Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Čáslav

Město Čáslav

Sídlo zadavatele

náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav, PSČ 286 01

Středočeský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00236021

Www stránky zadavatele

http://www.meucaslav.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://caslav.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-caslav_1646/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60064935

Poznámka

Identifikátor předchozího profilu: 60064935

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Čáslav. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Čáslav. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Čáslav - chodník v ul. B. Smetany Zobrazit
Čáslav - chodníky a přeložky sítí u Lidlu Zobrazit
Čáslav - Dopravní opatření v Jeníkovské ulici Zobrazit
Čáslav - Jeníkovská ulice, rekonstrukce chodníků Zobrazit
Čáslav - komunikace lokalita Cihelna III Zobrazit
Čáslav - oprava chodníků v ul. Chrudimská a Pod Pilou Zobrazit
Čáslav - oprava chodníků v ul. El. Krásnohorské, Ant. Dvořáka a Emila Picka Zobrazit
Čáslav - oprava komunikace k ČOV Zobrazit
Čáslav - oprava komunikace ulice J. Kollára a Al. Jiráska Zobrazit
Čáslav - oprava komunikace v ul. Dr. L. Quise a Jana Karafiáta Zobrazit
Čáslav - oprava komunikace, ulice Husova Zobrazit
Čáslav - oprava MK garáže V Břízkách a Cemex - Recycling Zobrazit
Čáslav - Oprava MK Jabloňová Zobrazit
Čáslav - oprava MK ul. Tyršova Zobrazit
Čáslav - Oprava MK Váchova + spojovací ulička Zobrazit
Čáslav - oprava mostů Zobrazit
Čáslav - oprava opěrné zdi Podměstského rybníka Zobrazit
Čáslav - oprava povrchu chodníků Zobrazit
Čáslav - oprava Zahradní ulice Zobrazit
Čáslav - opravy chodníků na území města Zobrazit
Čáslav - parkovací stání v ulici Chrudimská Zobrazit
Čáslav - rozšíření parkoviště u vlakového nádraží Zobrazit
Čáslav - sportovní areál Vodranty - oprava komunikací a ploch Zobrazit
Čáslav - Úprava ploch a parkoviště Havlenova/Žitenická Zobrazit
Čáslav - výstavba komunikace v lokalitě Cihelna 2. Zobrazit
Čáslav - Zahradní, opěrná zeď Zobrazit
Čáslav - zimní údržba 2018-2019 Zobrazit
Čáslav - zimní údržba místních komunikací Zobrazit
Čáslav - zimní údržba místních komunikací Zobrazit
Čáslav - zimní údržba místních komunikací Zobrazit
Čáslav - zimní údržba místních komunikací Zobrazit
Čáslav - Žitenická ulice, oprava MK Zobrazit
Čáslav, Za Rybníkem - oprava místní komunikace Zobrazit
Cyklostezka Čáslav - Koudelov - Filipov Zobrazit
Cyklostezka od silnice I/17 do ulice Pod Pilou, Čáslav Zobrazit
Demolice vybraných objektů v Městské nemocnici Čáslav Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2016 Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro rok 2017 Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí pro rok 2016 Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí pro rok 2017 Zobrazit
Dodávka rotomatu - odbor vnitřních věcí MěÚ Čáslav Zobrazit
Dopravní opatření v Jeníkovské ulici Zobrazit
Dusíkova ulice - oprava příjezdové komunikace a chodníku u bytových domů v Čáslavi Zobrazit
Havarijní oprava střechy objektu Městské nemocnice Čáslav Zobrazit
II. etapa Opravy a udržování Informačního centra Čáslav Zobrazit
Komunikace Jeníkovská Zobrazit
Komunikace Jeníkovská - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v pro rok 2014 Zobrazit
Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v pro rok 2015 Zobrazit
Nákup komodity elektřina v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2013 Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2013 Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2014 Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2015 Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2016 Zobrazit
Nákup komodity plyn v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2017 Zobrazit
Odstranění směsného stavebního odpadu a zeminy Zobrazit
Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslav Zobrazit
Oprava a údržba dopravního značení v letech 2016 - 2019 Zobrazit
Oprava části ulice Lísková a chodník Lísková - Jeníkovská v Čáslavi Zobrazit
Oprava fasády, výměna oken objektu č.p. 181, nám. J.Žižky z Trocnova v Čáslavi Zobrazit
Oprava místní komunikace, ulice Na Nepřízni, Čáslav Zobrazit
Oprava místních komunikací v Čáslavi Zobrazit
Oprava MK části ul. Jana Karafiáta a ul. Palackého, Čáslav Zobrazit
Oprava MK Jetelová - Travní v Čáslavi Zobrazit
Oprava povrchu ve vnitrobloku za bytovými domy č.p. 1149-1152 včetně opravy přilehlého chodníku v ulici Jeníkovská, Čáslav Zobrazit
Oprava schodiště mezi ulicí Čeplova a Za Rybníkem v Čáslavi Zobrazit
Oprava ulic Jiřího z Poděbrad a Aloise Jiráska v Čáslavi Zobrazit
Oprava uliční fasády a výměna oken budovy radnice v Čáslavi - I. a II. etapa Zobrazit
Oprava ústředního vytápění střediska MŠ Čáslav, Bojovníků za svobodu 1547 Zobrazit
Oprava veřejného osvětlení v ulici Jabloňová, Třešňová, Nad Rezkovcem - Čáslav Zobrazit
Parkoviště u vlakového nádraží - úprava autobus. zastávky a prostoru před nádr. budovou Zobrazit
Plynofikace nových stavebních parcel Čáslav, lokalita Nový Čeplov II. Zobrazit
Plynovod Cihelna III Zobrazit
Plynovod Filipov Zobrazit
Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi (2014-2016) Zobrazit
Pravidelné blokové čištění komunikací v Čáslavi (2017 - 2019) Zobrazit
Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu střediska MŠ Těsnohlídkova Čáslav Zobrazit
Přístavba kolumbária Zobrazit
Přístavba kolumbária Zobrazit
Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení a výkon inženýrské činnosti pro povolení pro stavební akci "Cyklostezka Čáslav - Filipov" Zobrazit
Refinancování úvěru od České spořitelny a.s. na dostavbu 108 bytových jednotek v ulici Prokopa Holého Zobrazit
Refinancování úvěru od České spořitelny a.s. na rekonstrukci objektu kasáren ul. B. Němcové č.p. 440 Zobrazit
Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova Zobrazit
Rekonstrukce Dusíkova divadla Zobrazit
Rekonstrukce hotelu Grand - ubytovací část Zobrazit
Rekonstrukce kotelen v MŠ a v ZŠ V Čáslavi Zobrazit
Rekonstrukce kotelny v ZŠ, náměstí Jana Žižky z Trocnova 182 Zobrazit
Rekonstrukce odběrných míst, stabilizace a regulace napětí s využitím financování z úspor v rámci snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi Zobrazit
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Čáslav - III. etapa Zobrazit
Rekonstrukce výtahu Domova důchodců v Čáslavi Zobrazit
Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 224, Čáslav Zobrazit
Rekonstrukce zastřešení - MŠ Masarykova 224, Čáslav Zobrazit
Restaurace hotelu Grand - vybavení nábytkem Zobrazit
Sanace zemní vlhkosti (prostory Klubu důchodců) v bytové domě č.p. 86 v ul. Přemysla Otakara II. v Čáslavi Zobrazit
Servis světelného signalizačního značení (2016-2019) Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice Čáslav Zobrazit
Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa Zobrazit
Statické zajištění budovy Dusíkova divadla Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy (2) Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy (3) Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce 3 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce 4 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stavba nekryté ledové plochy v Čáslavi - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stavební opravy a úpravy spojené s údržbou objektu - oprava prodejny Velkoobchod ORION, spol. s r.o. (1.NP) v domě nám. Jana Žižky z Trocnova č.p. 74 (Grand) v Čáslavi Zobrazit
Stavební úpravy č. p. 74, nám. Jana Žižky z Trocnova, Čáslav - interiér hotelu Grand Zobrazit
Stavební úpravy části patra domu č.p. Husova 526 v Čáslavi se změnou užívání Zobrazit
Stavební úpravy části porodnického oddělení Městské nemocnice se změnou užívání Zobrazit
Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi Zobrazit
Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi - dodatečné stavební práce 1 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stavební úpravy hotelu Grand v Čáslavi - dodatečné stavební práce 3 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stavební úpravy objektu č.p. 196 v Čáslavi Zobrazit
Stavební úpravy přízemí hotelu Grand - keramické dílny Zobrazit
Stavební úpravy sociálního zařízení kina Miloše Formana v Čáslavi Zobrazit
Stavební úpravy společenského sálu Grand Zobrazit
Stavební úpravy společenského sálu Grand - dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Stroj na úpravu ledové plochy Zobrazit
Teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav Zobrazit
Účelová obslužná komunikace v areálu Městské nemocnice Čáslav Zobrazit
Údržba travnatých ploch ve městě Čáslav v roce 2013 - 2015 Zobrazit
Vnitroblok č.p. 1160 - 1163, ulice Jeníkovská, Čáslav Zobrazit
Výměna střešní krytiny sedlové střechy kina Miloše Formana, ul .Jeníkovská 138, Čáslav Zobrazit
Výměna svítidel veřejného osvětlení v rámci snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Čáslavi Zobrazit
Výstavba nové komunikace v lokalitě Nový Čeplov 2. v Čáslavi Zobrazit
Workoutové hřiště Čáslav Zobrazit
Zádlažba místních komunikací v Čáslavi Zobrazit
Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí Zobrazit
Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí - dodatečné stavební práce 1 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí - dodatečné stavební práce 2 dle § 23 odst. 7a ZVZ Zobrazit
Zateplení fasády a výměna oken budovy kina Miloše Formana v Čáslavi Zobrazit
Zateplení fasády a výměna oken budovy kina Miloše Formana v Čáslavi - dodatečné stavební práce Zobrazit
Zateplení fasády budovy č. p. 196 v Čáslavi Zobrazit
Zateplení MŠ Jahodová Zobrazit
Zhotovení multifunkčního povrchu na zimním stadionu Zobrazit
Zimní údržba místních komunikací 2016 - 2017 Zobrazit
Zimní údržba místních komunikací v Čáslavi Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace stavby Rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslav - 3. etapa Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace stavby Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí v Čáslavi Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace stavby „Provozní řešení areálu Městské nemocnice Čáslav“ Zobrazit
Zpracování územního plánu Čáslav Zobrazit
Zřízení technologického centra území ORP Čáslav, upgrade spisové služby a pořízení hostované ESS Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap