Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Sídlo zadavatele

Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00064289

Www stránky zadavatele

http://www.ddmpraha.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://ddmpraha.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/dum-deti-a-mladeze-hlavniho-mesta-prahy_3579/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

528730

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází prozatím aktuální veřejné zakázky zadavatele Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází prozatím neukončené veřejné zakázky zadavatele Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Celková rekonstrukce osvětlení v budově Karlínského Spektra Zobrazit
Celková rekonstrukce osvětlení v budově Karlínského Spektra Zobrazit
Celková rekonstrukce osvětlení v budově Karlínského Spektra II Zobrazit
Celková rekonstrukce otopného systému v areálu Jezdeckého střediska Zmrzlík Zobrazit
Celková rekonstrukce otopného systému v areálu ubytovacího zařízení ŠvP Vřesník u Humpolce Zobrazit
Dodávka elektřiny pro všechna odběrná místa v objektech DDM hl. m. Prahy Zobrazit
Dodávka telefonních a datových služeb Zobrazit
Dodávka výpočetní techniky a SW Zobrazit
Dodávka zemního plynu pro všecchna odběrná místa DDM hl. m. Prahy Zobrazit
Dokončení sanace sálu Klubu Klamovka Zobrazit
Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže Zobrazit
Instalace horolezecké stěny v areálu Stadionu mládeže Zobrazit
Instalace systému měření a regulace v budově Karlínského Spektra Zobrazit
Nástavba objektu letních šaten v areálu Stadionu mládeže - PD Zobrazit
Obklad toalet v turistické základně Lhotka u Mělníka Zobrazit
Obnova hlavní budovy Loděnice Vltava po povodních Zobrazit
Odvodnění dvora Stanice techniků Zobrazit
Oprava chodníku před Stanicí techniků Zobrazit
Oprava kotelny v budově Karlínského Spektra - havarijní stav Zobrazit
Oprava teras hlavní budovy v turistické základně Lhotka u Mělníka Zobrazit
Oprava věží v Loděnici Vltava - havarijní stav Zobrazit
Oprava věží v Loděnici Vltava - havarijní stav Zobrazit
Pořízení dvou mobilních sněžných děl Zobrazit
Pořízení pódiové (truss) konstrukce Zobrazit
Poskytování služeb operátora mobilních a pevných linek a datových služeb v rámci všech středisek Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy Zobrazit
Postupná obnova srubů v areálu ubytovacích zařízení Lhotka u Mělníka Zobrazit
Přestava srubu klubovny v ubytovacím zařízení Lhotka u Mělníka Zobrazit
Přestavba dílen na učebnu Zobrazit
Přestavba dílen na učebnu Zobrazit
Přestavba prostoru půdy budovy Karlínského Spektra na archiv Zobrazit
Rekonstrukce a dostavba plotu Stanice techniků Zobrazit
Rekonstrukce bytu správce na Stadionu mládeže Zobrazit
Rekonstrukce bývalé dřevodílny Zobrazit
Rekonstrukce dětského hřiště Zobrazit
Rekonstrukce dětského hřiště v areálu ŠvP Střelské Hoštice Zobrazit
Rekonstrukce oken a dveří v chatkách v ubytovacím zařízení Podhradí Zobrazit
Rekonstrukce otopné soustavy hlavní budovy a kuchyně s jídelnou v areálu ŠvP Střelské Hoštice u Strakonic Zobrazit
Rekonstrukce otopného systému hlavní budovy a bazénu v areálu ubytovacího zařízení Podhradí u Ledče nad Sázavou Zobrazit
Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště Lhotka Zobrazit
Rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště v Loděnici Zobrazit
Rekonstrukce propojovací chodby v areálu ŠvP Střelské Hoštice Zobrazit
Rekonstrukce šaten sportovní haly Zobrazit
Rekonstrukce tréninkové plochy v areálu Stadionu mládeže Zobrazit
Rekonstrukce úpravny vody v turistické základně Lhotka u Mělníka Zobrazit
Rekonstrukce úpravny vody v turistické základně Lhotka u Mělníka Zobrazit
Rekonstrukce vnějších rozvodů v ubytovacím zařízení Střelské Hoštice u Strakonic - havarijní stav Zobrazit
Rekonstrukce zádveří vstupu do budovy Karlínského Spektra Zobrazit
Rekonstrukce zateplení fasády budovy v objektu Jezdeckého střediska Zmrzlík Zobrazit
Revitalizace lanového centra Loděnice Vltava Zobrazit
Sanace zdiva ve školní kuchyni ŠvP Střelské Hoštice Zobrazit
Sanace zdiva ve školní kuchyni ŠvP Střelské Hoštice Zobrazit
Sanační úpravy objektu Klubu Klamovka Zobrazit
Snížení energetické náročnosti objektu v ubytovacím zařízení Podhradí Zobrazit
Stavební úpravy kanceláří 3.np budovy Karlínského Spektra Zobrazit
Stavební úpravy v interiéru společných prostor Karlínského Spektra Zobrazit
Stavební úpravy v interiéru společných prostor objektu Karlínského Spektra Zobrazit
Udržovací stavební práce vnějšku objektu vily Duncan v Janských Lázních Zobrazit
Úklidové služby pro pražské objekty Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy Zobrazit
Úklidové služby pro pražské objekty Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy Zobrazit
Úpravy předprostoru kanceláří 3. np budovy Karlínského Spektra Zobrazit
Venkovní experimentální plocha Zobrazit
Vybudování cvičné kuchyňky v Karlínském Spektru Zobrazit
Vybudování dětského hřiště v ŠvP Janské Lázně Zobrazit
Vybudování nádrže na zachycování dešťové vody pro závlahu jízdárny Jezdeckého střediska Zmrzlík Zobrazit
Vybudování nových srubů v TZ Lhotka Zobrazit
Vybudování nových srubů v TZ Lhotka - vnější rozvody Zobrazit
Vybudování nových srubů v TZ Lhotka u Mělníka Zobrazit
Vybudování propojovací chodby mezi horním a dolním objektem v ubytovacím zařízení Lhotka u Mělníka Zobrazit
Vybudování venkovního kolejiště Zobrazit
Výměna střešní krytiny budovy Karlínského Spektra Zobrazit
Výměna střešní krytiny budovy Karlínského Spektra Zobrazit
Výstavba nového objektu v rámci rekonstrukce úpravny vody v turistické základně Lhotka u Mělníka Zobrazit
Výstavba nových jezdeckých boxů v areálu Jezdeckého střediska Zmrzlík Zobrazit
Výstavba pavilonů chemie a teraristiky - PD Zobrazit
Zajištění provozu kancelářského zařízení pro účely kopírování Zobrazit
Zateplení horního podlaží souboru budov v ubytovacím zařízení Střelské Hoštice u Strakonic Zobrazit
Zateplení vedlejšího objektu v areálu Stadionu mládeže Zobrazit
Zavlažovací systém pro jízdárnu Jezdeckého střediska Zmrzlík Zobrazit
Zpracování a vedení mzdové agendy Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap