Výběrové řízení na dodavatele stroje pro tvarové dělení materiálu technologií vodního paprsku

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele stroje pro tvarové dělení materiálu technologií vodního paprsku zadávané zadavatelem Feropol s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Feropol s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele stroje pro tvarové dělení materiálu technologií vodního paprsku

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje pro tvarové dělení materiálu technologií vodního paprsku. Zakázka se skládá z těchto základních komponent:
o Řezací stůl s řeznou plochou 2.000 x 3.000 mm
o Technologie abrazivního řezání s kombinovanou naklápěcí hlavou
o CNC řídicí systém, vč. software a pracovní stanice
o Dávkovač abraziva s podavačem
o Vysokotlaké čerpadlo s potrubím a sadou trysek
o Odkalovací zařízení pro použité abrazivo
Technologie bude využita prioritně k vyřezávání dílů a tvarů z nerezové oceli a barevných (neželezných) kovů.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení bude rovněž zakomponováno do smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem.

Zakázka je zadávána v rámci dotačního programu „Inovace – inovační projekty“, na jehož realizaci zadavatel získal příslib spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Toto výběrové řízení je organizováno v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci metodiky OPPIK (verze: MPO 77867/17/61100, s platností od 7. 12. 2017 a účinností od 15. 1. 2018), nikoliv dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Předmět zakázky není rozdělen na části, dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět zakázky. Zadavatel neakceptuje tzv. dílčí plnění zakázky, variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v této zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

č. p. 237, 756 24 Bystřička

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

22. 3. 2018, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Feropol s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Pavel Dominik

Kontaktní e-mail: pav.dom@seznam.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele stroje pro tvarové dělení materiálu technologií vodního paprsku.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap