Právě se nacházíte: Profil zadavatele > NANOPROGRESS, z.s.

NANOPROGRESS, z.s.

Sídlo zadavatele

Nová 306, Pardubice - Polabiny 2, PSČ 530 09

Pardubický kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

72070382

Www stránky zadavatele

http://nanoprogres.cz/cs/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://nanoprogres.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/nanoprogress-z-s_220/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

221173

Poznámka

změna právní formy z NANOPROGRES,z.s.p.o.na NANOPROGRESS, z.s. ke dni 8.2.2017

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele NANOPROGRESS, z.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Humánní mezenchymální kmenové buňky Zobrazit
Kolonizace nanonosičů mikroorganismy pro technologické, analytické a konzervační aplikace Zobrazit
Kolonizace nanonosičů mikroorganismy pro technologické, analytické a konzervační aplikace II Zobrazit
Kolonizace nanonosičů půdními a dalšími mikroorganismy pro potravinářské a zemědělské aplikace Zobrazit
Konstrukční návrh a zhotovení zvlákňovacího zařízení pro přípravu kompozitních lineárních nanomateriálů a kompozitních plošných a 3D nanomateriálů Zobrazit
Konstrukční řešení laboratorního zařízení pro pokročilou dezintegraci nanovlákenných matricí Zobrazit
Konstrukční řešení laboratorního zařízení pro pokročilou dezintegraci nanovlákenných matricí II Zobrazit
Laboratorní zařízení pro přípravu 3D vatovitých nanovlákenných struktur Zobrazit
Laboratorní zařízení pro přípravu čistě nanovlákenné příze, složené pouze z nanovláken, bez jádrové nosné příze Zobrazit
Laboratorní zařízení pro přípravu plošných nanovlákenných struktur, připravovaných pomocí inovované AC elektrody a zachytávaných na převíjenou podkladní textilii o šíři 500mm Zobrazit
Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů, pro skládané filtrační svíčky Zobrazit
Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu II Zobrazit
Návrh systému pro stabilní imobilizaci biologického materiálu: růstové faktory a endogenní materiál z kmenových buněk v podmínkách Správné výrobní praxe Zobrazit
Pětidílný seriálový cyklus „Nanovelmoc Česko“ Zobrazit
Semináře pro zvýšení kompetencí v oblasti internacionalizace a inovací Zobrazit
Systém pro zajištění kontrolovaných klimatických podmínek Zobrazit
Systém pro zajištění kontrolovaných klimatických podmínek II Zobrazit
Technologické rozšíření a inovace laboratorního zařízení pro přípravu nanovlákenné kompozitní příze o převíjecí, zákrutové a sběrné ústrojí, umožňující přípravu kompozitní nanovlákenné příze o vysoké kvalitě Zobrazit
Tržní analýza cílových trhů a internacionalizační strategie Zobrazit
Vývoj konstruktu s nanovlákennou vrstvou vytvořenou pomocí technologie AC zvlákňování s inkorporovanou aktivní látkou pro dermální aplikace Zobrazit
Vzdělání je cesta k úspěchu Zobrazit
Zajištění vzdělávání pro NANOPROGRESS, z.s. Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele NANOPROGRESS, z.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
3D měřící zařízení Zobrazit
Analýza aseptické přípravy nanovláken Zobrazit
Dodávka digitálního extraorálního rentgenu v 3D projekci Zobrazit
Expertní studie funkcionalizace koaxiálních nanovláken Zobrazit
Expertní studie hodnocení biologických a fyzikálních vlastností kožních krytů Zobrazit
Inteligentní datové úložiště Zobrazit
Laboratorní zařízení 3D struktury Zobrazit
Laboratorní zařízení 3D struktury II Zobrazit
Modulární laboratorní zařízení pro elektrostatické zvlákňování a elektrostatické sprejování Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o. - Plynový chromatograf Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Laboratorní zařízení Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Plynový chromatograf - zrušeno Zobrazit
NANOPROGRES, z.s.p.o.- Technologická dokompletace AC zvlákňovacích zařízení Zobrazit
NANOPROGRESS, z.s.p.o. - Technologická dokompletace AC zvlákňovacích zařízení II Zobrazit
NANOPROGRESS, z.s.p.o.- Laboratorní zařízení II Zobrazit
Návrh biologického modulu s podporou nanovlákenných nosičů biomasy II Zobrazit
Návrh biologického modulu s podporou nanovlákenných nosičů biomasy- zrušeno Zobrazit
Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu Zobrazit
Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - zrušeno Zobrazit
Ověření možnosti využití polymeru k přípravě nanovlákenné roušky Zobrazit
Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu Zobrazit
Příprava koaxiálních nanovláken s využitím electroblowingu a vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk, osteokondukčního materiálu a drug delivery systému Zobrazit
Rastrovací elektronový mikroskop Zobrazit
Rastrovací elektronový mikroskop Zobrazit
Studie konstrukčního řešení funkčního modelu technologických zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů a vlastností granulárních materiálů pro jejich přípravu Zobrazit
Studie konstrukčního řešení funkčního modelu zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů a vlastností granulárních materiálů pro jejich přípravu; Zhotovení a dodávka dvou funkčních modelů elektrospiningového zařízení Zobrazit
Studie konstrukčního řešení modelu zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů; Zhotovení a dodávka dvou funkčních modelů elektrospiningového zařízení Zobrazit
Studie možnosti zpevňování nanovlákenných vrstev a zhotovení funkčního modelu zařízení pro ovlivňování funkčních vlastností nanovlákenných vrstev Zobrazit
Studie povrchové funkcionalizace nanovláken pro stomatologické a dermatologické aplikace a testy in vivo Zobrazit
Studie přípravy koaxiálních nanovláken s desinfekčními látkami Zobrazit
Studie účinnosti léčby kostních defektů kompozitem Zobrazit
Studie uvolňování gentamycinu z nanovlákenných struktur Zobrazit
Studie, zhotovení a dodávka modelu technologických zařízení pro přípravu kombinovaných nanovlákenných kompozitních materiálů Zobrazit
Technologické rozšíření a inovace výzkumného zařízení pro přípravu nanovlákenné membrány s integrovaným granulátem o sběrné ústrojí, umožňující přípravu cévních náhrad a výplní složených z nanovlákenné struktury, pro experimentální účely Zobrazit
Testování nové technologie výroby kombinovaných kompozitních nanomateriálů a vlastností těchto materiálů Zobrazit
Vliv konstrukce tkané podkladové elektrovodivé textilie na strukturu nanovlákenné vrstvy Zobrazit
Vysokonapěťový výkonový zesilovač Zobrazit
Vývoj polymerní funkcionalizované pěny Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap