Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Zvoleněves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Zvoleněves zadávané zadavatelem Obec Zvoleněves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zvoleněves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Zvoleněves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Zvoleněves“ v rozsahu předpokládaných nákladů stavby: 2.079.256,47 Kč bez DPH.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce a projektovou dokumentací "Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Zvoleněves".

Zakázka je financována ze Středočeského kraje.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

4500000-7

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 647 413,49 bez DPH (1 993 370,33 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 647 413,49 bez DPH (1 993 370,33 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

4. 3. 2020, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Malcová

Kontaktní e-mail: lucie.malcova@accon.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Zvoleněves.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 17. 2. 2020 Zobrazit
Návrh smlouvy o dílo 17. 2. 2020 Zobrazit
Zadávací dokumentace 17. 2. 2020 Zobrazit
čestné prohlášení 17. 2. 2020 Zobrazit
Krycí list 17. 2. 2020 Zobrazit
Výkaz výměr I 17. 2. 2020 Zobrazit
Výkaz výměr II 17. 2. 2020 Zobrazit
Výkaz výměr III 17. 2. 2020 Zobrazit
výkaz výměr IV 17. 2. 2020 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 16. 4. 2020 Zobrazit
Smlouva o dílo 22. 4. 2020 Zobrazit
Dodatek smlouvy č.1 6. 1. 2021 Zobrazit
ZVA 15. 6. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap