Ostrov u Stříbra - revitalizace vnitřních prostor obce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Ostrov u Stříbra - revitalizace vnitřních prostor obce zadávané zadavatelem Obec Kostelec. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Kostelec

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Ostrov u Stříbra - revitalizace vnitřních prostor obce

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o úpravu pozemních komunikací běžného charakteru, víceméne v úrovni stávajícího terénu. Úpravy jsou určené k vylepšení poměru provozu v koridoru silnice zvláště pro pěší, včetně úprav autobusové zastávky v návesním prostoru (pro směr Kostelec, Stod, v opačném směru provedeno - chybí přístupové trasy, nástupiště ad) a celkovou úpravu návesního prostoru co se týče komunikací, parkovacích míst, tras pro pěší a podchycení dešťových vod.
Hlavním účelem je revitalizace centra obce v části veřejných ploch a prostranství.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

28. 8. 2017, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Ostrov u Stříbra - revitalizace vnitřních prostor obce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Ostrov u Stříbra - revitalizace vnitřních prostor obce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STRABAG a.s. (60838744) Dodavatel 7 389 866,38 Kč vč. DPH
6 107 327,59 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap