Výstavba místních komunikací a chodníku v obci Vendryně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba místních komunikací a chodníku v obci Vendryně zadávané zadavatelem Obec Vendryně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vendryně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba místních komunikací a chodníku v obci Vendryně

Předmět veřejné zakázky

Tato veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny (obě) části veřejné zakázky.
Část A:
Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci projektu \"Výstavba místních komunikací a chodníku v obci Vendryně\", který bude spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 reg. č. projektu CZ.1.10/1.1.00/17.01346.
Konkrétně se jedná o výstavbu chodníku podél komunikace I/11 o celkové délce 86m, čířce 2,2 - 1,5 m a ploše 160 m2. Na tuto stavbu pak navazuje stavba \"Místní komunikace v obci Vendryně 1. etapa\", která řeši přeložku a nové napojení místní komunikace na silnice I/11 v obci Vendryně, která je vedena ve východním souběhu s tratí ČD Bohumín Žilina v km cca 306,6 jejího staničení.
Část B:
Předmětem zakázky jsou dále stavební práce související s projekty \"Místní komunikace v obci Vendryně 1. etapa\" o celková délce 260m a \"Místní komunikace v obci Vendryně 3. etapa\", které nejsou financovány z prostředků EU.
Podrobná specifikace předmětu obou částí zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

236304

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy, CPV 45233120-6

Místo plnění veřejné zakázky

k. ú. Obce Vendryně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 597 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 8. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 8. 2012

Lhůta pro podání nabídek

7. 9. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba místních komunikací a chodníku v obci Vendryně.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba místních komunikací a chodníku v obci Vendryně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Alpine BAU s.r.o. (45192286) Dodavatel 5 088 070,20 Kč vč. DPH
4 240 058,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap