Statutární město Teplice

Sídlo zadavatele

nám. Svobody 2, Teplice, PSČ 415 95

Ústecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00266621

Www stránky zadavatele

http://www.teplice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://teplice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-teplice_205/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

652001

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Statutární město Teplice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Profil zadavatele Statutární město Teplice neobsahuje žádné aktivní veřejné zakázky.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Statutární město Teplice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2017 - 2019 Zobrazit
Běžná údržba místních komunikací a jejich správa na r.2014-2016 Zobrazit
Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice Zobrazit
Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice Zobrazit
Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice Zobrazit
Chodník v ul. J. Ressla v Teplicích včetně VO Zobrazit
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4.2016 do 31.3.2020 Zobrazit
Dětská hřiště- oplocení a osazení herních prvků Zobrazit
Diskové pole Zobrazit
Dodávka herních prvků Zobrazit
Dodávka jednoho kusu patnáctimetrového nízkopodlažního trolejbusu Zobrazit
DPS Novoveská 3107 - výměna dvou výtahů Zobrazit
J. Wolkera - vozovka, chodník, veřejné osvětlení Zobrazit
K. J. Erbena - rekonstrukce VO včetně přechodů pro chodce Zobrazit
Kollárova ul. – komunikace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení Zobrazit
Kontejnerové stání - stavební úpravy, dodávku a montáž ocelových klecí Zobrazit
Koupě veřejné automatické toalety Francioli Zobrazit
Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice Zobrazit
Malování ZŠ Edisonova Zobrazit
Malování ZŠ Plynárenská Zobrazit
Maximalizace parkovací plochy v ul. Maršovská v Teplicích Zobrazit
Měnírna pro napájení trolejového vedení trolejbusové trakce Teplice – Prosetice – rekonstrukce technologie včetně prováděcího projektu a úpravy objektu Zobrazit
Městský hřbitov - výstavba oplocení Zobrazit
Městský hřbitov Teplice - oprava oplocení u urnového háje Zobrazit
MŠ Bohosudovská - výměna oken Zobrazit
MŠ Bohosudovská – odizolování objektu a sanace zdiva v 1.PP Zobrazit
MŠ Hlávkova - oprava trhlin , podchycení a zateplení objektu Zobrazit
MŠ J. Ressla- zateplení fasády a střechy Zobrazit
MŠ J. V. Sládka – zateplení objektu Zobrazit
MŠ Jugoslávská – zateplení objektu a oprav a podlah Zobrazit
MŠ Karla Čapka - elektroinstalace Zobrazit
MŠ Karla Čapka - oprava oplocení Zobrazit
MŠ Na Spojce - zateplení fasády a střechy Zobrazit
MŠ Na Stínadlech - zateplení fasády a střechy Zobrazit
MŠ Zelená zateplení objektu Zobrazit
Nákup litinových odpadkových košů Zobrazit
Nákup nových vozidel Škoda Octavia Combi a Škoda Fabia a zpětný odkup vozidel Škoda Octavia Combi a Škoda Fabia Zobrazit
Nové veřejné osvětlení před č.p. 331-336 v ul. Buzulucká Zobrazit
Obnova IPS Zobrazit
Obnova PC 2014 Zobrazit
Obnova serverů Zobrazit
Obnova stávajícího a vybudování nového veřejného osvětlení v ul. Křižíkova v Teplicích Zobrazit
Obnova veřejného osvětlení Benešovo nám., část U Císařských lázní včetně nasvícení přechodů Zobrazit
Obnova veřejného osvětlení průjezdního úseku kominikace I/8 Teplice, včetně sjezdů, stožár 1171 až 1246 Zobrazit
Obnova veřejného osvětlení v prostoru Letné v Teplicích Zobrazit
Obnova veřejného osvětlení v ul. 28. října , U Nádraží, Husitská včetně nasvícení přechodů Zobrazit
Obnova VO v Zámecké zahradě v Teplicích Zobrazit
Obnova VO včetně zapínacích bodů - Sobědruhy - III. etapa Zobrazit
Obnova, zhotovení a odstranění vodorovného dopravního značení na území statutárního města Teplice Zobrazit
Obnova, zhotovení a odstranění vodorovného dopravního značení na území statutárního města Teplice Zobrazit
Odstavná plocha v ul. Habrová v Teplicích Zobrazit
Odstavná plocha v ul. Smetanova Zobrazit
Odstavná stání v ul. Slovenská Zobrazit
Odstavné plochy v ul. Krušnohorská v Teplicích Zobrazit
Odstavné plochy v ul. Smetanova Zobrazit
Odstavné plochy v ul. V Závětří vč. VO Zobrazit
Odstranění staveb na pozemku par. číslo 2493,2495 a 2496/3 v k.ú. Teplice - Trnovany (bývalé učiliště Teplice - Trnovany), vč. terénních úprav Zobrazit
Odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice Zobrazit
Oprava ul. Alejní - úsek od sjezdu z I/8 za přechod u OC Galerie Zobrazit
Oprava opěrné zdi včetně schodiště - Poštovní ul. Zobrazit
Oprava opěrné zdi Zámecké náměstí Zobrazit
Oprava parkovací plochy v ul. Husova Zobrazit
Oprava parkováncí plochy v ul. J. Koziny Zobrazit
Oprava parkoviště - J. Koziny - LUNA Zobrazit
Oprava parkoviště - ul. Bohosudovská Zobrazit
Oprava parkoviště - ul. Trnovanská (u křižovatky s ul. Koperníkova) Zobrazit
Oprava parkoviště ul. Bohosudovská (naproti Kauflandu) Zobrazit
Oprava porvchu vozovky ul. Spojenecká Zobrazit
Oprava povrchů - Kolonáda, Mírové náměstí Zobrazit
Oprava povrchu komunikace - ul. Duchcovská Zobrazit
Oprava povrchu komunikace - ul. Heydukova Zobrazit
Oprava povrchu komunikace - ul. Na Hrázi Zobrazit
Oprava povrchu komunikace - ul. Vrchlického Zobrazit
Oprava povrchu komunikace v ul. Heydukova ( od ul. Dobrovského po ul. Březinova) Zobrazit
Oprava povrchu vozovky ul. Dubská Zobrazit
Oprava střech DPS v ulici Pod Tratí čp. 232,233 a 234 Zobrazit
Oprava tělocvičny ZŠ a MŠ Koperníkova Zobrazit
Oprava vyhlídkového pavilonku v Zámecké zahradě Zobrazit
Opravy komunikací (chodníků) malého rozsahu 1. část Zobrazit
Opravy komunikací malého rozsahu Zobrazit
Opravy komunikací malého rozsahu Zobrazit
Opravy komunikací malého rozsahu Zobrazit
Opravy komunikací malého rozsahu Zobrazit
Opravy komunikací malého rozsahu (2016) Zobrazit
Opravy komunikací malého rozsahu - 2. část Zobrazit
Optimalizace přechodů pro chodce v ul. Masarykova, 14. Října, Klicperova Zobrazit
Parkovací záliv v ul. Libušina Zobrazit
Parkovánív ul. Dvorská- u Dopravního hřiště Zobrazit
Parkoviště Hvězda - I. etapa Zobrazit
Parkoviště ul. Kosmonautů Zobrazit
PD - Ul. Palackého – rekonstrukce krytu potoka v úseku od ul. Masarykova po ul. Jankovcova Zobrazit
PD - Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice Zobrazit
Pod Tratí 234 - výměna oken včetně dveří + světlíky Zobrazit
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2015 Zobrazit
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 2016 Zobrazit
Pojištění majetku města a pojištění odpovědnosti na rok 2014 Zobrazit
Přechod pro chodce - příčný práh v ul. Přítkovská Zobrazit
Rámcová smlouva na odstraňování nepovolených skládek z pozemků Statutárního města Teplice Zobrazit
Rámcová smlouva na provádění prací HSV a PSV v rámci údržby a oprav budov majetku Statutárního měsrta Teplice - 2014 - 2016 Zobrazit
Rámcová smlouva na provádění prací HSV a PSV v rámci údržby a oprav budov v majetku Statutárního města Teplice Zobrazit
Rámcová smlouva na provádění prací HSV a PSV v rámci údržby a oprav budov v majetku Statutárního města Teplice“ Zobrazit
Rekonstrukce 66 zapínacích bodů stávajícího veřejného osvětlení v Teplicích Zobrazit
Rekonstrukce chodníků v ul. A. Jiráska, Palackého včetně veřejného osvětlení a veřejného osvětlení v ul. R. Svobodové Zobrazit
Rekonstrukce chodníků v ul. P. Bezruče, k. Světlé, Klášterského včetně veřejného osvětlení, v ul. Raisova veřejné osvětlení Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ U Nových lázní č. 12 Zobrazit
Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Bohosudovská Zobrazit
Rekonstrukce komuniakce v ul. Českobratrská - I. etapa Zobrazit
Rekonstrukce komunikace v ul. Třebízského včetně veřejného osvětlení Zobrazit
Rekonstrukce komunikace - Kmochova cesta Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní včetně veřejného osvětlení v Teplicích Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. J Koziny včetně veřejného osvětlení v Teplicích (úsek od ul. E. Dvořákové po ul. Nedbalova) Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. J. Koziny včetně VO - II. etapa Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. Kašparova v Teplicích Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. Lužická včetně veřejného osvětlení Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ul. U Divadla vč. VO Zobrazit
Rekonstrukce komunikace v ul. Rybniční a Mühligova v Teplicích - III. etapa Zobrazit
Rekonstrukce povrchu parkoviště - Edisonova Zobrazit
Rekonstrukce ul. Hřbitovní včetně veřejného osvětlení a opravy hřbitovní zdi - II. etapa Zobrazit
Rekonstrukce ul. Kapelní Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení nám. Osvobození v Teplicích Hudcově a Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Hudcovská v Teplicích Zobrazit
Revitalizace kolonády - Mírové náměstí, Teplice Zobrazit
Revitalizace kolonády - Mírové náměstí, Teplice - III. Zobrazit
Revitalizace kolonády – Mírové náměstí, Teplice – II Zobrazit
Revitalizace slavnostního osvětlení Teplice - Zámecké náměstí Zobrazit
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice Zobrazit
Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území statutárního města Teplice 2015 - 2016 Zobrazit
Rozšíření odstavných ploch v ul. Rovná v Teplicích Zobrazit
Rozšíření parkování, oprava vozovky v ul. Unčínská Zobrazit
Rybniční ul. – komunikace, mostní objekt, opěrná zeď, dešťová kanalizace, přeložky sítí Zobrazit
Sanace objektu Šanovské Mušle Zobrazit
Sanace svahu v ulici Mlýnská v Teplicích Zobrazit
Sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Teplice pro období 2016 - 2020 Zobrazit
Schodiště do ul. Kollárova (schody, odvodnění, VO) Zobrazit
Servery 2012 Zobrazit
Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček (ZRUŠENO) Zobrazit
Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice v letech 2017 - 2018 Zobrazit
Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice(2013-2014) Zobrazit
Správa a údržba dětských hřišť, pískovišť a laviček na území Statutárního města Teplice(2015-2016) Zobrazit
Správa a údržba městských kašen, fontán a automatického závlahového systému na území Statutárního města Teplice Zobrazit
Správa a údržba městských lesů v Teplicích v letech 2015 - 2016 Zobrazit
Správa a údržba městských lesů v Teplicích: 2013-2014 Zobrazit
Správa a údržba mini zoo v Zámecké zahradě v Teplicích v letech 2015 - 2017 Zobrazit
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2020 Zobrazit
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice Zobrazit
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice Zobrazit
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice Zobrazit
Správa, údržba a zajištění operativních oprav světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Teplice - ZRUŠENO Zobrazit
Správa, údržba, osazování a odstraňování svislého dopravního značení a dopravního zařízení Zobrazit
Stavební úpravy ZŠ Verdunská v Teplicích Zobrazit
Světelné signalizační zařízení na křižovatce Alejní - Dubská - Rokycanova Zobrazit
Svojsíkova ul. - komunikace Zobrazit
Svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií na území Statutárního města Teplice pro období duben - říjen 2016 Zobrazit
TP.11 Alejní - U Zámku, TP.16 Duchcovská - Lounská a TP.17 Duchcovská - Liberecká - Výměna stávajících žárovkových návěstidel za nová návěstidla s LED 230V technologií Zobrazit
Údržba a opravy budov v majetku Statutárního města Teplice (2016- 2018) Zobrazit
Údržba dešťové kanalizace na rok 2016 - 2017 Zobrazit
Údržba dešťové kanalizace na území Statutárního města Teplice Zobrazit
Údržba městské zeleně na území města Teplice v letech 2014 - 2015 Zobrazit
Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice v letech 2016-2017 Zobrazit
Údržba městské zeleně na území Statutárního města Teplice: 01/06/2016 - 31/12/2018 Zobrazit
Údržba skalních masívů na území Statutárního města Teplice na období r. 2016 - 2017 Zobrazit
Údržba, osazování a odstraňování svislého dopravního značení a dopravního zařízení Zobrazit
Ul. Alejní - rekonstrukce chodníků a křižovatky( úsek od ul. Čsl. Dobrovolců k ul. U Zámku) Zobrazit
Ul. Českobratrská – výměna veřejného osvětlení – II. etapa Zobrazit
Ul. Opavská - úprava parkování Zobrazit
Ul. Ostravská – rekonstrukce komunikace Zobrazit
Ul. Pražská - komunikace, VO a odvodnění Zobrazit
Ul. Skupova - komunikace, VO - I. etapa Zobrazit
Ul. Střední - rekonstrukce komunikace vč. VO Zobrazit
Ul.Trnovanská - úprava parkování Zobrazit
Úprava části komunikace v ul. Pod Doubravkou Zobrazit
Úprava Divadelního parku - II. etapa Zobrazit
Úprava parkování ul. Buzulucká v Teplicích včetně přeložky VO Zobrazit
Úpravy Divadelního parku - I. etapa Zobrazit
Veřejné osvětlení ul. Pod Školou Zobrazit
Veřejné osvětlení v ul. Modlanská Zobrazit
VO Sobědruhy - ZB Sobědruhy Pošta + ul. Bohosudovská, Stará, Důlní, Polní, Na Rozhraní, cesta kolem Židovského kostela Zobrazit
VO v prostoru mezi ulicemi Fr. Šrámka - Pod Doubravkou - Vančurova Zobrazit
Vybudování chodníku v ul. Dr. Vrbenského Zobrazit
Vybudování odstavných ploch, sportoviště a dětského hřiště v ul. A Staška Zobrazit
Vybudování skateparku a In-line dráhy v Teplicích Zobrazit
Výměna 186 ks svítidel Zobrazit
Výměna oken - MŠ Karla Čapka č.p. 2020/7 v Teplicích Zobrazit
Výměna oken nám. Svobody 2 Zobrazit
Výměna oken v budově Magistrátu města Teplice - nám. Svobody č.p. 1/4 - uliční fasáda Zobrazit
Výměna oken v budově Magistrátu města Teplice - nám. Svobody č.p. 1/4 a 2/2 Zobrazit
Výměna PC 2012 Zobrazit
Výměna výtahu - Mírové náměstí 2970 Zobrazit
Výstavba kolumbárních okének - dokončení Zobrazit
Výstavba kolumbárních okének na hřbitově v Teplicích Zobrazit
Výstavba oplocení na hřbitově v Teplicích Zobrazit
Výstavba oplocení na hřbitově v Teplicích - III.etapa Zobrazit
Zajištění energetických úspor Základní školy Maršovská 1575 Zobrazit
Zajištění energetických úspor Základní školy Verdunská 2958 Zobrazit
Zajištění energetických úspor ZŠ Buzulucká, Teplice Zobrazit
Zajištění komunikace Kmochova cesta v Teplicích Zobrazit
Zajištění skalního svahu za č. p. 1131 v ul. U Hadích lázní Zobrazit
Zajištění služeb veterinárního lékaře v městském útulku pro opuštěná zvířata - Dvorská 195, Teplice Zobrazit
Zajištění správy a údržby městských kašen, fontán a automatického závlahového systému ve vlastnictví Statutárního města Teplice 2016-2017 Zobrazit
Zajištění svahu na pozemku č. p.4235/1 k.ú. Teplice Zobrazit
Zajištění systémové a technické podpory IT Magistrátu města Teplice Zobrazit
Zajištění systémové a technické podpory IT Magistrátu města Teplice Zobrazit
Zajištění systémové a technické podpory IT Magistrátu města Teplice Zobrazit
Zajištění systémové a technické podpory IT Magistrátu města Teplice Zobrazit
Zastávka MHD Bílá cesta ve směru Nová Ves vč.zálivu Zobrazit
Zateplení fasády bytového domu - Anglická 2090 a 2091 Zobrazit
Zateplení fasády bytového domu Bratislavská 372 a 373 Zobrazit
Zateplení fasády bytového domu Buzulucká 376 a 377 Zobrazit
Zateplení obvodového pláště budovy MŠ Jaselská 354 Teplice Zobrazit
Zateplení panelového domu Novoveská 3107, Teplice Zobrazit
Změna č. 002 územního plánu Teplice Zobrazit
Zpracování energetického posudku, projektové dokumentace, zpracování žádosti o dotaci a zajišění autorského dozoru pro projekt „Zajištění energetických úspor budovy Magistrátu města Teplice, Mírové náměstí 2970“ Zobrazit
Zpracování energ. posudku a PD -Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Na Stínadlech, Teplice Zobrazit
Zpracování pasportů vybraných objektů majetku Statutárního města Teplice Zobrazit
Zpracování pasportů vybraných objektů majetku Statutárního města Teplice Zobrazit
Zpracování PD a žádost o dotaci - Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Buzulucká 392, Teplice Zobrazit
ZRUŠENO - Bílý týden - akce zaměřená na sběr objemného odpadu z domácností na území Statutárního města Teplice Zobrazit
ZŠ Buzulucká - elektroinstalace - pavilon 5 Zobrazit
ZŠ Buzulucká - elektroinstalace - pavilon 6 Zobrazit
ZŠ Buzulucká - rekonstrukce elektrických silnoproudých rozvodů - pavilon 7 - učebny a školní družina Zobrazit
ZŠ Buzulucká - výměna oken v pavilonu č.1 Zobrazit
ZŠ Edisonova - oprava víceúčelového hřiště Zobrazit
ZŠ Maršovská (Bohosudovská) - výměna oken včetně dveří Zobrazit
ZŠ Maršovská - elektroinstalace v objektu S3 Zobrazit
ZŠ Maršovská - rekonstrukce elektro v objektu CF Zobrazit
ZŠ Maršovská - Rekonstrukce elektro v objektu MVD3 Zobrazit
ZŠ Maxe Švabinského - výměna žlabů, svodů a úžlabí Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. - oprava oplocení Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. - ŠJ Jankovcova - výměna oken včetně dveří Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. - výměna oken 3. patro Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. - výměna oken v části II. N.P. Zobrazit
ZŠ Metelkovo nám. Teplice - výměna oken v šatnových boxech a na sociálním zařízení v 1. - 3. N.P. Zobrazit
ZŠ Metelkovo náměstí - Sanace nadstřešních častí komínových těles Zobrazit
ZŠ Na Stínadlech - školní družina - výměna oken vč. dveří Zobrazit
ZŠ Na Stínadlech - Výměna umělého povrchu na víceúčelovém hřišti Zobrazit
ZŠ U Nových lázní - Rekonstrukce podlahy tělocvičny Zobrazit
ZŠ U Nových lázní 4 - ŠJ Pod Doubravkou - výměna oken Zobrazit
ZŠ Verdunská 2958, Teplice - malířské práce Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap