Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Sídlo zadavatele

nábřeží Václava Havla 19, Trutnov - Dolní Předměstí, PSČ 541 01

Královéhradecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

60108711

Www stránky zadavatele

http://www.vaktu.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://vaktu.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vodovody-a-kanalizace-trutnov-a-s_1104/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

351760

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Bezvýkopová oprava stávající kanalizace v Trutnově - ul. Přádelnická Zobrazit
ČOV Trutnov Bohuslavice - Plynojem Zobrazit
Dispečerský systém pro ÚV Janské Lázně Zobrazit
Dodávka a montáž - doplnění ASŘTP Zobrazit
Dodávka speciální kombinované nástavby Zobrazit
Dodávka speciálního komunálního podvozku určeného k další dostavbě Zobrazit
Dodávka speciálního rámového podvozku s nástavbou HNK a kontejnerem Zobrazit
Doplnění stávající technologické a SŘTP instalace Zobrazit
Doplnění systému řízení ČOV Trutnov - Bohuslavice - 1) Začlenění nové soupravy zahuštění kalu do řídícího systému; 2) Začlenění nového plynojemu do řídícího systému (elektro/MaR) Zobrazit
Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV Zobrazit
Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou Zobrazit
Inovace informačního systému Zobrazit
Intenzifikace úpravny vody Temný Důl Zobrazit
Kanalizace Hertvíkovice Zobrazit
Kanalizace Hertvíkovice - projektové práce Zobrazit
Kanalizace Horní Maršov Zobrazit
Kanalizační a vodovodní řad v ulici Polní - Na Nivách, Trutnov Zobrazit
Manažer projektu „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl“ Zobrazit
Manažer projektu „Kanalizace Hertvíkovice“ Zobrazit
Modernizace a rozšíření vodárenského dispečinku VAK Trutnov Zobrazit
Oprava elektroinstalace úpravny vody v Janských Lázních Zobrazit
Oprava fasády Zobrazit
Oprava izolací vyhnívacích nádrží ČOV Bohulslavice Zobrazit
Oprava kanalizace a vodovodu ulice Petříkovická, Trutnov – Poříčí Zobrazit
Oprava kanalizace v Lázeňské ul., ve Svobodě nad Úpou Zobrazit
Oprava kanalizace v Trutnově, ul. Prokopa Holého - horní část Zobrazit
Oprava kanalizace v ulici Polská, Trutnov Zobrazit
Oprava kanalizace v ulici Polská, Trutnov II. etapa Zobrazit
Oprava kanalizační stoky, Janské Lázně, ul, Lyžařská Zobrazit
Oprava kanalizačních potrubí a revizních šachet včetně souvisejících stavebních prací Zobrazit
Oprava kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Blanická - Trutnov Zobrazit
Oprava kanalizačního a vodovodního řadu v ulici Sukova - Trutnov Zobrazit
Oprava VDJ Střítež Zobrazit
Oprava vodovodu AŠ Nový Rokytník - VDJ Střítěž Zobrazit
Oprava vodovodu DN 100 mezi VDJ Střítěž po propoj vodovodů areálu firmy Zemědělská a.s. Výšina při okraji Střítěže Zobrazit
Opravy vodovodů Voletiny, Křížová cesta, Svoboda – Dolní Maršov, Rýchorské sídliště, Janské Lázně, Modrokamenná ulice, Velká Úpa – vodovod C1 Zobrazit
Pec pod Sněžkou, Jelení louky - Jímání vody na Zeleném potoce Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Trutnově, ul. B. Němcové Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Trutnově, ul. Smetanova Zobrazit
Rozšíření kanalizačního dispečinku VAK Trutnov Zobrazit
Správce stavby „Doplnění technologie na ČOV Pec pod Sněžkou a zabezpečení havarijního stavu kaverny ČOV“ Zobrazit
Správce stavby „Intenzifikace úpravny vody Temný Důl" Zobrazit
Správce stavby „Kanalizace – Horní Maršov“ Zobrazit
Trutnov - oprava VDJ Park Zobrazit
Trutnov – oprava VDJ Park Zobrazit
Trutnov, ul. K Přejezdu - oprava kanalizace Zobrazit
Vodárenský dispečink VAK Trutnov - upgrade HW Zobrazit
Zhotovení projektové dokumentace - ČOV Trutnov Bohuslavice - kalová koncovka Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap