„Instalace OZE na budově obecního úřadu v obci Vřesina a Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina - II“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Instalace OZE na budově obecního úřadu v obci Vřesina a Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina - II“ zadávané zadavatelem Obec Vřesina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vřesina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Instalace OZE na budově obecního úřadu v obci Vřesina a Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina - II“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ a OÚ v obci Vřesina.
Předmět zakázky je obsažen ve dvou projektových dokumentacích a s vybraným dodavatelem budou rovněž uzavřeny dvě smlouvy o dílo, konkrétně se jedná o:
a) „Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina“
Předmětem zakázky je nová elektroinstalace v souvislosti s instalací fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 1, k.ú. Vřesina u Opavy [786691]. Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídač a následné připojení nově budované technologie FVE do stávající elektrické instalace.
Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci, ochranné pospojování a ochranu před účinky blesku na nové instalaci související s technologií FVE.

b) „Instalace OZE na budově obecního úřadu v obci Vřesina“
Předmětem zakázky je nová elektroinstalace v souvislosti s instalací fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc.č. 346/2, k.ú. Vřesina u Opavy [786691]. Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídač a následné připojení nově budované technologie FVE do stávající elektrické instalace.

Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci, ochranné pospojování a ochranu před účinky blesku na nové instalaci související s technologií FVE.

Bližší popis předmětu veřejné zakázky je obsažen v projektových dokumentacích, kdy účel dotčených řešení je popsán v energetickém posouzení (příloha č. 3 ZD).

Ke každé projektové dokumentaci je vytvořen samostatný rozpočet, tzn. že účastníci zadávacího řízení budou v rámci nabídky naceňovat dva předložené rozpočty, přičemž celková nabídková cena bude součtem těchto dvou rozpočtů – viz příloha ZD č. 1 - Krycí list nabídky a rekapitulace nabídkové ceny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0;09331000-8; 09330000-1;09332000-5; 31400000-0; 31430000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Vřesina, blíže viz projektové dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 926 400 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 222 320,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 222 320,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 1. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 1. 2023

Lhůta pro podání nabídek

6. 2. 2023, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Advien tender s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Ondřej Steinbauer

Kontaktní e-mail: steinbauer@advientender.cz

Kontaktní telefon: +420 731130295

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Instalace OZE na budově obecního úřadu v obci Vřesina a Instalace OZE na budově základní školy v obci Vřesina - II“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace vč. příloh 13. 1. 2023 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 1 31. 1. 2023 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 21. 2. 2021 Zobrazit
SoD vč. příloh 21. 2. 2021 Zobrazit
Dodatek č. 1 1. 3. 2023 Zobrazit
Skutečná cena 1. 3. 2023 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap