Kovo Staněk, s.r.o. - Osvětlení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kovo Staněk, s.r.o. - Osvětlení zadávané zadavatelem Kovo Staněk, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Kovo Staněk, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kovo Staněk, s.r.o. - Osvětlení

Předmět veřejné zakázky

Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) a jejích přílohách, které jsou nedílnou částí této ZD.
Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění – zakázka není rozdělena na části.
Předmět zakázky: Dodávka
Předmětem zakázky je dodávka a instalace LED osvětlení ve specifikaci, která je přílohou číslo 4 zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 9. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrátor veřejné zakázky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudek@grantum.cz

Kontaktní telefon: +420 775556070

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kovo Staněk, s.r.o. - Osvětlení.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace / výzva k podání nabídek 23. 8. 2019 Zobrazit
Přílohy ZD 23. 8. 2019 Zobrazit
Vyhodnocení VŘ 23. 9. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kovo Staněk, s.r.o. - Osvětlení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Pavel Havelka (634376686) Dodavatel 1 848 371,80 Kč vč. DPH
1 527 580,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap