Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Hlučín

Město Hlučín

Sídlo zadavatele

Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00300063

Www stránky zadavatele

http://www.hlucin.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://hlucin.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-hlucin_87/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60055305

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Hlučín. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Hlučín. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Autobusová zastávka U Kuchaře Zobrazit
Chodník ke hřbitovu Na Březinách - lávka Zobrazit
Dodávka aplikačního programového produktu na propojení softwaru Portál úředníka se systémem identity management v rámci projektu „Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín“ – část Identity Management Zobrazit
Dodávka aplikačního programového produktu na propojení softwaru Public4u se systémem identity management v rámci projektu „Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín“ – část Identity Management Zobrazit
Dodávka aplikačního programového produktu na propojení softwaru Spisová služba GEOVAP se systémem identity management v rámci projektu „Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín“ – část Identity Management Zobrazit
Dodávka aplikačního programového produktu na propojení softwaru VITA se systémem identity management v rámci projektu „Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín“ – část Identity Management Zobrazit
Dodávka repasovaného hasičského vozidla Zobrazit
ESS včetně databázového systému Zobrazit
ESS včetně databázového systému a Skenovací linka Zobrazit
Hlučínské noviny Zobrazit
HW a SW pro rozšíření TC ORP Hlučín Zobrazit
Kdo jsou lidé na Hlučínsku - I. etapa Zobrazit
Kdo jsou lidé na Hlučínsku - II.etapa Zobrazit
Komplexní pojištění pro Město Hlučín Zobrazit
Komplexní pojištění pro město Hlučín Zobrazit
Komplexní řešení zeleně - lokalita mezi bytovými domy blízko ZŠ Dr. M. Tyrše Zobrazit
Měření rychlosti vozidel Zobrazit
Městský úřad Hlučín, budova A - výměna oken Zobrazit
Modernizace vybavení Domova pod Vinnou horou, příspěvková organizace Zobrazit
Modernizace zahrady Dětské rehabilitace, Hlučín Zobrazit
Nákup nádob na bioodpady pro město Hlučín Zobrazit
Nákup nádob na bioodpady pro město Hlučín Zobrazit
Nové informační systémy a bezpečnost TC Hlučín Zobrazit
Novostavba tělocvičny Hlučín - Bobrovníky Zobrazit
Novostavba tělocvičny Hlučín - Darkovičky Zobrazit
Oprava chodníku na ul. Moravská. Zobrazit
Oprava stávající kanalizace ul. J. Seiferta před byt. domy č. 7-21, Hlučín-Rovniny Zobrazit
Ostatní práce spojené s údržbou veřejné zeleně Zobrazit
Park volnočasových aktivit Darkovičky Zobrazit
Poskytnutí úvěru Městu Hlučín Zobrazit
Přijetí úvěru - Město Hlučín Zobrazit
Přístavba budovy A, Městského úřadu Hlučín - I. a II. etapa Zobrazit
Přístavba výtahu k budově A, MěÚ Hlučín Zobrazit
Přístřešek v areálu FK Darkovičky Zobrazit
Přístup ke hřbitovu Na Březinách - lávka Zobrazit
Projekt kácení a výsadeb na fotbalovém hřišti v Darkovičkách Zobrazit
Projekt kácení a výsadeb na fotbalovém hřišti v Darkovičkách Zobrazit
Projekt kácení a výsadeb na sídlišti Rovniny Zobrazit
Projekt revitalizace zeleně v areálu Domu dětí a mládeže Hlučín Zobrazit
Projekt revitalizace zeleně v areálu Domu dětí a mládeže Hlučín Zobrazit
Propojení ul. Hrnčířská a ul. Školní Zobrazit
Prostor před kulturním domem v Hlučíně vč. navazujících parkových ploch Zobrazit
Protipovodňová opatření města Hlučín Zobrazit
Regenerace a rozšíření Základní školy Hlučín - Darkovičky Zobrazit
Regenerace pavelového sídliště OKD východ IV. etapa - plocha před nákupním střediskem Zobrazit
Rekonstrukce chodníku na ul. Záhumenní. Zobrazit
Rekonstrukce dětského brouzdaliště v Hlučíně Zobrazit
Rekonstrukce dětského hřiště u školní družiny ZŠ Hornická Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací ul. Bochenkova - U Bašty v Hlučíně. Zobrazit
Rekonstrukce místních komunikací ul. Záhumenní, Školní-Generála Svobody a E. Beneše v Hlučíně. Zobrazit
Rekonstrukce objektu Mírové náměstí 18/19 Zobrazit
Rekonstrukce ul. Pode Zdí vč. parkoviště za DM Hlučín Zobrazit
Rekonstrukce ul. Příkrá, Na Důlkách v Bobrovníkách. Zobrazit
Rekonstrukce ÚT v bytových domech na ul. E. Beneše 3,5 a Zahradní 12,14. Zobrazit
Rekonstrukce vytápění v objektu Domu dětí a mládeže v Hlučíně Zobrazit
Rekonstrukce zahrady mateřské školky v Darkovičkách na dětské přírodní hřiště Zobrazit
Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu MŠ Bobrovníky Zobrazit
Revitalizace objektu MŠ Hlučín - Bobrovníky Zobrazit
Revitalizace sportovní haly Hlučín - I. etapa Zobrazit
Rozšíření IS GINIS Zobrazit
RPS-Hlučín, Regenerace panelového sídliště OKD-východ, II. etapa Zobrazit
Semafory u ATH Zobrazit
Skenovací linka a SW na administraci usnesení Zobrazit
Sochařská ideová studie I. fáze projektu "Metemorfózy-sochy pro Hlučín" Zobrazit
Stavební úpravy mateřské školky v Darkovičkách Zobrazit
Stavební úpravy mateřské školy v Hlučíně na ulici Dr. Ed. Beneše Zobrazit
Stavební úpravy MŠ v Hlučíně na ul. Severní Zobrazit
Stavební úpravy ul. Křivé v Bobrovníkách Zobrazit
Stavební úpravy ulice Rovniny Zobrazit
Stavební úpravy Základní školy na ul. Lesní 14/174, Hlučín - Bobrovníky Zobrazit
Údržba veřejné zeleně (sečení trávy) ve městě Hlučín Zobrazit
Údržba veřejné zeleně ve městě Hlučíně Zobrazit
Údržba zeleně ve městě Hlučíně Zobrazit
Vybudování bezpečných přechodů pro chodce v Hlučíně Zobrazit
Výměna oken a vchodových dveří v objektu Domu dětí a mládeže v Hlučíně Zobrazit
Výměna oken, vchodových dveří a výkladců v bytovém domě s polyfunkčním přízemím na Mírovém náměstí v Hlučíně Zobrazit
Výměna střešní krytiny na objektu byt. domu Beneše 8,10 a Zahradní 16 Zobrazit
Zajištění odběru biologicky rozložitelného odpadu Zobrazit
Zateplení bytového domu ul. Opavská 10, Hlučín Zobrazit
Zateplení bytového domu ul. Opavská 12, Hlučín Zobrazit
Zateplení bytového domu ul. Severní 2, Hlučín Zobrazit
Zateplení Kulturního domu v Bobrovníkách. Zobrazit
Zateplení objektu DDM Hlučín Zobrazit
Zateplení objektu dětské rehabilitace na ul. Hluboká v Hlučíně Zobrazit
Zateplení objektu kulturního domu Darkovičky Zobrazit
Zateplení objektu mateřské školy na ul. Cihelní v Hlučíně Zobrazit
Zateplení objektu Na Závodí č.p. 1468 Zobrazit
Zateplení objektu školní družiny Hornická Zobrazit
Zateplení objektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Zobrazit
Zateplení objektu ZUŠ Hlučín Zobrazit
Zpomalovací semafory na ul. Písečná a ČSA. Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap