Oprava místní komunikace Rakowiec

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava místní komunikace Rakowiec zadávané zadavatelem Obec Šilheřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Šilheřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava místní komunikace Rakowiec

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby „Oprava místní komunikace Rakowiec“ zpracované v prosinci 2018 obchodní společností JACKO, projekty & vozovky s.r.o., se sídlem Ženíškova 2313/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, IČO: 278 00 440, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provedení stavebních prací spočívajících v opravě stávající hraniční komunikace o šířce 5 m, která je v současné době ve velmi špatném technickém stavu.

Poznámka

S ohledem na skutečnost, že je veřejné zakázka zadávána prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena na URL https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=OBECSILHEROVICE (dále jen „elektronický nástroj“), upozorňuje zadavatel, že v souladu s ustanovením § 211 ZZVZ musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhat elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. Veškeré informace a písemnosti budou tedy dodavatelům doručovány výhradně prostřednictvím elektronického nástroje a rovněž i dodavatelé jsou oprávněni komunikovat se zadavatelem pouze prostřednictvím elektronického nástroje a nikoli listinnou formou. Dodavatelé jsou povinni veškeré dokumenty doručovat prostřednictvím elektronického nástroje.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Shora uvedené stavební práce a související dodávky budou realizovány na území obce Šilheřovice, k. ú. Šilheřovice, parcely č. 1667/1 a 1667/2.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 377 516,97 bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 698 581,28 bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 698 581,28 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

20. 3. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: iora legal, advokátní kancelář s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: info@iora.cz

Kontaktní telefon: +420 605 042 137

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava místní komunikace Rakowiec.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace Rakowiec zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava (480 35 599) Uchazeč 8 317 349,51 Kč vč. DPH
6 873 842,57 Kč bez DPH
KARETA s.r.o. (623 60 213) Uchazeč 10 283 062,96 Kč vč. DPH
8 498 399,14 Kč bez DPH
JANKOSTAV s.r.o. (258 55 581) Dodavatel 6 895 283,35 Kč vč. DPH
5 698 581,28 Kč bez DPH
ALPINE Bau CZ a.s. (026 04 795) Uchazeč 9 459 683,05 Kč vč. DPH
7 817 919,88 Kč bez DPH
SILNICE MORAVA s.r.o. (253 57 352) Uchazeč 9 670 437,49 Kč vč. DPH
7 992 097,10 Kč bez DPH
STRABAG a.s. (608 38 744) Uchazeč 8 034 471,64 Kč vč. DPH
6 640 059,21 Kč bez DPH
FIRESTA Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (253 17 628) Uchazeč 9 890 089,01 Kč vč. DPH
8 173 627,28 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace Rakowiec zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2019 JANKOSTAV s.r.o. (258 55 581) 6 895 283,35
5 698 581,28

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava místní komunikace Rakowiec zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
FREKOMOS s.r.o. (619 42 618)
Petr Vilášek (76076733)
Vít Smuch (661 79 190)
FORTAS AZP s.r.o. (051 73 787)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap