Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Jaroměř

Město Jaroměř

Sídlo zadavatele

nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 33

Královéhradecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00272728

Www stránky zadavatele

http://www.jaromer-josefov.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://jaromer-josefov.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-jaromer_673/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60054811

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Jaroměř. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Automatická závlaha zeleně na náměstí v Josefově Zobrazit
Chladicí kompresor pro zimní stadion v Jaroměři Zobrazit
Dlouhodobý revolvingový municipální úvěr na financování investiční akce "Výstavba Komenského mostu v Jaroměři" Zobrazit
Dodávka elektřiny v hladině NN pro rok 2016 Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 2017 Zobrazit
Dodávka plynu pro rok 2016 Zobrazit
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh (plyn – maloodběr) 2017 Zobrazit
Implementace systému Ginis Standard EKO Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v areálu nemocnice, Jaroměř Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 191 ul. Edwarda Beneše, Jaroměř Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 228 U Mlýna, Jaroměř-Josefov Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 38 Náměstí ČSA, Jaroměř Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 391, ul. Husova, Jaroměř Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 62 náměstí Svobody, Jaroměř-Josefov Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu čp. 780 ul. Josefa Šímy, Jaroměř Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu Plaveckého areálu a čp. 172, ul. K. Lánského, Jaroměř Zobrazit
Kupní smlouva na dodávku tepla v objektu Zimní stadion, ul. Lužická, Jaroměř Zobrazit
Modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla. Zobrazit
Nákup automobilového žebříku Zobrazit
Obnova nábřežní zdi Zobrazit
Pojištění majetku a odpovědnosti města Zobrazit
Pojištění vozidel města Zobrazit
Požárně bezpečnostní řešeni - Dům zvláštního určeni, ul. J. Šímy č. p. 780 Zobrazit
Přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky města Jaroměř Zobrazit
Rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři - projekt a autorský dozor vč. inženýrské činnosti Zobrazit
Revitalizace historického centra města Jaroměř - dokumentace pro provedení stavby a zadávací řízení Zobrazit
Smlouva Na poskytování služeb provozní a servisní podpory Zobrazit
Smlouva o poskytování právní služby Zobrazit
Smlouva o přenesené správě veřejného a slavnostního osvětlení Zobrazit
Smlouva o sběru a svozu směsného komunálního odpadu z provozních zařízení města č. 951 841 OS/OMM-0224/2013 Zobrazit
Smlouva o zajištění služeb - zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni odpadů na území ve správě Města Jaroměř. Zobrazit
Stanoviště separovaného sběru, Jaroměř Zobrazit
Veřejná zakázka č. 30/2016/OMM: Provozovatel veřejného a slavnostního osvětlení na území Města Jaroměř Zobrazit
Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru pro projekt: Oživení pevnosti Josefov Zobrazit
Výměna kanalizace v ulici Lužická a Karla Lánského v Jaroměři, Výměna kanalizace v ulici Karla Lánského v Jaroměři Zobrazit
Výměna kanalizace v ulici Obránců míru v Jaroměři - 1. a 2. úsek Zobrazit
Výměna veřejné kanalizace v ulici Jiráskova v Jaroměři - I. etapa Zobrazit
Výzva k podání nabídky 32/2016/OMM - U Mlýna - komplexní úklidové služby Zobrazit
Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení č. 18/2017/0MM Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Jaroměř. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Architektonická soutěž o návrh Komenského most v Jaroměři Zobrazit
Bastion I – oprava římsy Zobrazit
CAS 32 T 815 rekonstrukce stávající hasičské techniky Zobrazit
Dělící ostrůvek na silnici 1/37 v Jaroměři (ul. Na Cihelnách, Slezská)" Zobrazit
Dělící ostrůvek na silnici I/37 v Jaroměři (ul. Na Cihelnách, Slezská) Zobrazit
Demolice stavby Komenského mostu v Jaroměři Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny Zobrazit
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí Zobrazit
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu Zobrazit
Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři Zobrazit
Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři Zobrazit
Dopravní terminál v Jaroměři - vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor Zobrazit
Důstojnická kasárna, Komenského 392, Josefov Zobrazit
Důstojnická kasárna, Komenského 392, Josefov – SV, JZ, SZ Zobrazit
Hradební zed' na parc. č. 311/1 a 313/1 v k. ú. Josefov Zobrazit
Instalace jednostranného svodidla T18 4MS2 ve směrovém oblouku podél silnice II/299, ulice Zdeňka Němečka Zobrazit
Jaroměř - Sportovní plácek a Jaroměř - Sportovní plácek - vybavení Zobrazit
Jaroměř, Základní škola Na Ostrově, oprava části severní fasády - IV. a V. část Zobrazit
Jaroměř, Základní škola Na Ostrově, oprava části severní fasády - vstup Zobrazit
Jaroměř, Základní škola Na Ostrově, oprava severní fasády Zobrazit
Kašna z roku 1817 - oprava kašny včetně technologie Zobrazit
Městské opevnění Il., Horní pevnost Bastion I s kasematy a obezdívkami včetně části kurtin Zobrazit
Nájem kopírovacích strojů Zobrazit
Obnova fasád uličních průčelí domu č.p. 110 v Jaroměři - Josefově, II. etapa Zobrazit
Obnova nábřežní zdi Zobrazit
Obnova vodovodů a kanalizací v Jaroměři v roce 2015 - 1. část Zobrazit
Oprava kanalizace v části ulice Kostelní v Jaroměři Zobrazit
Oprava komunikací v místní části Semonice Zobrazit
Oprava mostovky lávek u Komenského mostu v Jaroměři Zobrazit
Oprava obřadní síně Jaroměřský hřbitov Zobrazit
Oprava opěrné zdi u MŠ Lužická Zobrazit
Oprava provzdušňovacího systému na ČOV Jaroměř - část II. Zobrazit
Oprava severní a východní fasády, nám. ČSA 18 v Jaroměři Zobrazit
Oprava tarasní zdi na parc. č. 429/1 v Jaroměři - Josefově v ul. Zdeňka Němečka Zobrazit
Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č.p. 49, Jaroměř Zobrazit
Pasáž a novostavba komunikačního jádra domu č.p. 49, Jaroměř Zobrazit
Pojištění majetku města Zobrazit
Poskytování právní služby Zobrazit
Rekonstrukce čp. 49 pro Finanční úřad Zobrazit
Rekonstrukce koímunikace ulice Patrného Zobrazit
Rekonstrukce plynové kotelny topné soustavy v objektu mateřské školy ul. Lužická Zobrazit
Rekonstrukce plynové kotelny topné soustavy v objektu mateřské školy v Lužické ulici v Jaroměři Zobrazit
Rekonstrukce plynového zdroje ZŠ Na Ostrově, Jaroměř Zobrazit
Rentel Zobrazit
Revitalizace historického centra Jaroměř - zrušeno 28.03.2014 dle pokynu Ing. Mikulky - duplicitně zavedená zakázka Zobrazit
Revitalizace ZŠ B. Němcové I. stupeň, Husova ul. 287, Jaroměř Zobrazit
Sousoší Panny Marie - restaurování spodní partie Zobrazit
Spořitelna čp. 38 – oprava oken Zobrazit
Stavební úpravy 1. NP v objektu Bastionu I v Josefově, parc. č. 446/1 a 445/2 Zobrazit
Stavební úpravy chodníku v ul. Rudé armády v Jaroměři - Josefově Zobrazit
Stavební úpravy vodovodu a kanalizace v ulici Terronská Zobrazit
Tisk Jaroměřského a josefovského zpravodaje Zobrazit
Veřejná kanalizace v ul. Na Vinicích a Na Žižkově v Jaroměři Zobrazit
Výměna plotu ve skladovém areálu, p.č. 557 a 554, k.ú. Josefov u Jaroměř Zobrazit
Výměna vodovodního řadu v ulici Obránců míru v Jaroměř Zobrazit
Výstavba Komenského mostu v Jaroměři - dodavatel stavby Zobrazit
Výstavba Komenského mostu v Jaroměři - vypracování projektové dokumentace, autorský dozor a inženýrská činnost Zobrazit
Výstavba Komenského mostu v Jaroměři – vypracování projektové dokumentace, autorský dozor a inženýrská činnost Zobrazit
ZŠ B. Němcové, I. stupeň - kotelna Zobrazit
ZŠ Boženy Němcové - obnova oken Zobrazit
ZŠ Boženy Němcové – obnova oken 2015 Zobrazit
ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň - oprava střechy Zobrazit
ZŠ Boženy Němcové, I. stupeň - výměna krytu dvora Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap