Elektroinstalace pro napojení nových indukčních ohřívačů KSO 1200kW a KSO 400kW v hale lisovny

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Elektroinstalace pro napojení nových indukčních ohřívačů KSO 1200kW a KSO 400kW v hale lisovny zadávané zadavatelem TATRA METALURGIE a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

TATRA METALURGIE a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Elektroinstalace pro napojení nových indukčních ohřívačů KSO 1200kW a KSO 400kW v hale lisovny

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je „Elektroinstalace pro napojení nových indukčních ohřívačů KSO 1200kW a KSO 400kW v hale lisovny“.

Bližší technická specifikace předmětu výběrového řízení je specifikována projektovou dokumentací, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 2.

Poznámka

Předmětem výběrového řízení není dodávka výkonových napájecích transformátorů T4, T7, T8 indukčních ohřívačů a připojení na svorky cílových rozváděčů - toto je součástí nabídky dodavatele indukčních ohřívačů.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2.

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45310000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 5. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TATRA METALURGIE a.s., Areál Tatry 1448/5, 742 21 Kopřivnice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Vladimír Daněček (administrativní záležitosti), Pavel Baďura (technické záležitosti)

Kontaktní e-mail: vladimir.danecek@tatra.cz, pavel.badura@tatra.cz

Kontaktní telefon: +420 606 759 342, +420 724 826 680

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Elektroinstalace pro napojení nových indukčních ohřívačů KSO 1200kW a KSO 400kW v hale lisovny.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap