanické odbočky. Odtok bude zajišťovat domovní čerpací stanice odpadních vod u každého objektu. V místě dělení SO 01 a SO 02 bude osazeno sekční šoupě.

Projektované stavby budou zhotoveny na veřejně přístupných pozemcích. Umístění respektuje ochranné pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m. Souběh a křížení bude probíhat dle ČSN 73 6005.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45231300-8

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 499 947,29 bez DPH (1 814 936,22 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

24. 11. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. JItka Valíčková

Kontaktní e-mail: starosta@ssedliste.cz

Kontaktní telefon: 606042235

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 6. 1. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rozšíření vodovodu a kanalizace v severní části obce Staré Seliště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COLAS CZ a.s. (26177005) Uchazeč 1 813 790,- Kč vč. DPH
1 499 000,- Kč bez DPH
Ing. Bohumil Nobohradský (65566947) Dodavatel 1 652 920,93 Kč vč. DPH
1 366 050,36 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap