Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Zbiroh

Město Zbiroh

Sídlo zadavatele

Masarykovo náměstí 112, Zbiroh, PSČ 338 08

Plzeňský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00259225

Www stránky zadavatele

http://www.zbiroh.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://zbiroh.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-zbiroh_698/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

238666

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Zbiroh. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Zbiroh. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
celková oprava zvonice s hasičskou zbrojnicí, st.p.č.28 Zobrazit
Celková regenerace a obnova pomníku, obnova busty T.G.Masaryka Zobrazit
Centrální kříž na hřbitově ve Zbirohu Zobrazit
Dovybavení sběrného dvora ve městě Zbiroh, část 1 - dodávky Zobrazit
Dovybavení sběrného dvora ve městě Zbiroh, část 2 - stavební práce Zobrazit
Kancelářský nábytek MěÚ Zbiroh 2.etapa Zobrazit
Klimatizace pro 2. nadzemní podlaží budovy MěÚ Zbiroh Zobrazit
Klimatizace pro 3. nadzemní podlaží budovy MěÚ Zbiroh Zobrazit
Město Zbiroh - květinová výsadba veřejného prostoru města a její údržba na rok 2016 Zobrazit
Město Zbiroh - květinová výsadba veřejného prostoru města a její údržba na rok 2017 Zobrazit
Městské muzeum Zbiroh - výměna vstupních portálů. Zobrazit
Městský úřad ZBIROH - dostavba Zobrazit
Modernizace školního hřiště ZŠ J.V.Sládka Zobrazit
Odstavné parkoviště mezi ZŠ a MŠ Zbiroh Zobrazit
Oprava komunikace Sýkorův mlýn - Papírna II. etapa Zobrazit
Oprava povrchu místní komunikace Přísednice Zobrazit
oprava ulice v Ječništích Zobrazit
Osazení odvodňovacích žlabů Zbiroh Zobrazit
Pamětní kříž na návsi - Jablečno Zobrazit
Pamětní kříž v zatáčce Jablečno Zobrazit
Přepojení kanalizace v dolní části Masarykova náměstí ve Zbiroze, I. a II. etapa, (stoka Pa a Pb a 13 ks kanal.přípojek) Zobrazit
Přírodní kamenivo Zobrazit
Projektová dokumentace - Novostavba klubovny skautů a ochránců přírody Zbiroh Zobrazit
Rekonstrukce areálu osadního výboru Třebnuška (č.p.7, st.p. 20 přístavba sociál zařízení a kolny) Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace - Městské muzeum J.V.Sládka Zbiroh - Dle PD Zobrazit
Rekonstrukce nákladního (jídelního) výtahu ZŠ Zbiroh Zobrazit
rekonstrukce podlah v ZŠ j. v. Sládka Zbiroh Zobrazit
Rekonstrukce sokolovny ve Zbiroze - 2. etapa Zobrazit
Rekonstrukce úpravny vody ve Zbiroze Zobrazit
Rekonstrukce úpravny vody ve Zbiroze - zpracování PD pro společné územní a stavební řízení Zobrazit
restaurování sochy Panny Marie Immaculaty Zobrazit
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Zobrazit
Revitalizace fasády a výměna oken budovy Městského muzea a Muzea J.V.Sládka Zbiroh č.p.28 Zobrazit
Stavba: „111/2352 a 111/2353 Zbiroh“ vícepráce pro Město Zbiroh 2.2.1 Zobrazit
Stavební úpravy hygienického zázemí objektu kina Zbiroh č.p. 353 Zobrazit
Stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu 1. stupně ZŠ Zobrazit
Studie oddělení dešťové a splaškové kanalizace ve městě Zbiroh Zobrazit
TJ Zbiroh, tréninkové fotbalové hřiště - výměna umělého povrchu Zobrazit
Úklidové služby budov Města Zbiroh Zobrazit
Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou Zobrazit
Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí Zobrazit
Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele tisku obecního zpravodaje Měsíčník Zbirožsko Zobrazit
Výměna veřejného osvětlení Zbiroh, ul. Tyršova, Osvobození, Alšova, Pod parkem, Muchova, Revoluční, K.Vokáče - dodávka a montáž sloupů + osvětlovacích těles Zobrazit
Výměna vodovodních řadů včetně přípojek v ulici Majerové a Čs. armády ve Zbirohu Zobrazit
Výměna vodovodního řadu v ulici Zd. Nejedlého Zbiroh Zobrazit
Zajištění opěrné zdi na parcele 1467/1 a st. 1116 k.ú.Zbiroh Zobrazit
Základní umělecká škola Zbiroh Zobrazit
Zateplení budovy sokolovny ve městě Zbiroh Zobrazit
Zavedení svozu bioodpadu – dodávka zařízení Zobrazit
Zimní údržba Zbiroh 2016-2017 Zobrazit
Zpevnění příjezdové komunikace ke skládce Chotětín s technologií KAPS-PM Zobrazit
ZŠ Zbiroh - chodby podlahy Zobrazit
ZŠ Zbiroh, Projekt úspory energie Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap