Město Rokytnice nad Jizerou

Sídlo zadavatele

Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44

Liberecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00276057

Www stránky zadavatele

http://www.mesto-rokytnice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://mesto-rokytnice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-rokytnice-nad-jizerou_646/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60051167

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Rokytnice nad Jizerou. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Rokytnice nad Jizerou. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
20120009 - Dodávka komunální techniky – kolový traktor 4x4 včetně příslušenství Zobrazit
20160009 - Oprava cesty ke kapličce na Kotelním vrchu - 1. etapa Zobrazit
20160013 - Projektová dokumentace - konverze čp. 187 Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20160018 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO401 - Rekonstrukce odběrmých míst, stabilizace a regulace napětí s využitím služby financování metodou EPC Zobrazit
20160019 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel Zobrazit
20160023 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel Zobrazit
20160026 - Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO401 - Rekonstrukce odběrmých míst, stabilizace a regulace napětí s využitím financování z úspor Zobrazit
20170001 - Úklidové práce - pravidelný úklid prostor MU v Rokytnici nad Jizerou Zobrazit
20170003 - Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ v Dolní Rokytnici Zobrazit
20170004 - Oprava komunikace Horní Ves - Sachrův Hřeben Zobrazit
20170009 - Zpřístupnění věže radnice turistům Zobrazit
20180001 - Stavební práce, Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294 Zobrazit
20180006 - Zajištění kompletních projektových a inženýrských prací pro Komunitní dům seniorů v Rokytnici nad Jizerou Zobrazit
20180008 - Sečení krajnic místních komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou v období 2019 – 2022 Zobrazit
20190002 - Hydrologické posouzení k Územní studii propojení a rozvoje lyžařských areálů Studenov a Horní domky Zobrazit
20190003 - Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Horní – I. etapa Zobrazit
20190005 - Oprava komunikace Starý Mlýn - Dvoračky Zobrazit
20190007 - Dodávka automobilu Volkswagen Crafter 35 103kW 6G 4Mot SR Zobrazit
20190008 - Vyhlídky nad Rokytnicí - zpracování realizační dokumentace a inženýrsko-geologického průzkumu Zobrazit
20190009 Přestavba lávky přes Jizeru Zobrazit
20190010 Oprava cesty a mostu z Vilémova do Havírny Zobrazit
20190012 - Rekonstrukce komunikace Vrcha - Stráž Zobrazit
20190014 Oprava cesty "Sachrovka" - I. etapa Zobrazit
20190015 Oprava cesty "Sachrovka" - II. etapa Zobrazit
20200004 Rekonstrukce plynové kotelny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20200005 - Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Rokytnice nad Jizerou – kuchyň, jídelna Zobrazit
20200006 - Rekonstrukce osvětlení a akustických podhledů v MŠ Horní Zobrazit
20200008 Rekonstrukce lávky pod mostem „u Kroupů" Zobrazit
20200009 - Přístupová komunikace a inženýrské sítě v lokalitě US6 Zobrazit
20200010 - Rekonstrukce a vybavení odborné učebny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20200013 Oprava místních komunikací ve Františkově - I. etapa Zobrazit
20200014 Rekonstrukce přírodního divadla Zobrazit
20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20200017 - Nákup lisovacího kontejneru Zobrazit
20210002 Oprava místní komunikace za mateřskou školou v Horní Rokytnici Zobrazit
20210003 - Dodávka travní sekačky Grillo FD 900 4WD Zobrazit
20210005 Oprava cesty v Dolní Rokytnici Zobrazit
20210006 Oprava cesty ve Františkově Zobrazit
20210007 Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace - ZŠ Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20210008 Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Horní - II. etapa Zobrazit
20210009 Obnova plotu okolo MŠ Horní Zobrazit
20210014 - Dodávka informačního systému pro MÚ Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20220001 - PD pro společné povolení – Přestavba objektu bývalé ZŠ, Horní Rokytnice 506 Zobrazit
20220003 - Stavební úpravy hygienického zázemí 3.NP ZŠ v Dolní Rokytnici Zobrazit
20220004 - Rekonstrukce bytů ve 2.NP ZŠ v Dolní Rokytnici Zobrazit
20220005 - Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Horní – II. etapa Zobrazit
20220006 - Oprava komunikací asfaltovým betonem Zobrazit
20220007 - Sečení krajnic místních komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou v období 2023 – 2026 Zobrazit
20220008 - Dodávka stomatologické soupravy Zobrazit
20220009 - Dodávka zametacího stroje Zobrazit
20220010 - Oprava příjezdové komunikace ke skiareálu Horní Domky Zobrazit
20220011 - Veřejné osvětlení a kabelový rozvod pro závorový systém Zobrazit
20230001 - Služby městského architekta Zobrazit
20230001 - Služby městského architekta Zobrazit
20230003 - Výměna oken na chodbách a v hygienických zázemích v budově radnice – I. etapa Zobrazit
20230006 - Oprava havarijního stavu opěrné zdi pod bytovým domem č.p. 667 na sídlišti Zobrazit
20230007 - Těžba dřeva, včetně přiblížení na OM Zobrazit
20230008 - FVS na objektu MŠ Horní Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20230009 - Zvýšení bezpečnosti a humanizace průjezdního úseku silnice II/294 městem Rokytnice nad Jizerou, I. etapa Zobrazit
20230010 Výměna střešní krytiny na objektu MŠ Horní Zobrazit
Dodávka použitého traktorbagru 4x4 typ JCB 2CX Zobrazit
Dodávka zásahového dopravního automobilu pro potřeby JSDH Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů Zobrazit
Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Letní údržba krajnic místních komunikací sečením v katastru města Rokytnice nad Jizerou v období 2013-2018 Zobrazit
Město Rokytnice nad Jizerou – Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Odvodnění na ppč. 1809/9 - dešťová kanalizace Zobrazit
Oprava a rekonstrukce místních komunikací Zobrazit
Oprava komunikace (obchvat sídliště) a vybudování odstavné plochy. Zobrazit
Oprava komunikace na ppč. 3274 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Oprava nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově Zobrazit
Oprava příjezdové komunikace ke skiareálu Horní Domky Zobrazit
Rekonstrukce přístupových lávek - MŠ Horní Rokytnice Zobrazit
Rekonstrukce přístupových lávek - MŠ Horní Rokytnice Zobrazit
Sečení krajnic místních komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou v období 2014 – 2017 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou Zobrazit
Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní a Dolní Rokytnici nad Jizerou“ Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu: Dům dětí a mládeže Pod střechou Zobrazit
Úklidové práce - pravidelný úklid prostor MU v Rokytnici nad Jizerou - VZ č. 20120008 Zobrazit
Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (MIS) Zobrazit
Výstavba dešťové kanalizace – sídliště. Zobrazit
Zajištění provozu a servisu VKR Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v letech 2010 - 2015 Zobrazit
Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap