Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Černilov

Obec Černilov

Sídlo zadavatele

Černilov 310, Černilov, PSČ 503 43

Královéhradecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00268674

Www stránky zadavatele

http://www.cernilov.eu/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://cernilov.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-cernilov_250/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

222027

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Černilov. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Černilov. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Automatický závlahový systém 16+8 pro fotbalové hřiště ve sportovním areálu obce Černilov Zobrazit
Černilov - Bukovina, Úprava centra obce Zobrazit
Černilov - Oprava chodníku při silnici III/3086 Zobrazit
Černilov - Oprava chodníků při silnici III/3086 - III. etapa Zobrazit
Černilov - oprava chodníku při silnici III/3086 - III. etapa - úsek sjezd k ČOV - vjezd k č.p. 68 Zobrazit
Černilov - Oprava chodníků při silnici III/3086- II. ETAPA Zobrazit
Černilov - Oprava chodníků při silnicích III/3086 a III/3088 - IV. etapa Zobrazit
Černilov - stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži 4 (rybník Dolejšák) Zobrazit
Černilov - Újezd, Dopravní opatření na silnici III/3086 Zobrazit
Černilov – lokalita „V Čibru“ – zřízení mokřadního biocentra na pozemku p. č. 3267 v k. ú. Černilov Zobrazit
Černilov – sídliště u školy – obytná zóna RD Zobrazit
Demolice bytového domu č.p. 183 v Černilově Zobrazit
Dodávka digitálních didaktických pomůcek pro výuku - ZŠ a MŠ Černilov Zobrazit
Doplnění dětských hřišť v obci Černilov Zobrazit
Dopravní opatření + komunikace pro pěší při sil. II/308 Zobrazit
Komplexní řešení BRO - Černilov Zobrazit
Kontejnerová stání na tříděný odpad v Černilově Zobrazit
KOSTEL ČERNILOV - REVITALIZACE ZAHRADY, zpevněné plochy Zobrazit
Nákup techniky na snížení prašnosti v obci Černilov Zobrazit
Obec Černilov, okr. Hradec Králové – cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Oprava krovu a stropní konstrukce - Sokolovna Černilov Zobrazit
Oprava krytové vrstvy cesty "Kociánka" v k.ú. Černilov Zobrazit
Oprava krytové vrstvy obecních komunikací v k.ú. Černilov a v k.ú. Bukovina u Hradce Králové Zobrazit
Oprava místních komunikací penetrační metodou v Černilově Zobrazit
Oprava střechy budovy obecního úřadu Černilov č.p. 310 Zobrazit
Oprava úklidové komory, předsíně a WC pro personál v objektu mateřské školy č.p. 509 (MŠ1) v Černilově Zobrazit
Oprava venkovní fasády na domě čp. 55 v Bukovině Zobrazit
Parkovací plochy před KSD v Černilově Zobrazit
PD - STAVEBNÍ ÚPRAVY VÍCEÚČELOVÉ SÍNĚ V ČERNILOVĚ Zobrazit
Podlaha tělocvičny ZŠ Černilov Zobrazit
Polní cesta - Malostranská II. (Silnička) v k.ú. Černilov - oprava krytové vrstvy Zobrazit
Regenerace Centra Černilov Zobrazit
Regenerace centra Černilov - dodatečné stavební práce Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení (WC) v objektu fofbalových kabin č.p. 38 v Černilově Zobrazit
Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Černilov Zobrazit
Rychlý zásahový automobil pro jednotku SDH obce Černilov Zobrazit
Sklad zahradního mobiliáře u kulturního a spolkového domu v Černilově na st.p. 206 Zobrazit
Společná PD na akci "Veřejná infrastruktura "U Říhů" Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě" Zobrazit
Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži "Vančák", Černilov Zobrazit
Stavební úpravy a udržovací práce na vodní nádrži „Pišťák“, Černilov Zobrazit
Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž "Čerňák" Zobrazit
Stavební úpravy hygienického zázemí a šatny ZŠ v Černilově Zobrazit
Stavební úpravy objektu čp. 53 v Černilově- Újezdu Zobrazit
Stavební úpravy šaten a hygienického zázemí v MŠ 2 Černilov Zobrazit
Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově Zobrazit
Tělocvična při ZŠ v Černilově - projektová dokumentace Zobrazit
Tenisová stěna ve sportovním areálu v Černilově Zobrazit
Tréninkové hřiště s umělým povrchem Černilov Zobrazit
Územní plán Černilov Zobrazit
Veřejná infrastruktura "U Říhů", Černilov, příjezdová komunikace, inženýrské sítě Zobrazit
Veřejná povrchová kanalizace Bukovina Zobrazit
Veřejná povrchová kanalizace v Bukovině od Š3-Š5 Zobrazit
Výměna oken a dveří v domě čp. 2 Černilov Zobrazit
ZŠ a MŠ Černilov - dodávka didaktických pomůcek pro výuku robotiky Zobrazit
ZŠ a MŠ Černilov - dodávka digitálních didaktických pomůcek pro výuku Zobrazit
ZŠ Černilov - nástavba 3. NP - projektová dokumentace Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap