Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Contipro a.s.

Contipro a.s.

Sídlo zadavatele

Dolní Dobrouč 401, Dolní Dobrouč, PSČ 561 02

Pardubický kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

60917431

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://contipro.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/contipro-a-s_3866/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

638337

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Contipro a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Profil zadavatele Contipro a.s. neobsahuje žádné aktivní veřejné zakázky.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Contipro a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
3D laserový skenovací mikroskopický systém pro analýzu povrchu textury Zobrazit
Analytické HPLC-MS systémy Zobrazit
Analytické váhy Zobrazit
Automatický mikrovlnný syntetizátor Zobrazit
Automatický systém pro detekci a kultivaci mikroorganismů Zobrazit
Automatizovaný mikroskop pro snímání histologických preparátů Zobrazit
Biotiskárna Zobrazit
CD spektrometr pro analýzu struktury peptidů Zobrazit
Diferenciální refraktometr a on-line kapilární viskozimetr Zobrazit
Digitální mikroskop Zobrazit
Diskové pole Zobrazit
Dodávka chemikálií pro realizaci stáží Zobrazit
Dodávka nerezového reaktoru 20 - 50 litrů Zobrazit
Emulzor s turraxem Zobrazit
Ethylenoxid sterilizační zařízení Zobrazit
Exový tyčový rychloběžný homogenizátor Zobrazit
Exový tyčový rychloběžný homogenizátor 30-80 litrů Zobrazit
Fluorescence Zobrazit
Frakcionace tokem v tokovém poli Zobrazit
Hmotnostní spektrometr pro identifikaci látek, screening, metabolomiku Zobrazit
Hmotnostní spektrometr pro ultrastopovou kvantifikaci látek Zobrazit
Hustoměr Zobrazit
ICP-MS včetně mikrovlnného rozkladu Zobrazit
Invertovaný mikroskop s LED osvětlením Zobrazit
Invertovaný mikroskop s LED osvětlením Zobrazit
Izolátorový box Zobrazit
Izotermální titrační kalorimetr Zobrazit
Kapalinové chromatografy odpovídající pravidlům GLP Zobrazit
Kapalinový chromatograf s hmotnostně-spektrometrickou detekcí a příslušenstvím Zobrazit
Křemenných mikrováh s analýzou disipace energie (1. dílčí plnění) a UV crosslinkeru (2. dílčí plnění) Zobrazit
Kryoprezervační systém pro kontrolované zamrazování a dlouhodobé uchovávání biologických vzorků Zobrazit
Laboratorní fermentory“ Zobrazit
Laboratorní sprejová sušárna Zobrazit
Laboratorní vybavení Zobrazit
Laboratorní vybavení a SW Zobrazit
Laboratorní zařízení a software Zobrazit
LC-MS Zobrazit
LS detektor pro SEC-MALLS analýzu včetně software Zobrazit
Lyofilizátor Zobrazit
Maloobjemový bioreaktor pro kultivaci kmenových buněk Zobrazit
Maloobjemový bioreaktor pro kultivaci kmenových buněk Zobrazit
Maloobjemový bioreaktor pro kultivaci kmenových buněk Zobrazit
Mlýn na lyofilizát Zobrazit
Multiplex analyzátor biologických vzorků s příslušenstvím Zobrazit
NMR 700 MHz Zobrazit
Odparka velká Zobrazit
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem Zobrazit
Plynový chromatograf s QQQ detektorem a FID detektorem vybavený HS a ALS možností nástřiku Zobrazit
Plynový chromatograf s QQQ detektorem a FID detektorem vybavený HS a ALS možností nástřiku Zobrazit
Preparativní kapalinový chromatograf s PDA detektorem a hmotnostním spektrometrem Zobrazit
Přístroj pro 3D tisk biopolymerů Zobrazit
Přístroj pro časově rozlišenou fluorescenci Zobrazit
Přístroj pro iontové obrábění vzorků Zobrazit
Přístroj pro mapování tloušťky fólií Zobrazit
Přístroj pro mapování tloušťky fólií Zobrazit
Přístroj pro Ramanovu spektroskopii Zobrazit
Přístroj pro Ramanovu spektroskopii Zobrazit
Promývačka Zobrazit
Průtokový cytometr Zobrazit
Reaktor do EX prostor (1. dílčí plnění) a UV crosslinkeru (2. dílčí plnění) Zobrazit
RID detektor pro SEC-MALLS analýzu Zobrazit
Rotační reometr (1. dílčí plnění) a LED nástavce (2. dílčí plnění) Zobrazit
Rotační reometr umožňnující měření v režimu dynamicko-mechanické analýzy Zobrazit
Rotační reometr umožňující měření v režimu dynamicko-mechanické analýzy Zobrazit
Semipreparativní HPLC sestava s DAD a MS detektorem umožňující MSn Zobrazit
Skenovací elektronový mikroskop s příslušenstvím Zobrazit
Software pro virtualizované prostředí pracovních stanic Zobrazit
SPE systém pro purifikaci peptidů Zobrazit
Stabilitní box Zobrazit
Systém mikrobioreaktorů pro vysokokapacitní fermentace Zobrazit
Systém pro identifikaci a charakterizaci mikrobiologických kultur Zobrazit
Systém sledování fermentačních procesů Zobrazit
Systém sledování fermentačních procesů Zobrazit
Systém zobrazování živých buněčných kultur při definovaných podmínkách kultivačního prostředí Zobrazit
Termogravimetr Zobrazit
Ultracentrifuga Zobrazit
Ultrazvukový homogenizátor Zobrazit
UV spektrofotometr Zobrazit
UV/Vis spektrofotometr s Peltierovým článkem pro temperaci vzorků Zobrazit
Víceúčelový preparativní chromatograf Zobrazit
Vybavení do laboratoře Zobrazit
Vybavení pro laboratoř nanovláken Vlhkostní komora (1. dílčí plnění) a UV crosslinker (2. dílčí plnění) Zobrazit
Vybavení pro práci s kmenovými buňkami Zobrazit
Vysokokapacitní sekvenátor nové generace pro sekvenaci celkové DNA a RNA Zobrazit
Vysokotlaký kapalinový chromatograf s DAD detekcí Zobrazit
Vysokovakuová naprašovačka Zobrazit
Zařízení pro biotechnologickou laboratoř Zobrazit
Zařízení pro charakterizaci nanočástic a molekul metodou dynamického a statického rozptylu světla Zobrazit
Zařízení pro cyklickou voltrametrii Zobrazit
Zařízení pro přípravu vzorků pro měření v cryo módu Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap