Obnova vybavení kuchyně a obnova spotřebičů v prádelně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova vybavení kuchyně a obnova spotřebičů v prádelně zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova vybavení kuchyně a obnova spotřebičů v prádelně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kuchyně a spotřebičů v prádelně, která je blíže specifikována v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Specifikace dodávek.

Součástí plnění jsou:
• komplexní služby související s příslušným dodávaným zbožím včetně instalace a dopravy
• dokumentace
• uvedení zařízení do provozu
• zaškolení obsluhy

Poznámka

Projekt:
Domov Salvator – podpora kvality života lidí s duševním onemocněním“

Podpora projektu:
Regionální operační program Moravskoslezsko, prioritní osa 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/35.01761

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 516537

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39220000-0; 42716000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Krnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

806 570,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jarmila Hegerová

Kontaktní e-mail: jarmila.hegerova@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova vybavení kuchyně a obnova spotřebičů v prádelně.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova vybavení kuchyně a obnova spotřebičů v prádelně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GASTRO MACH, s.r.o. (27818861) Uchazeč 972 746,60 Kč vč. DPH
803 992,60 Kč bez DPH
Finezza facility s.r.o. (29398096) Uchazeč 688 694,- Kč vč. DPH
569 169,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap