Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Sídlo zadavatele

Dolejškova 2155/3, Praha 8 - Libeň, PSČ 182 23

Hlavní město Praha

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

61388955

Www stránky zadavatele

http://www.jh-inst.cas.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://jh-inst.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/ustav-fyzikalni-chemie-j-heyrovskeho-av-cr-v-v-i_1026/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60064454

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Celková výměna výtahů Zobrazit
Delivery of Confocal Microscope for Spectroscopic Measurements in Cryostat Zobrazit
Dodávka - Analyzátor TOC (VZMR-6-2016) Zobrazit
Dodávka - CD spektrometr (VZMR-7-2016) Zobrazit
Dodávka - Chromatograf (VZMR-6-2015) Zobrazit
Dodávka - Fluorescenční spektrometr (VZMR-9-2015) Zobrazit
Dodávka - FT-IR Spektrometr (VZMR-5-2016) Zobrazit
Dodávka - Laboratorní tlakový reaktor (VZMR-5-2015) Zobrazit
Dodávka - Pulsní nanosekundový pevnolátkový laser (VZMR-12-2015) Zobrazit
Dodávka časovací elektroniky Zobrazit
Dodávka čerpacího systému Zobrazit
Dodávka čistící linky (přístroj na sušení organických rozpouštědel) Zobrazit
Dodávka EPR spektrometru vč. příslušenství Zobrazit
Dodávka FTIR spektrometru Zobrazit
Dodávka kompresorové stanice vč. poskytnutí souvisejících služeb Zobrazit
Dodávka kyslíkové plasmy včetně příslušenství Zobrazit
Dodávka Mask Aligner (optického litografu) včetně příslušenství Zobrazit
Dodávka nákladního automobilu Zobrazit
Dodávka optického filtru (VZMR-8-2017, R1735-INV) Zobrazit
Dodávka přístrojového vybavení pro projekt Rozšíření centra pro inovace Zobrazit
Dodávka průtokové katalytické aparatury Zobrazit
Dodávka Ramanova spektrometru vč. přílušenství Zobrazit
Dodávka rukavicového boxu Zobrazit
Dodávka sestavy plynového chromatografu Zobrazit
Dodávka vozidla Passat Variant CL Zobrazit
Dodávka výpočetního klastru pro náročné vědecké výpočty (VR-2-2015) Zobrazit
Dodávka: HeNe Laser s optickými prvky a polarizační sadou Zobrazit
Dodávka: ICP-OES Spektrometr Zobrazit
Dodávka: Naprašovačka Q300T D Zobrazit
Dokončení prostor shell and core ve 2.NP a 3.NP v objektu Jídelna Mazanka v Praze (VZMR-7-2017) (R1733-INV) Zobrazit
Evaporátor (VZMR-10-2017), (R1741-INV) Zobrazit
Fotoelektrochemický systém - PhotoEchem System (FRA) (R1729-INV), (VZ-2-2017) Zobrazit
iXION Ultra 897 kamera (VZMR-3-2017; R1706-INV) Zobrazit
Modulární systém HPLC (VZMR-15-2017) (R1752-INV) Zobrazit
Objednávka - Dodávka rukavicového boxu do čistých prostor (VZMR-05-2017; R1722-INV) Zobrazit
Objednávka - Zdroj RF napětí (R1724-INV) Zobrazit
Objednávka: přístroj ZETASIZER NANO ZS (VZMR-4-2017; R1721-INV) Zobrazit
Oprava aparatury DEMS (002160085) Zobrazit
Plasma (VZMR-9-2017), (R1740-INV) Zobrazit
Přístroj na stanovení porézní struktury a měrného povrchu (VZ-1-2017), (R1728-INV) Zobrazit
Přístupový systém - budova závodní jídelny (VZMR-17-2016) Zobrazit
Programovatelný systém pro chemisorpční analýzy (VZ-2-2018) Zobrazit
Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-1-2015) Zobrazit
Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka: dodatečné práce – Dodatek č. 1 (VR-11-2015) Zobrazit
Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka: dodatečné práce – Dodatek č. 2 (VR-3-2016) Zobrazit
Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka: dodatečné práce – Dodatek č. 3 (VR-9-2016) Zobrazit
Rekonstrukce chemického skladu Zobrazit
Rekonstrukce klíčového systému v budově UFCHJH (VZMR-4-2015) Zobrazit
Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie Zobrazit
Rekonstrukce stávajících prostor v 7.NP objektu sídla zadavatele na laboratorní čisté prostory fotolitografie – opční plnění Zobrazit
Rekonstrukce stávajícího systému EPS vč. zajištění souvisejících dodávek a služeb Zobrazit
Správa počítačové sítě UFCHJH; smlouva o poskytování služeb Zobrazit
Stavba budovy pro mikroskop HRTEM (VZMR-11-2017) (R1744-INV) Zobrazit
System for atomic layer deposition (ALD) / Zařízení pro nanášení atomových vrstev (ALD) (VZ-1-2018) Zobrazit
Systém pro hrotem zesílenou Ramanovu mikrospektroskopii (TERS) (VR-1-2016) Zobrazit
Trafostanice pro napájení závodní jídelny v areálu Mazanka (VR-14-2016) Zobrazit
Transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (HRTEM) (VR-13-2016) Zobrazit
Upgrade - "two photon excittion microskope" Zobrazit
UV-Laditelný laserový systém UV-OPO (VZ-10-2018) Zobrazit
Vícebarevná excitační jednotka (3D SOFI mikroskop), (VZMR-16-2017), (R1753-INV) Zobrazit
Vybudování strojního chlazení (VZMR-8-2016) Zobrazit
Výkon funkce generálního projektanta na akci „Rekonstrukce budovy závodní jídelny v areálu Mazanka“ Zobrazit
Zajištění úklidových prací Zobrazit
Zajištění úklidových prací v objektech UFCHJH - testovací provoz (VZMR-12-2016) Zobrazit
Zajištění úklidových služeb v prostorách ÚFCH JH v Praze (VZ-6-2017) Zobrazit
Zajištění výkonu technického dozoru investora - VZMR-15-2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap