Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Palkovice

Obec Palkovice

Sídlo zadavatele

Palkovice 619, Palkovice, PSČ 739 41

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00297054

Www stránky zadavatele

http://www.palkovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://palkovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-palkovice_877/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

344100

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Palkovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Palkovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bezbariérová rampa Palkovice Zobrazit
Bourací práce ochozu budovy Palkovice č. p. 265 Zobrazit
COOP Palkovice – úprava venkovní fasády Zobrazit
Demolice objektu č.p. 434 a 183 Palkovice Zobrazit
Dodatečné požadavky objednatele při realizaci projektu „Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848“ Zobrazit
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Zobrazit
Dodávka interaktivních tabulí, vizualizéru, stolních počítačů a tabletů Zobrazit
Dodávka kompostérů a dovybavení sběrného dvora v obci Palkovice Zobrazit
Dodávka mobiliáře č. 2 v roce 2018 Zobrazit
Dodávka mobiliáře v roce 2018 Zobrazit
Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích Zobrazit
Klimatizace pro 3 učebny základní školy Zobrazit
Klimatizace pro dodatečné učebny v podkroví základní školy Zobrazit
Modernizace kuchyně – Palkovice 619, 739 41 Palkovice Zobrazit
Nakládání s bioodpadem v obci Palkovice Zobrazit
Oprava kuchyně v prostorách Restaurace Pod Habešem, Palkovice č.p. 619 Zobrazit
Oprava místních komunikací v obci Palkovice Zobrazit
Oprava polních cest Krhut a Krpec Zobrazit
Oprava povrchu místních komunikací v obci Palkovice Zobrazit
Oprava propustků Palkovice Zobrazit
Oprava zázemí vývařovny, Palkovice čp. 619 Zobrazit
Palkovice - dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení Zobrazit
Palkovice - dostavba kanalizace, IV. etapa Zobrazit
Palkovice - Dostavba kanalizace, IV. etapa - kanalizační přípojky Zobrazit
Palkovice – Dostavba kanalizace IV. etapa Zobrazit
Palkovice, Dražky - vodovod a splašková kanalizace Zobrazit
Palkovice, plocha u hasičárny Zobrazit
Palkovice-dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení - výběr koordinátora BOZP Zobrazit
Palkovice-dostavba kanalizace IV. etapa - nové vyhlášení - výběr TDI Zobrazit
Parkoviště pod hřbitovem Palkovice Zobrazit
Pěší lávka přes řeku Olešnou Zobrazit
Pomník obětem I. a II. světové války, nábřeží vodního toku Olešná - zemní práce a dláždění Zobrazit
Pořízení kolového traktoru Zetor Proxima GP 80 Zobrazit
Pořízení traktoru Kubota s lesní nástavbou a přední šípovou radlicí Zobrazit
Příprava komunikací před pokládkou asfaltového krytu Zobrazit
Přírodní obecní hřiště v Palkovicích Zobrazit
Protipovodňová opatření obce Palkovice Zobrazit
Revitalizace fasády kaple a márnice na Myslíku Zobrazit
Sběr, svoz a odstraňování směsných komunálních odpadů v obci Palkovice Zobrazit
Sběr, svoz a odstraňování tříděných odpadů v obci Palkovice Zobrazit
Sběrný dvůr Palkovice - ocelový přístřešek Zobrazit
Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 414 Palkovice Zobrazit
Statická sanace objektu kaple v obci Palkovice Zobrazit
Statická sanace opěrné hřbitovní zdi Zobrazit
Stavební úpravy hasičské zbrojnice Palkovice Zobrazit
Stavební úpravy komunikačních ploch u objektu č. p. 265 v Palkovicích Zobrazit
Stavební úpravy objektu 265 v Palkovicích Zobrazit
Stavební úpravy v objektu č. p. 265 v k. ú. Palkovice Zobrazit
Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Palkovice Zobrazit
Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Palkovice – truhlářské práce Zobrazit
Systém odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu II. Zobrazit
Učební pomůcky pro ZŠ Palkovice Zobrazit
ÚK pro zpřístupnění 5 RD u ZŠ Palkovice Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Palkovice“ Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Palkovice“ č. 2 Zobrazit
Vícepráce při realizaci projektu „Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848“ Zobrazit
Vybudování chodníku od autobusové zastávky u restaurace Tomis, k. ú. Palkovice Zobrazit
Vybudování chodníku před vjezdem do obce Palkovic Zobrazit
Vydláždění zpevněné plochy pro parkování, Palkovice pod hřbitovem. Zobrazit
Výsadba alejí v obci Palkovice Zobrazit
Výstavba chodníku podél III/4849, Palkovice - Podhůří - Chlebovice Zobrazit
Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848 Zobrazit
Výstavba chodníku v Palkovicích na komunikaci III/4848 - 2016 Zobrazit
Výstavba komunikací pro pěší a úprava autobusové zastávky v obci Palkovice Zobrazit
Zajištění pěstebních prací pro r. 2016 - Obecní les Palkovice Zobrazit
Zajištění pěstebních prací pro r. 2017 - Obecní les Palkovice Zobrazit
Zajištění pěstebních prací pro r. 2018 - Obecní les Palkovice Zobrazit
Zajištění pěstebních prací pro r. 2019 - Obecní les Palkovice Zobrazit
Zajištění těžebních prací pro r. 2016 - Obecní les Palkovice Zobrazit
Zajištění těžebních prací pro r. 2017 - Obecní les Palkovice Zobrazit
Zajištění těžebních prací pro r. 2018 - Obecní les Palkovice Zobrazit
Zateplení obecního úřadu Palkovice Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap