Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Bystřice

Obec Bystřice

Sídlo zadavatele

Bystřice 334, Bystřice nad Olší, PSČ 739 95

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00296562

Www stránky zadavatele

http://www.bystrice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://bystrice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-bystrice_69/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

363746

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Bystřice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Bystřice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bezpečná kapacita na komunikaci E 75-I/11-křižovatka K02, silnice I/11x III/01142 x III/01143 a křižovatka K03, silnice I/11 x III/01144 Zobrazit
Biotop Kamenné Zobrazit
Bystřice - odkanalizování lokality Karpentské křižovatky Zobrazit
Bystřice centrum - prostranství kolem OÚ II. Zobrazit
Bystřice – dopravní automobil - II Zobrazit
Bystřice – Farské, areál škol – Prodloužení dešťové kanalizace Zobrazit
Bystřice-lokalita Škubňa 18-prodloužení vodovodu Zobrazit
Chlazení 19 kanceláří OÚ Bystřice Zobrazit
Chodník Farské včetně veřejného osvětlení Zobrazit
Chodník Na Pasekách Zobrazit
Chodník Na Pasekách - II. etapa Zobrazit
Chodník podél příjezdové komunikace Farské Zobrazit
Chodník u stadionu s veřejným osvětlením a přechody Zobrazit
Dětské hřiště školní družiny při ZŠ č.p. 848 Zobrazit
Dětské hřiště u MŠ č.p. 106 Zobrazit
Dodávka a montáž nábytku v PZŠ č.p.366 Zobrazit
Dodávka automobilu pro Technické Služby obce Bystřice Zobrazit
Dodávka cisternové automobilové stříkačky Zobrazit
Dodávka vybavení pro projekt “Slezské Beskydy - společné dědictví“ Zobrazit
Dodávka zametacího stroje s vysáváním nečistot pro údržbu komunikací Zobrazit
Energetické úspory objektu č. p. 416 v obci Bystřice Zobrazit
Farské - inženýrské sítě Zobrazit
Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici Zobrazit
Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici – část A Zobrazit
Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu na základních školách v Bystřici – II Zobrazit
Most ev.č. 20-5 přes potok Hluchová u p.Suchého č.p. 34 – stavební údržba Zobrazit
Nadstavba MŠ Bystřice č.p. 440 pro vznik další třídy Zobrazit
Nákup malotraktoru pro Technické Služby obce Bystřice Zobrazit
Nákup traktoru pro komunální služby obce Bystřice Zobrazit
Obnova komunikací v obci Bystřice poškozených těžbou dřeva související s kůrovcovou kalamitou Zobrazit
Obnova místní komunikace - oprava přednádražního prostoru v Bystřici Zobrazit
Obnova místních komunikací v obci Bystřice pro rok 2022 Zobrazit
Obnova podlah v tělocvičnách ZŠ Bystřice č.p. 848 Zobrazit
Obnova venkovních sportovišť na ZŠ v Bystřici Zobrazit
Odpočinkový park Na Pasekách v Bystřici Zobrazit
Oprava chodníku od evangelického kostela Zobrazit
Oprava komunikací obce Bystřice 2016 Zobrazit
Oprava komunikací obce Bystřice 2016 – 2. etapa Zobrazit
Oprava místních komunikací Zobrazit
Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2017 Zobrazit
Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2018 Zobrazit
Oprava povrchu MK3a od silnice III/01143 po železniční přejezd v obci Bystřice Zobrazit
Opravy komunikací obce Bystřice v roce 2015 Zobrazit
Parkour Bystřice Zobrazit
Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici Zobrazit
Pořízení elektromobilu kategorie N1 pro obec Bystřice Zobrazit
Prodloužení vodovodu k Cihelně a Technická a dopravní infrastruktura pro 4 rodinné domky Zobrazit
Projektová dokumentace stavby "Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/1146 v obci bystřice" Zobrazit
Projektová dokumentace stavby MUZ-IC v Bystřici Zobrazit
Provedení opravy místních komunikací v obci Bystřice Zobrazit
Rekonstrukce lávky pro pěší v Bystřici Zobrazit
Rekonstrukce Polské základní školy č. p. 366 v Bystřici Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bystřice Zobrazit
Rekonstrukce vnitřních prostor bazénové haly krytého bazénu v Bystřici Zobrazit
Rekonstrukce vnitřních prostor krytého bazénu v Bystřici Zobrazit
Revitalizace potoka Žabinec, III. etapa Zobrazit
Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice Zobrazit
Spojovací chodník v Bystřici Zobrazit
Stavební práce projektu „Slezské Beskydy - společné dědictví“ Zobrazit
Stavební údržba propustku ev.č. 86b-11p přes Jatný potok na ul. Na Pasekách 3b Zobrazit
Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben Zobrazit
Údržba veřejné zeleně v Bystřici 2022 Zobrazit
Úprava části vodního toku Žabinec v Bystřici - 2.etapa Zobrazit
Úprava sociálního zázemí v objektu č.p.295 v Bystřici Zobrazit
Úprava technologie ČOV v Bystřici - 1. etapa Zobrazit
Úprava vodního toku Žabinec Zobrazit
Venkovní dětské hřiště Zobrazit
Venkovní vybavení zahrady MŠ Bystřice Zobrazit
Vnitřní vybavení školky nábytkem a interaktivní tabulí Zobrazit
Vodovod Loučka, zdravotní zabezpečení vody Zobrazit
Vozidlo s jednoramenným nosičem kontejnerů v kategorii SS pro obec Bystřice Zobrazit
Vybavení školky nábytkem Zobrazit
Výměna bazénové vzduchotechnické jednotky Zobrazit
Výměna střešní krytiny a zateplení střechy objektu hasičské zbrojnice Bystřice č.p. 936 Zobrazit
Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Bystřice Zobrazit
Výstavba chodníků od pošty a Na Škubni Zobrazit
Výstavba dešťové kanalizace od evangelického kostela k Hluchové Zobrazit
Výstavba dvou stok splaškové kanalizace v lokalitě na Pasekách v Bystřici Zobrazit
Výstavba komunikace Farské Zobrazit
Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí Zobrazit
Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - II Zobrazit
Výstavba nového objektu MŠ Bystřice s kapacitou 48 dětí - III Zobrazit
Výstavba plynovodu, vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Farské Zobrazit
Výstavba splaškové kanalizace naproti pekárny Bajusz Zobrazit
Výstavba stoky P5 kanalizace v lokalitě Na Pasekách v Bystřici Zobrazit
Výzva k podání nabídky na stavbu a opravu komunikace ke školám v obci Bystřice Zobrazit
Zahrada plná tajemství a dobrých nápadů - II Zobrazit
Zajištění služeb pro plavecký bazén v Bystřici Zobrazit
Zajištění služeb pro plavecký bazén v Bystřici Zobrazit
Zajištění služeb pro plavecký bazén v Bystřici Zobrazit
Zateplení budov č.p. 700 a č.p. 701 Zobrazit
Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Bystřice, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Bystřice Zobrazit
„Dodávka vybavení školním nábytkem, vzdělávacím vybavením“ pro projekt „Stavební úpravy části 3. NP v ZŠ č.p. 402 pro vznik učeben“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap