Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Bystřice

Obec Bystřice

Sídlo zadavatele

Bystřice 334, Bystřice nad Olší, PSČ 739 95

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00296562

Www stránky zadavatele

http://www.bystrice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://bystrice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-bystrice_69/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

363746

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Bystřice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Bystřice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bezpečná kapacita na komunikaci E 75-I/11-křižovatka K02, silnice I/11x III/01142 x III/01143 a křižovatka K03, silnice I/11 x III/01144 Zobrazit
Bystřice – dopravní automobil - II Zobrazit
Bystřice – Farské, areál škol – Prodloužení dešťové kanalizace Zobrazit
Bystřice-lokalita Škubňa 18-prodloužení vodovodu Zobrazit
Chlazení 19 kanceláří OÚ Bystřice Zobrazit
Chodník Farské včetně veřejného osvětlení Zobrazit
Chodník Na Pasekách Zobrazit
Chodník Na Pasekách - II. etapa Zobrazit
Chodník podél příjezdové komunikace Farské Zobrazit
Dětské hřiště školní družiny při ZŠ č.p. 848 Zobrazit
Dodávka a montáž nábytku v PZŠ č.p.366 Zobrazit
Dodávka automobilu pro Technické Služby obce Bystřice Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky Zobrazit
Dodávka vybavení pro projekt “Slezské Beskydy - společné dědictví“ Zobrazit
Dodávka zametacího stroje s vysáváním nečistot pro údržbu komunikací Zobrazit
Energetické úspory objektu č. p. 416 v obci Bystřice Zobrazit
Farské - inženýrské sítě Zobrazit
Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici Zobrazit
Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici – část A Zobrazit
Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici – II Zobrazit
Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p.Suchého č.p. 34 – stavební údržba Zobrazit
Nákup malotraktoru pro Technické Služby obce Bystřice Zobrazit
Nákup traktoru pro komunální služby obce Bystřice Zobrazit
Obnova venkovních sportovišť na ZŠ v Bystřici Zobrazit
Oprava chodníku od evangelického kostela Zobrazit
Oprava komunikací obce Bystřice 2016 Zobrazit
Oprava komunikací obce Bystřice 2016 – 2. etapa Zobrazit
Oprava místních komunikací Zobrazit
Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2017 Zobrazit
Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2018 Zobrazit
Opravy komunikací obce Bystřice v roce 2015 Zobrazit
Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici Zobrazit
Prodloužení vodovodu k Cihelně a Technická a dopravní infrastruktura pro 4 rodinné domky Zobrazit
Projektová dokumentace stavby MUZ-IC v Bystřici Zobrazit
Provedení opravy místních komunikací v obci Bystřice Zobrazit
Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici Zobrazit
Rekonstrukce vnitřních prostor krytého bazénu v Bystřici Zobrazit
Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice Zobrazit
Spojovací chodník v Bystřici Zobrazit
Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“ Zobrazit
Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben Zobrazit
Úprava vodního toku Žabinec Zobrazit
Venkovní vybavení zahrady MŠ Bystřice Zobrazit
Vnitřní vybavení školky nábytkem a interaktivní tabulí Zobrazit
Vodovod Loučka, zdravotní zabezpečení vody Zobrazit
Výměna bazénové vzduchotechnické jednotky Zobrazit
Výstavba chodníků od pošty a Na Škubni Zobrazit
Výstavba dešťové kanalizace od evangelického kostela k Hluchové Zobrazit
Výstavba dvou stok splaškové kanalizace v lokalitě na Pasekách v Bystřici Zobrazit
Výstavba komunikace Farské Zobrazit
Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí Zobrazit
Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - II Zobrazit
Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III Zobrazit
Výstavba plynovodu, vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Farské Zobrazit
Výstavba splaškové kanalizace naproti pekárny Bajusz Zobrazit
Výstavba stoky P5 kanalizace v lokalitě Na Pasekách v Bystřici Zobrazit
Výzva k podání nabídky na stavbu a opravu komunikace ke školám v obci Bystřice Zobrazit
Zahrada plná tajemství a dobrých nápadů - II Zobrazit
Zajištění služeb pro plavecký bazén v Bystřici Zobrazit
Zajištění služeb pro plavecký bazén v Bystřici Zobrazit
Zateplení budov č.p. 700 a č.p. 701 Zobrazit
Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Bystřice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Bystřice Zobrazit
„Dodávka vybavení školním nábytkem, vzdělávacím vybavením“ pro projekt „Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben“ Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap