Město Rokytnice nad Jizerou

Sídlo zadavatele

Horní Rokytnice 197, Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44

Liberecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00276057

Www stránky zadavatele

http://www.mesto-rokytnice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://mesto-rokytnice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-rokytnice-nad-jizerou_646/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60051167

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Rokytnice nad Jizerou. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Profil zadavatele Město Rokytnice nad Jizerou neobsahuje žádné aktivní veřejné zakázky.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Rokytnice nad Jizerou. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
20170001 - Úklidové práce - pravidelný úklid prostor MU v Rokytnici nad Jizerou Zobrazit
20180001 - Stavební práce, Zvýšení bezpečnosti podél silnice 2/294 Zobrazit
20180006 - Zajištění kompletních projektových a inženýrských prací pro Komunitní dům seniorů v Rokytnici nad Jizerou Zobrazit
20180008 - Sečení krajnic místních komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou v období 2019 – 2022 Zobrazit
20190002 - Hydrologické posouzení k Územní studii propojení a rozvoje lyžařských areálů Studenov a Horní domky Zobrazit
20190003 - Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ Horní – I. etapa Zobrazit
20190005 - Oprava komunikace Starý Mlýn - Dvoračky Zobrazit
20190007 - Dodávka automobilu Volkswagen Crafter 35 103kW 6G 4Mot SR Zobrazit
20190008 - Vyhlídky nad Rokytnicí - zpracování realizační dokumentace a inženýrsko-geologického průzkumu Zobrazit
20190012 - Rekonstrukce komunikace Vrcha - Stráž Zobrazit
20200005 - Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Rokytnice nad Jizerou – kuchyň, jídelna Zobrazit
20200006 - Rekonstrukce osvětlení a akustických podhledů v MŠ Horní Zobrazit
20200009 - Přístupová komunikace a inženýrské sítě v lokalitě US6 Zobrazit
20200010 - Rekonstrukce a vybavení odborné učebny v ZŠ Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20200016 - Změna č. 3 územního plánu Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
20200017 - Nákup lisovacího kontejneru Zobrazit
Dodávka kumunální techniky – kolový traktor 4x4 včetně příslušenství - VZ č. 20120009 Zobrazit
Dodávka použitého traktorbagru 4x4 typ JCB 2CX Zobrazit
Dodávka zásahového dopravního automobilu pro potřeby JSDH Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Intenzifikace a optimalizace systému pro separaci a svoz složek komunálních odpadů ve městě Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů Zobrazit
Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Letní údržba krajnic místních komunikací sečením v katastru města Rokytnice nad Jizerou v období 2013-2018 Zobrazit
Město Rokytnice nad Jizerou – Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Odvodnění na ppč. 1809/9 - dešťová kanalizace Zobrazit
Oprava a rekonstrukce místních komunikací Zobrazit
Oprava cesty "Sachrovka" - I. etapa Zobrazit
Oprava cesty "Sachrovka" - II. etapa Zobrazit
Oprava cesty a mostu z Vilémova do Havírny Zobrazit
Oprava cesty ke kapličce na Kotelním vrchu - 1. etapa Zobrazit
Oprava komunikace (obchvat sídliště) a vybudování odstavné plochy. Zobrazit
Oprava komunikace Horní Ves - Sachrův Hřeben Zobrazit
Oprava komunikace na ppč. 3274 v k. ú. Horní Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Oprava nezpevněné cesty ke kapličce ve Františkově Zobrazit
Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO401 - Rekonstrukce odběrmých míst, stabilizace a regulace napětí s využitím financování z úspor Zobrazit
Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO401 - Rekonstrukce odběrmých míst, stabilizace a regulace napětí s využitím služby financování metodou EPC Zobrazit
Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel Zobrazit
Optimalizace a regulace veřejného osvětlení v Rokytnici nad Jizerou - SO402 - Výměna svítidel Zobrazit
Přestavba lávky přes Jizeru Zobrazit
Projektová dokumentace - konverze čp. 187 Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Rekonstrukce přístupových lávek - MŠ Horní Rokytnice Zobrazit
Rekonstrukce přístupových lávek - MŠ Horní Rokytnice Zobrazit
Sečení krajnic místních komunikací na území města Rokytnice nad Jizerou v období 2014 – 2017 Zobrazit
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v Rokytnici nad Jizerou Zobrazit
Snížení energetické náročnosti MŠ v Horní a Dolní Rokytnici nad Jizerou“ Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu: Dům dětí a mládeže Pod střechou Zobrazit
Stavební úpravy hygienického zázemí MŠ v Dolní Rokytnici Zobrazit
Úklidové práce - pravidelný úklid prostor MU v Rokytnici nad Jizerou - VZ č. 20120008 Zobrazit
Varovný protipovodňový systém pro město Rokytnice nad Jizerou (MIS) Zobrazit
Výstavba dešťové kanalizace – sídliště. Zobrazit
Zajištění provozu a servisu VKR Rokytnice nad Jizerou Zobrazit
Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v letech 2010 - 2015 Zobrazit
Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2015 – 03/2019 Zobrazit
Zpřístupnění věže radnice turistům Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap