Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Šilheřovice

Obec Šilheřovice

Sídlo zadavatele

Střední 305, Šilheřovice, PSČ 747 15

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00300730

Www stránky zadavatele

http://www.silherovice.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://silherovice.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-silherovice_61/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

212458

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Šilheřovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Šilheřovice. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
13 TI Šilheřovice Zobrazit
13 TI Šilheřovice - komunikace - 1. zadávací řízení Zobrazit
3 TI Šilheřovice Zobrazit
Dodávka sčítacích zařízení Zobrazit
Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň Zobrazit
Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice - vyšší stupeň - 1. zadávací řízení Zobrazit
Kácení a ošetření dřevin - ZŠ horní budova, Šilheřovice Zobrazit
Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí Zobrazit
Obec Šilheřovice - biologicky rozložitelný odpad Zobrazit
Obnova povrchu hřiště ZŠ Šilheřovice Zobrazit
Odstranění vlhkosti fasády na vstupu do kostela včetně oprav a údržby přístupového schodiště Zobrazit
Oprava cest Šilheřovice Zobrazit
Oprava místní komunikace Rakowiec Zobrazit
Oprava mostního objektu M03 přes šilheřovický potok - ul. Spojovací Zobrazit
Polyfunkční dům v centru centru obce Šilheřovice - dokumentace pro provedení stavby Zobrazit
Poskytnutí úvěru na financování dotačních projektů a následný úvěr na spolufinancování - 2018 Zobrazit
Poskytnutí úvěru na opravu potoka Zobrazit
Poskytnutí úvěru na předfinancování dotačních projektů a jiných projektů a následný úvěr na spolufinancování Zobrazit
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Šilheřovice Zobrazit
Projektová dokumentace "Náves obce Šilheřovice - projekt úpravy veřejného prostoru" Zobrazit
Projektová dokumentace "Venkovní učebny a víceúčelové sportoviště v areálu Základní školy v Šilheřovicích, ulice Kostelní" Zobrazit
Projektová dokumentace - Polyfunkční dům v centru obce Šilheřovice Zobrazit
Prostředky požární ochrany pro JSDH Šilheřovice 2017 Zobrazit
Provozování služby SENIOR TAXI 2024 v Šilheřovicích Zobrazit
Regenerace zeleně obce Šilheřovice I. etapa Zobrazit
Rekonstrukce hřiště základní školy v Šilheřovicích Zobrazit
Rekonstrukce povrchu komunikací pro cyklostezky na p.č. 1389/1, 1396, 1662, 1309, 1362/3 Zobrazit
Rekonstrukce víceúčelového hřiště, k. ú. Šilheřovice, p. č. 381/1, 382/1, 383/1 Zobrazit
Rekonstrukce víceúčelového hřiště, k. ú. Šilheřovice, p. č. 381/1, 382/1, 383/1 Zobrazit
Revitalizace koryta Šilheřovického potoka, úsek č. 3 Zobrazit
Sadové úpravy veřejných ploch - svah nad potokem Zobrazit
Sadové úpravy veřejných ploch - svah za MŠ Zobrazit
Šilheřovice - Oprava propustků přes Šilheřovický potok Zobrazit
Šilheřovický potok - úsek č. 4 Zobrazit
Slaboproud Zobrazit
Snižování prašnosti v obci Šilheřovice Zobrazit
Stavební úpravy dětského hřiště Zobrazit
Stavební úpravy márnice hřbitova v Šilheřovicích II. Zobrazit
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce Šilheřovice Zobrazit
Tvorba aplikace "Po stopách brouka Pachníka" Zobrazit
Vodovod a kanalizace na ulici Ke Kovárně Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku a naprogramování kamerového a protipovod. systému - 1. zadávací řízení Zobrazit
Výběrové řízení na dodávku a naprogramování kamerového a protipovodňového systému Zobrazit
Výběrové řízení na pořízení cykloboxů Zobrazit
Vybudování cyklotrasy SO 103 - 1. zadávací řízení Zobrazit
Vybudování cyklotrasy SO103 - nové zadávací řízení Zobrazit
Zateplení a výměna výplní otvorů budovy 2. st. ZŠ Šilheřovice Zobrazit
„Rekonstrukce centra CZ-PL v obci Šilheřovice“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap