Právě se nacházíte: Profil zadavatele > NANOPROGRESS, z.s.

NANOPROGRESS, z.s.

Sídlo zadavatele

Nová 306, Pardubice - Polabiny 2, PSČ 530 09

Pardubický kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

72070382

Www stránky zadavatele

http://nanoprogres.cz/cs/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://nanoprogres.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/nanoprogress-z-s_220/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

221173

Poznámka

změna právní formy z NANOPROGRES,z.s.p.o.na NANOPROGRESS, z.s. ke dni 8.2.2017

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele NANOPROGRESS, z.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele NANOPROGRESS, z.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
3D měřící zařízení Zobrazit
Analýza aseptické přípravy nanovláken Zobrazit
Dodávka digitálního extraorálního rentgenu v 3D projekci Zobrazit
Expertní studie funkcionalizace koaxiálních nanovláken Zobrazit
Expertní studie hodnocení biologických a fyzikálních vlastností kožních krytů Zobrazit
Inteligentní datové úložiště Zobrazit
Laboratorní zařízení 3D struktury Zobrazit
Laboratorní zařízení 3D struktury II Zobrazit
Modulární laboratorní zařízení pro elektrostatické zvlákňování a elektrostatické sprejování Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o. - Plynový chromatograf Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Laboratorní zařízení Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Plynový chromatograf - zrušeno Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Technologická dokompletace AC zvlákňovacích zařízení Zobrazit
NANOPROGRESS, z.s.p.o. - Technologická dokompletace AC zvlákňovacích zařízení II Zobrazit
NANOPROGRESS, z.s.p.o.- Laboratorní zařízení II Zobrazit
Návrh biologického modulu s podporou nanovlákenných nosičů biomasy- zrušeno Zobrazit
Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu Zobrazit
Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - zrušeno Zobrazit
Ověření možnosti využití polymeru k přípravě nanovlákenné roušky Zobrazit
Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu Zobrazit
Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému Zobrazit
Rastrovací elektronový mikroskop Zobrazit
Rastrovací elektronový mikroskop Zobrazit
Studie konstrukčního řešení funkčního modelu technologických zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů a vlastností granulárních materiálů pro jejich přípravu Zobrazit
Studie konstrukčního řešení funkčního modelu zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů a vlastností granulárních materiálů pro jejich přípravu; Zhotovení a dodávka dvou funkčních modelů elektrospiningového zařízení Zobrazit
Studie konstrukčního řešení modelu zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů; Zhotovení a dodávka dvou funkčních modelů elektrospiningového zařízení Zobrazit
Studie možnosti zpevňování nanovlákenných vrstev a zhotovení funkčního modelu zařízení pro ovlivňování funkčních vlastností nanovlákenných vrstev Zobrazit
Studie povrchové funkcionalizace nanovláken pro stomatologické a dermatologické aplikace a testy in vivo Zobrazit
Studie přípravy koaxiálních nanovláken s desinfekčními látkami Zobrazit
Studie účinnosti léčby kostních defektů kompozitem Zobrazit
Studie uvolňování gentamycinu z nanovlákenných struktur Zobrazit
Studie, zhotovení a dodávka modelu technologických zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů Zobrazit
Testování nové technologie výroby kombinovaných kompozitních nanomateriálů a vlastností těchto materiálů Zobrazit
Vliv konstrukce tkané podkladové elektrovodivé textilie na strukturu nanovlákenné vrstvy Zobrazit
Vysokonapěťový výkonový zesilovač Zobrazit
Vývoj polymerní funkcionalizované pěny Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap