Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Zbiroh

Město Zbiroh

Sídlo zadavatele

Masarykovo náměstí 112, Zbiroh, PSČ 338 08

Plzeňský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00259225

Www stránky zadavatele

http://www.zbiroh.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://zbiroh.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-zbiroh_698/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

238666

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Zbiroh. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Zbiroh. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
celková oprava zvonice s hasičskou zbrojnicí, st.p.č.28 Zobrazit
Celková regenerace a obnova pomníku, obnova busty T.G.Masaryka Zobrazit
Centrální kříž na hřbitově ve Zbirohu Zobrazit
Dětské hřiště města Zbiroh Zobrazit
Dovybavení sběrného dvora ve městě Zbiroh, část 1 - dodávky Zobrazit
Dovybavení sběrného dvora ve městě Zbiroh, část 2 - stavební práce Zobrazit
Kancelářský nábytek MěÚ Zbiroh 2.etapa Zobrazit
Klimatizace pro 2. nadzemní podlaží budovy MěÚ Zbiroh Zobrazit
Klimatizace pro 3. nadzemní podlaží budovy MěÚ Zbiroh Zobrazit
Město Zbiroh - květinová výsadba veřejného prostoru města a její údržba na rok 2016 Zobrazit
Město Zbiroh - květinová výsadba veřejného prostoru města a její údržba na rok 2017 Zobrazit
Městské muzeum Zbiroh - výměna vstupních portálů. Zobrazit
Městský úřad ZBIROH - dostavba Zobrazit
Modernizace přípraven pokrmů v budově MŠ Zbiroh Zobrazit
Modernizace přípraven pokrmů v budově MŠ Zbiroh Zobrazit
Modernizace školního hřiště ZŠ J.V.Sládka Zobrazit
Obnova místních komunikací ve Městě Zbiroh Zobrazit
Odstavné parkoviště mezi ZŠ a MŠ Zbiroh Zobrazit
Oprava budovy Osadního výboru Přísednice Zobrazit
Oprava Hřbitovní ulice Zobrazit
Oprava komunikace Sýkorův mlýn - Papírna II. etapa Zobrazit
Oprava povrchu místní komunikace Přísednice Zobrazit
Oprava střešního pláště pavilonu ZŠ J.V.Sládka, Muchova 554, Zbiroh Zobrazit
oprava ulice v Ječništích Zobrazit
Osazení odvodňovacích žlabů Zbiroh Zobrazit
Památník 2. světové války Zobrazit
Pamětní kříž na návsi - Jablečno Zobrazit
Pamětní kříž v zatáčce Jablečno Zobrazit
Pořízení elektromobilu pro Město Zbiroh Zobrazit
Posílení zdrojů pitné vody v městě Zbiroh Zobrazit
Přepojení kanalizace v dolní části Masarykova náměstí ve Zbiroze, I. a II. etapa, (stoka Pa a Pb a 13 ks kanal.přípojek) Zobrazit
Přírodní kamenivo Zobrazit
Projektová dokumentace - Novostavba klubovny skautů a ochránců přírody Zbiroh Zobrazit
Rekonstrukce areálu osadního výboru Třebnuška (č.p.7, st.p. 20 přístavba sociál zařízení a kolny) Zobrazit
Rekonstrukce elektroinstalace - Městské muzeum J.V.Sládka Zbiroh - Dle PD Zobrazit
Rekonstrukce nákladního (jídelního) výtahu ZŠ Zbiroh Zobrazit
rekonstrukce podlah v ZŠ j. v. Sládka Zbiroh Zobrazit
Rekonstrukce sokolovny ve Zbiroze - 2. etapa Zobrazit
Rekonstrukce úpravny vody ve Zbiroze Zobrazit
Rekonstrukce úpravny vody ve Zbiroze - zpracování PD pro společné územní a stavební řízení Zobrazit
Restaurování pamětního kříže Zobrazit
restaurování sochy Panny Marie Immaculaty Zobrazit
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Zobrazit
Revitalizace fasády a výměna oken budovy Městského muzea a Muzea J.V.Sládka Zbiroh č.p.28 Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odběrná místa Města Zbiroh a jeho příspěvkových organizací Zobrazit
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro odběrná místa Města Zbiroh a jeho příspěvkových organizací Zobrazit
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 523 a 524, ul. Zd. Nejedlého, Zbiroh Zobrazit
Sokolovna Zbiroh, č.p. 245 - výměna střešního pláště Zobrazit
Stavba: „111/2352 a 111/2353 Zbiroh“ vícepráce pro Město Zbiroh 2.2.1 Zobrazit
Stavební úpravy hygienického zázemí objektu kina Zbiroh č.p. 353 Zobrazit
Stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu 1. stupně ZŠ Zobrazit
Studie oddělení dešťové a splaškové kanalizace ve městě Zbiroh Zobrazit
Tisk a dodání obecního zpravodaje Měsíčník Zbirožsko Zobrazit
TJ Zbiroh, tréninkové fotbalové hřiště - výměna umělého povrchu Zobrazit
Tvorba pasportů pro strategické řízení města Zbiroh Zobrazit
Úklidové služby budov Města Zbiroh Zobrazit
Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou Zobrazit
Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí Zobrazit
Vybavení SDH JPO II města Zbiroh hasičskou technikou - Dopravní automobil - pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí Zobrazit
Výběrové řízení na dodavatele tisku obecního zpravodaje Měsíčník Zbirožsko Zobrazit
Vybudování chodníků a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh - SO 101.2 - ulice Husova Zobrazit
Vybudování chodníků a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh, etapa 4, ul. Tyršova Zobrazit
Výměna veřejného osvětlení Zbiroh, ul. Tyršova, Osvobození, Alšova, Pod parkem, Muchova, Revoluční, K.Vokáče - dodávka a montáž sloupů + osvětlovacích těles Zobrazit
Výměna vodovodních řadů včetně přípojek v ulici Majerové a Čs. armády ve Zbirohu Zobrazit
Výměna vodovodního řadu v ulici Zd. Nejedlého Zbiroh Zobrazit
Zajištění opěrné zdi na parcele 1467/1 a st. 1116 k.ú.Zbiroh Zobrazit
Základní umělecká škola Zbiroh Zobrazit
Zateplení budovy sokolovny ve městě Zbiroh Zobrazit
Zavedení svozu bioodpadu – dodávka zařízení Zobrazit
Zbiroh, ul. Karla Vokáče - výměna vodovodu a kanalizace Zobrazit
Zbiroh, ul. Vlčí jáma - výměna vodovodu Zobrazit
Zimní údržba Zbiroh 2016-2017 Zobrazit
Zpevnění příjezdové komunikace ke skládce Chotětín s technologií KAPS-PM Zobrazit
ZŠ Zbiroh - chodby podlahy Zobrazit
ZŠ Zbiroh, Projekt úspory energie Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap