Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Hostinné

Město Hostinné

Sídlo zadavatele

Náměstí 69, Hostinné, PSČ 543 71

Královéhradecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00277908

Www stránky zadavatele

http://www.hostinne.info/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://hostinne.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-hostinne_123/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

216557

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Hostinné. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Hostinné. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
014D24100 6203 Hostinné - dopravní automobil Zobrazit
Autobusový terminál v Hostinném Zobrazit
Demolice čp. 232, ul. Na Valech v Hostinném Zobrazit
Digitalizace programů rozšířené nabídky kabelového televizního rozvodu Zobrazit
Dodavatel elektrické energie pro město Hostinné Zobrazit
Dodavatel zemního plynu pro město Hostinné Zobrazit
Dodávka automobilu pro potřeby SDH Zobrazit
Drcení a likvidace sutí Zobrazit
Hostinné - komunikace ulice Slévárenská Zobrazit
Hostinné - komunikace Za Mlýnem Zobrazit
Hostinné - obnova vodovodního přivaděče Lánov - 1. část Zobrazit
Hostinné - Okály - vodovod Zobrazit
Hostinné - oprava chodníku v ul. Hostivínská, komunikace Hasičská ulice a Labská fortna, chodník Husitská. Zobrazit
Hostinné – komunikace V Lipkách Zobrazit
Kompletní rekonstrukce vodovodního řadu a domovních přípojek v ul. Nádražní v Hostinném Zobrazit
Konsolidace IT a rozšíření elektronických služeb města Hostinné Zobrazit
Obnova vodovodu v ul. J. A. Komenského Zobrazit
Obnova zeleně v Hostinném Zobrazit
Odstranění částí objektů v areálu koupaliště na pozemcích p.č. 679/55, p.č.st. 833 a p.č. 687/1 v k.ú. Hostinné Zobrazit
Oprava bytu v č. p. 71 Zobrazit
Oprava bytu v objektu č. p. 340 v Hostinném Zobrazit
Oprava bytů v objektu čp. 34, ulice Hradební v Hostinném Zobrazit
Oprava fasády Skautského domu čp. 127 v Hostinném Zobrazit
Oprava komunikace ulice Poštovní dvůr v Hostinném Zobrazit
Oprava komunikace ulice Školní a ulice Poštovní dvůr v Hostinném Zobrazit
Oprava komunikace ulice Školní v Hostinném Zobrazit
Oprava komunikace v ul. Kaštanová-Kolonky, Hostinné Zobrazit
Oprava komunikačních zpevněných ploch u budovy polikliniky v Hostinném Zobrazit
Oprava ohradní zdi v parku Smíření, Hostinné Zobrazit
Oprava podlahy bývalého kostela (nyní GAU) Zobrazit
Oprava střechy MŠ Hasičská, Hostinné Zobrazit
Oprava učeben ZŠ K. Klíče, budova C, v ul. B. Němcové v Hostinném Zobrazit
Oprava zadláždění před budovou gymnázia po povodních Zobrazit
Plocha pro kompostování Zobrazit
Poskytnutí investičního úvěru na financování dostavby kanalizace a výstavby komunikací Zobrazit
Protipovodňová opatření města Hostinné Zobrazit
Pumptrack, bike skill centrum Hostinne Zobrazit
Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – I. etapa Zobrazit
Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – II. etapa Zobrazit
Regenerace a revitalizace Sídliště v Hostinném – III. etapa Zobrazit
Rekonstrukce bytů 2. NP čp. 143, v ul. Horská, Hostinné Zobrazit
Rekonstrukce bytu Náměstí čp. 71 v Hostinném Zobrazit
Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody, Hostinné Zobrazit
Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení, Hostinné – ul. Nádražní Zobrazit
Rekonstrukce chodníků parku Smíření v Hostinném Zobrazit
Rekonstrukce komunikace ulice Okály a Ke Splavu v Hostinném-stavební práce Zobrazit
Rekonstrukce komunikace v ulici Podháj a Prostřední v Hostinném-stavební práce Zobrazit
Rekonstrukce střechy čp. 321, Hostinné Zobrazit
Rekonstrukce ulice Nemocniční v Hostinném Zobrazit
Rekonstrukce ZŠ K. Klíče - budova B Zobrazit
Restaurování Mariánského sloupu se sochami světců - I. etapa Zobrazit
Rozšíření hřbitova Zobrazit
Rozšíření sběru a zpracování bioodpadu v Hostinném Zobrazit
Statické zajištění věže radnice č.p. 69, Hostinné Zobrazit
Stavební úpravy a oprava vnějších ploch MŠ A. Dvořáka, Hostinné Zobrazit
Stavební úpravy č. p. 744, mateřská škola A. Dvořáka, Hostinné - stavební práce Zobrazit
Stavební úpravy části domu čp. 61, Hostinné Zobrazit
Stavební úpravy měšťanského domu čp 56, Hostinné Zobrazit
Technické zhodnocení ZŠ B. Němcové Hostinné - 1. etapa Zobrazit
Technické zhodnocení ZŠ B. Němcové Hostinné 2.-4.etapa - stavební práce Zobrazit
Úpravna vody Debrné Zobrazit
Víceúčelový objekt čp. 139 Hostinné Zobrazit
Výběr administrátora výběrového řízení na provozovatele pobytového zařízení pro seniory v objektu čp. 377 bývalé ZŠ v ul. Sluneční v Hostinném Zobrazit
Výměna kanalizačního a vodovodního potrubí v ul. B. Smetany v Hostinném Zobrazit
Výměna oken v bytovém domě v ulici K. Čapka čp. 553 Zobrazit
Výměna vodovodu a přípojek v ulici Nádražní Zobrazit
Výměna zádlažby podloubí a oprava fasád domů čp. 59,60,61 v Hostinném Zobrazit
Zahradní přístřešek a úpravy areálu školní družiny a ZUŠ, Hostinné Zobrazit
Zateplení budovy čp. 402 ul. B. Němcové v Hostinném Zobrazit
Zateplení budovy čp. 442 ul. Boženy Němcové v Hostinném Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap