Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Krupka

Město Krupka

Sídlo zadavatele

Mariánské náměstí 32, Krupka - Bohosudov, PSČ 417 42

Ústecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00266418

Www stránky zadavatele

http://www.krupka-mesto.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://krupka-mesto.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-krupka_5045/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

Z2017-009826

Poznámka

Informace o nepoužívaném profilu zadavatele: Zadavatel ke dni 19.4.2017 deaktivoval svůj původní profil zadavatele, jehož přímý hypertextový odkaz je: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00266418

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Krupka. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
3x Parkoviště Zobrazit
DPS Hřbitovní č.p.544, Krupka - centrální zdroj tepla, ohřev TUV a vytápění bytového domu Zobrazit
Ekologická vozidla pro Pečovatelskou službu Krupka Zobrazit
Investiční úvěr na financování vlastního podílu projektu "Stavební úpravy komunitního domu pro seniory Krupka" Zobrazit
Kostel Nanebevzetí P. Marie, Krupka - restaurování kazetového stropu a s tím související práce Zobrazit
Město Krupka - Pojištění majetku a odpovědnosti Zobrazit
Objednávka sazenic Zobrazit
Oprava chodníků a parkovišť rok 2022 Zobrazit
Oprava chodníků a parkovišť rok 2023 Zobrazit
Předtisková příprava, výroba a dodávání měsíčníku Radnice města Krupka Zobrazit
Smlouva o poskytování služeb Zobrazit
Snížení energetické náročnosti MŠ Sluníčko Zobrazit
Stavební úpravy bytového domu v ulici Hřbitovní č.p. 544, Krupka Zobrazit
Technický dozor stavebníka v rámci realizace projektu "Revitalizace areálu bývalé městské plovárny" Zobrazit
Tvorba turistického webu visitkrupka.cz Zobrazit
Výběr zpracovatele projektové dokumentace na parky a veřejný prostor, Krupka Zobrazit
Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Interiérové a pomůckové vybavení základních škol Krupka" Zobrazit
Zajištění služeb odpadového hospodářství Zobrazit
Zajištění těžební činnosti pro lesy Města Krupka Zobrazit
Zajištění těžební činnosti pro lesy Města Krupka - II. vyhlášení Zobrazit
ZŠ a MŠ Krupka, Na Hamrech č.p. 639 - výdejna jídel Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Krupka. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
1.Parkoviště Maršov - ul. Třešňová, Krupka 2. Parkoviště v ul. Kollárova - před MŠ Sluníčko, Krupka Zobrazit
Demolice kabin v areálu stadionu v Krupce Zobrazit
Dodávka nábytku pro objekt Agapé I Zobrazit
Dodávka vybavení kuchyně pro objekt Agapé I Zobrazit
Havarijní oprava datové a komunikační sítě lanové dráhy Krupka Zobrazit
Hrad Krupka, rejstř.č. 42292/5-2643 - oprava válcové věže Zobrazit
II.etapa - nová parkovací místa v ul. B. Němcové Zobrazit
Kostel sv. Anny v Krupce, rejstř.č. 43694/5-2646 - I. etapa opravy ohradní kamenné hřbitovní zdi v jižní části hřbitova na p.p.č. 109, k.ú. Krupka Zobrazit
Kostel sv. Anny v Krupce, rejstř.č. 43694/5-2646 - oprava ohradní hřbitovní zdi ve východní části hřbitova včetně koruny zdiva a všech souvisejících prací Zobrazit
Kostel sv. Anny v Krupce, rejstř.č. 43694/5-2646 - oprava ohradní kamenné zdi Zobrazit
KOUPĚ VOZU OPEL MOVANO_CHASSIS Zobrazit
Krupka Bohosudov - veřejné osvětlení 2.etapa Zobrazit
Město Krupka, Bohosudov - rekonstrukce veřejného osvětlení Zobrazit
MŠ Písnička - stavební úpravy kuchyně Zobrazit
MŠ Sluníčko - stavební úpravy kuchyňky a chodbičky Zobrazit
Nákup elektrické energie - JŘBU 2017 Zobrazit
Nákup elektrické energie 2018 - 2020 Zobrazit
Naučná stezka "Po stopách horníků" Zobrazit
Obnova živičného krytu a chodníku v ulici Nádražní, Krupka Zobrazit
Obnova živičného krytu Nová Vrchoslav, Krupka Zobrazit
Obnova živičného krytu ul. Alejní, Krupka Zobrazit
Obnova živičného krytu ul. Příčná, Krupka Zobrazit
Obnova živičného povrchu ul. K.Čapka, Krupka Zobrazit
Oprava bašty severní brány příjezdové cesty na Hrad Krupka Zobrazit
Oprava chodníků a parkovišť rok 2018 Zobrazit
Oprava chodníků a parkovišť rok 2019 Zobrazit
Oprava chodníků a parkovišť rok 2020 Zobrazit
Oprava chodníků a pojezdových ploch v MŠ Zvoneček Zobrazit
Oprava chodníků Masarykova ul. Ke škole Zobrazit
Oprava chodníků ul. Husitská - levá strana rok 2022 Zobrazit
Oprava chodníku ul. Husitská - pravá strana rok 2021 Zobrazit
Oprava chodníku, komunikace a parkoviště Hamry u čp. 552 a 553 Zobrazit
Oprava horního parkoviště sídlíště Nad Plovárnou Zobrazit
Oprava infrastruktury Krupka Zobrazit
Oprava komunikací Sídliště Krupka Zobrazit
Oprava komunikací v Krupce, ul.Lípová,ul.Hřbitovní,ul. U Přítkova a Nová Vrchoslav od vodárny k točně Zobrazit
Oprava místních komunikací ul. Dolní, ul. Na Příkopě, ul. Zahradní v k.ú. Vrchoslav, Krupka Zobrazit
Oprava místních komunikací ul. Lípová, K Lanovce, ul. Hřbitovní, Krupka Zobrazit
Oprava místních komunikací ul. U Lípy, ul. Zelený sad, Maršov, Krupka Zobrazit
Oprava místních komunikací ul.Dukelských hrdinů k MŠ Písnička, ul. Dukelských hrdinů k BJ 281 a 282, Krupka Zobrazit
Oprava místních komunikací v Krupce - křižovatka 1.Máje a Příčná Zobrazit
Oprava místních komunikací v Krupce - Na Hrázi, Sídliště nad Plovárnou, U Plovárny, Mariánské nám. před č.p. 22 Zobrazit
Oprava místních komunikací v Unčíně - ul. Krušnohorská, ul. Partyzánská, ul. Budovatelů Zobrazit
Oprava opěrné zdi v ulici 1. Máje, Krupka Zobrazit
Oprava parkovišť Lípová ul. Krupka Zobrazit
Oprava parkoviště Ústecká Soběchleby Zobrazit
Oprava střechy a fasády ZŠ Teplická 400, Krupka Zobrazit
Oprava střechy garáží v areálu Technických služeb společnosti Sport Krupka, s.r.o. Zobrazit
Oprava živičné komunikace v Krupce v ul. Růžová Zobrazit
Oprava živičné komunikace v ul. Havlíčkova Zobrazit
Oprava živičného krytu v Krupce v ul. Mlýnská Zobrazit
Oprava živičného krytu v Krupce v ul. U Přítkova Zobrazit
Opravy parkovišť pro rok 2021 Zobrazit
Parkoviště a příjezdová komunikace pod Penny Maršov Zobrazit
Parkoviště Dukelských hrdinů 283-286, Krupka Zobrazit
Parkoviště u Zdravotního střediska K. Čapka, Krupka-Maršov Zobrazit
Pokládka VO Soběchleby Zobrazit
Pořízení cisternové automobilové stříkačky Zobrazit
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka Zobrazit
Proměna porostů náhradních dřevin LHC Krupka Zobrazit
Rekonstrukce budovy azylového domu Agapé I, Husitská č.p. 78, Krupka Zobrazit
Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice a garáže JPO II, Alejní 629, Krupka Zobrazit
Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka Zobrazit
Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 333, Krupka – sociální bydlení Zobrazit
Řešení terasy na p.p.č. 1019/17 a zahrady na p.p.č.52 k.ú. Bohosudov, Krupka Zobrazit
Restaurování pískovcových pilířů a náhrobků na ohradní zdi u kostela sv. Anny v Krupce, rejstř. č. 43694/5-2646 Zobrazit
Restaurování sochy sv. Františka Xaverského, Husitská ul., Krupka Zobrazit
Sanační a dekontaminační práce na objektu Hřbitovní č.p. 544, Krupka zasaženého požárem Zobrazit
Sanační stavební práce po vytopení objektu ZŠ v ul. B. Němcové 140, Krupka Zobrazit
Stavební úpravy bytů po požáru v objektu Hřbitovní č.p. 544, Krupka Zobrazit
Stavební úpravy komunitního domu pro seniory, Krupka Zobrazit
Technický dozor investora v rámci realizace projektu "Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka" Zobrazit
Technický dozor investora v rámci realizace projektu "Stavební úpravy komunitního domu pro seniory, Krupka" Zobrazit
Ulice B. Němcové, Krupka - zvýšení bezpečnosti chodců a nová parkovací místa Zobrazit
Ulice B.Němcové, Krupka - přeložka kabelů Zobrazit
Veřejné osvětlení Krupka, Bohosudov veřejné osvětlení 3 etapa Zobrazit
Vestavba kanceláří a zázemí do podkroví objektu Komenského č.p. 202, Krupka Zobrazit
Vybavení ICT v rámci projektu „Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka - centrum pro zájmové a neformální vzdělávání v Krupce“ Zobrazit
Výměna oken v objektu Hřbitovní č.p. 544, Krupka Zobrazit
Výměna střešního pláště na objektu CVČ Kollárova 596, Krupka Zobrazit
Výměna výtahu v objektu Vodní 13, Krupka Zobrazit
Výroba a dodávka masivních postelí na Růžový hrádek Zobrazit
Výstavba infocentra na st.p.č. 36, k.ú. Krupka – vybavení audio, video a informační technologie Zobrazit
Výstavba infocentra na st.p.č. 36, k.ú. Krupka – vybavení nábytek Zobrazit
Výstavba přisvětlení šesti přechodů Zobrazit
ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A HRADEBNÍ ZDI NA HRADĚ KRUPKA Zobrazit
ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE A HRADEBNÍ ZDI NA HRADĚ KRUPKA - II. VYHLÁŠENÍ Zobrazit
Zajištění služeb odpadového hospodářství Zobrazit
Změna užívání objektu Mariánské náměstí č.p. 22 - knihovna a ZUŠ Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na akci "Komunitní dům pro seniory Krupka" Zobrazit
ZŠ Maršov - podlaha v tělocvičně Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap