Rekonstrukce společenského sálu ve Svídnici

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce společenského sálu ve Svídnici zadávané zadavatelem Obec Dymokury. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Dymokury

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce společenského sálu ve Svídnici

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným účastníkem zadávacího řízení (dodavatelem) na dobu určitou, jejímž předmětem jsou stavební práce, a to na každou část zadávacího řízení samostatně. Zadávací řízení je rozděleno na následující samostatné části:

Část 1: Stavební práce
Předmětem části 1 zadávacího řízení jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách v místnosti 1.13, přičemž budou odstraněny dřevěné obklady, sdk příčka, stupínek a budou přemístěna kamna. Dále bude rozebrána vlysová podlaha včetně podkladních vrstev. Bude okopána omítka stěn do výšky cca 1,5 m. Bude proveden podkladní beton, hydroizolace napojená na h. iz. stěn. Bude položena tepelná izolace podlahy z EPS, PE folie, betonová mazanina. Bude proveden minerální kazetový podhled s osazenými osvětlovacími tělesy. Podrobné vymezení předmětu zakázky je obsaženo v přílohách této zadávací dokumentace.

Část 2: Podlahová krytina
Předmětem části 2 zadávacího řízení je pokládka podlah a podlahových krytin v místnosti 1.13. Na betonovou mazaninu bude provedena samonivelační stěrka. Poté bude položena podlahová krytina z dřevěných palubek. Podrobné vymezení předmětu zakázky je obsaženo v přílohách této zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadávací řízení je rozděleno na dvě samostatné části.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45432100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Svídnice 32, 289 01 Dymokury, budova č.p. 32, jež je součástí pozemku parc. st. č. 45 pro obec Dymokury a katastrální území Svídnice u Dymokur

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

9. 4. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SMS-služby s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Kloučková

Kontaktní e-mail: klouckova@smscr.cz

Kontaktní telefon: 606138822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce společenského sálu ve Svídnici.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap