Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Fryčovice

Obec Fryčovice

Sídlo zadavatele

Fryčovice č. p. 83, Fryčovice, PSČ 739 45

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00296635

Www stránky zadavatele

http://www.frycovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://frycovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-frycovice_51/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

100673

Název elektronického tržiště

Centrum veřejných zakázek

Adresa elektronického tržiště (URL)

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Fryčovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Fryčovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Blíž přírodě, blíž světu Zobrazit
Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Fryčovice Zobrazit
Dodávka nábytku do přírodovědné učebny Zobrazit
Dodávka pomůcek přírodovědné učebny Zobrazit
Dodávka výtahové kabiny Zobrazit
Fryčovice - dopravní automobil Zobrazit
Fryčovice, náves – obnova centra obce Zobrazit
Hospodářská budova-Demolice Zobrazit
Kolumbárium a hrobová regulace na hřbitově v obci Fryčovice Zobrazit
Lávka ev.č. FR-L-05 přes řeku Ondřejnici ve Fryčovicích U Škařupy Zobrazit
Malotraktor s příslušenstvím Zobrazit
Nákup dopravního automobilu pro potřeby jednotky PO obce Zobrazit
Napojení ZŠ Fryčovice a FRY RELAX CENTRA na splaškovou kanalizaci Zobrazit
Obec Fryčovice - Poskytnutí investičního úvěru na spolufinancování projektu Povodí Ondřejnice - odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy Zobrazit
Oprava komunikací Fryčovice Zobrazit
oprava komunikací Fryčovice Zobrazit
Oprava osvětlení učeben ZŠ Fryčovice Zobrazit
Oprava střechy nad bazénem Relax centra Fryčovice Zobrazit
Oprava zpevněných ploch u ZŠ Fryčovice Zobrazit
Prodloužení chodníku ve Fryčovicích Zobrazit
Projektová dokumentace pro KODUS Zobrazit
Rekonstrukce kotelny FRY RELAX CENTRUM Fryčovice Zobrazit
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ Fryčovice Zobrazit
Uprava technické místnosti na šatny Zobrazit
Víceúčelové hřiště u ZŠ Fryčovice Zobrazit
Vybudování přírodovědné učebny Zobrazit
Výměna části technologie pro bazén a Whirpool Zobrazit
Výměna oken domu s nájemními byty Zobrazit
Výsadba zeleně v areálu MŠ Zobrazit
Zajištění plužení pozemních komunikací a odvozu kontejnerů s bioodpadem v obci Fryčovice Zobrazit
Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Fryčovice Zobrazit
ZŠ Fryčovice - pavilon A Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap