KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ - 2. ETAPA. KANALIZAČNÍ SYSTÉM B A OB, DOKONČENÍ ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ - 2. ETAPA. KANALIZAČNÍ SYSTÉM B A OB, DOKONČENÍ ČOV zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ - 2. ETAPA. KANALIZAČNÍ SYSTÉM B A OB, DOKONČENÍ ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace a ČOV v obci Libhošť, dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky jsou stavební práce na kanalizaci a ČOV v obci Libhošť. Mají řešit odkanalizování a likvidaci splaškových odpadních vod z části zástavby v obci Libhošť.
V severovýchodní části obce Libhošť byla vybudována v rámci 1. etapy stavby v letech 2005-2007 splašková kanalizace a ČOV s celkovou kapacitou pro cca 1600 EO. Čistírna odpadních vod je stavebně dokončena, technologicky je vybavena její polovina (1. linka) pro cca 800 EO, která zajišťuje čištění pro nemovitosti připojené v rámci 1. etapy stavby. 2. etapa stavby, předmět veřejné zakázky, zajistí připojení další části obce na ČOV, včetně dokončení technologické části (2. linky) ČOV.
Kromě drobných stavebních úprav v areálu ČOV (zřízení suché podzemní čerpací jímky) a celkového dovybavení ČOV technologickým zařízením pro spuštění 2. etapy, zahrnuje předmět VZ řešení úprav původně navrženého kanalizačního systému B a nově navržený kanalizační systém OB.

Součástí stavebních prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Libhošť – 2.etapa. Kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV“, není řešení kanalizačních přípojek ani kanalizačních odboček z kanalizačních sběračů. Jejich zobrazení ve výkresové části dokumentace má pouze informativní a orientační charakter (zejména pro určení tvaru revizních šachet).

Externí odkaz na bližší informace

Kontaktní osoba: Miroslav Švancar, tel. +420 773909080, +420 596117046, e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 342422

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90400000-1, 45232421-9, 45232400-6, 45232420-2

Místo plnění veřejné zakázky

OBEC LIBHOŠŤ

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

38 094 532,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

21 691 779,50 bez DPH (26 247 053,20 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

20 965 361,69 bez DPH (25 368 087,63 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 1. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 1. 2013

Lhůta pro podání nabídek

29. 1. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Helena Šimíčková

Kontaktní e-mail: starosta@libhost.cz

Kontaktní telefon: 556 730 319

Kontaktní datová schránka: zgcwtb9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ - 2. ETAPA. KANALIZAČNÍ SYSTÉM B A OB, DOKONČENÍ ČOV.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky KANALIZACE A ČOV LIBHOŠŤ - 2. ETAPA. KANALIZAČNÍ SYSTÉM B A OB, DOKONČENÍ ČOV zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROVIA cs, a.s. (45274924) Dodavatel 22 597 377,97 Kč vč. DPH
18 675 518,99 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap