Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Sídlo zadavatele

Kojetínská 3666, Kroměříž, PSČ 767 11

Zlínský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

49451871

Www stránky zadavatele

http://www.vak-km.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://vak-km.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/vodovody-a-kanalizace-kromeriz-a-s_402/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

103692

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
- Zobrazit
1. "Rekonstrukce vodovodu-kanalizace a oprava přiv. řadu v křižovatce ul. Palackého a 6. května-Holešov" 2. "Oprava vodovodu kanalizace Holešov-ul. 6. května" Zobrazit
41% síran železitý - rámcová kupní smlouva Zobrazit
Automobil Transporter 6.1 skříň TDI KR Zobrazit
Automobil VW Transporter Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace - Hulín, Wolkerova Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace DN 600 - Hulín, za školou Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace DN300, ul. Máchova, Kroměříž Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace Holešov - ulice Sokolská Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace Holešov, ul. Palackého Nestle III. etapa Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace Kroměříž - ul. Oskol Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace Kroměříž - ul. Talichova Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace Kroměříž – ul.Fügnerova Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace Riegrovo náměstí – Kroměříž Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace stoka J, ul. Sušilova Bystřice p/H. Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Gorkého Kroměříž DN300 Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Grohova Holešov Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kostnická, Kroměříž Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Kotojedská Kroměříž DN500/700 Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Palackého Holešov - NESTLE II. etapa Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Palackého Holešov, III. etapa Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Palackého Hulín, DN400 Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul. Smetanovy Sady, Holešov Zobrazit
Bezvýkopová oprava kanalizace ul.Kollárova Kroměříž Zobrazit
Bezvýkopová oprava vnitroareálové kanalizace – ČOV Holešov Zobrazit
Břest, křížení Stonače a kanalizace, oprava Zobrazit
Bystřice pod Hostýnem - oprava vodovodního řadu v ulici Rusavská Zobrazit
Čištění kanalizace Kroměříž - Spáčilova Zobrazit
Čištění kanalizace Kroměříž - stoka "C" Zobrazit
Čištění kanalizace Kvasice - stoka "A" DN 1000; stoka "D" DN 1200 Zobrazit
Čištění kanalizačního sběrače Kroměříž - stoka "A" Zobrazit
Čištění uskladňovací nádrže – ČOV Kroměříž Zobrazit
Čistění vyhnívací nádrže VN3 na ČOV Kroměříž Zobrazit
ČOV Bystřice pod Hostýnem - oprava plynojemu P 200 Zobrazit
ČOV Holešov - III. etapa - 2. část - Jímka separátoru tlakových vozů Zobrazit
ČOV Holešov - III. etapa - Oprava acidifikační nádrže Zobrazit
ČOV Holešov - III. etapa - Oprava kotelny Zobrazit
ČOV Holešov - III. etapa - Strojovna zahušťování kalu Zobrazit
ČOV Holešov - III. etapa - vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele Zobrazit
ČOV Holešov - rekonstrukce uskladňovacích nádrží Zobrazit
ČOV Holešov – III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice Zobrazit
ČOV Holešov – III. etapa – 2. část Zobrazit
ČOV Holešov – III. etapa – Zahušťování a homogenizace kalu Zobrazit
ČOV Holešov – III.etapa – Oprava dosazovacích nádrží Zobrazit
ČOV Holešov – rekonstrukce mechanického odvodnění kalu Zobrazit
ČOV Holešov – rekonstrukce uskladňovacích nádrží Zobrazit
ČOV Holešov – skládka kalu Zobrazit
ČOV Holešov – zařízení stroj.odvod.kalu Zobrazit
ČOV Kroměříž - kotel na zemní plyn Zobrazit
ČOV Zdounky - rekonstrukce a intenzifikace Zobrazit
ČS na síti - oprava a nátěry fasád, betonových konstrukcí a kovových prvků Zobrazit
Dodávka 1 malého tlakového čistícího vozidla Zobrazit
Dodávka 1 malého tlakového čistícího vozidla Zobrazit
Dodávka 3ks osobních motorových vozidel Zobrazit
Dodávka a montáž kotlů na ČOV Holešov Zobrazit
Dodávka cisterny automobilové silniční na kapaliny Zobrazit
Dodávka cisterny automobilové silniční na kapaliny Zobrazit
Dodávka el. energie pro období 2016-2017 Zobrazit
Dodávka elektrické energie a plynu rok 2024 Zobrazit
Dodávka elektrické energie a plynu rok 2025 Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro VaK Kroměříž Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro VaK Kroměříž Zobrazit
Dodávka elektrické energie pro VaK Kroměříž (opakovaná) Zobrazit
Dodávka elektřiny pro hladinu VN a VVN Zobrazit
Dodávka elektromateriálu č. FÚ-2020-040 Zobrazit
Dodávka Hydroxidu sodného Zobrazit
Dodávka kamerového bezpečnostního systému Zobrazit
Dodávka kombinovaného vozu na čištění kanalizací s recyklací Zobrazit
Dodávka manipulační techniky HYSTER J1.6XNT Zobrazit
Dodávka mletého vápna CL90-Q Zobrazit
Dodávka mulčovacího traktoru a traktoru s mulčovačem včetně servisu Zobrazit
Dodávka nákladního automobilu - nosič kontejnerů Zobrazit
Dodávka NaOH – hydroxidu sodného Zobrazit
Dodávka NaOH – hydroxidu sodného – nové vyhlášení“ Zobrazit
Dodávka NaOH – hydroxidu sodného – v roce 2014 Zobrazit
Dodávka stripovací věže pro ČS Holešov Zobrazit
Dodávka systému elektrotermické atomizace Zobrazit
Dodávka teleskopického manipulátoru střední třídy Zobrazit
Dodávka trubního materiálu stavby Zobrazit
Dodávka trubního materiálu stavby Holešov, ul.6.května Zobrazit
Dodávka trubního materiálu stavby I.Kanalizace jednotná Počenice,II.Oprava vodovodu Počenice Zobrazit
Dodávka užitkový automobilů Zobrazit
Dodávka užitkových automobilů Zobrazit
Dodávka užitkových automobilů Zobrazit
Dodávka vápna CL90-Q Zobrazit
Dodávka vodoměrných šachet do stísněných prostor Zobrazit
Dodávka vodovodního trubního materiálu stavby - Oprava vodovodu Litenčice Zobrazit
Dodávka vybavení laboratoře Zobrazit
Dodávka vybavení laboratoře – nové vyhlášení Zobrazit
Dodávka zemního plynu 2017-2018 Zobrazit
Dodávka zemního plynu 2019 - 2020 Zobrazit
Dodávka zemního plynu pro rok 2023 Zobrazit
Dodávka zemního plynu pro VaK Kroměříž Zobrazit
Dodávka zemního plynu – nové vyhlášení Zobrazit
Dodávky plynu Zobrazit
Dodávky zemního plynu Zobrazit
Dopojení veřejné části kanalizačních přípojek a obetonování šachet v obci Počenice - Tetětice, stoka CN - 4. část Zobrazit
Generální oprava kogenerační jednotky TEDOM Cento T150 Zobrazit
Havarijní oprava napájecích kabelů NN - ČOV Hulín - ČSK na síti Zobrazit
Havarijní oprava výtlačné kanalizace z Těšnovic – Dolní Kotojedka Zobrazit
Holešov, Třešňové Sady, bezvýkopová oprava kanalizační stoky DN600/900 Zobrazit
Holešov, ul. Očadlíkova oprava vodovodního potrubí DN300/DN200 Zobrazit
Holešov, ul. Palackého sanace kanalizace DN 800" Zobrazit
Holešov, Za Drahou - vodovodní přivaděč DN 400 Zobrazit
Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov Zobrazit
Hydroxid sodný – NaOH, pro ČOV Holešov Zobrazit
Hygienizace odvodněného kalu - ČOV Chropyně Zobrazit
I. Oprava kanalizace ul. Lipnická, Sušilova, Bystřice pod Hostýnem, II. Oprava vodovodu ul. Lipnická, Sušilova, Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
I.Oprava přivaděče mezi VDJ Bělov a VDJ Nová Dědina, II. Oprava vodovodu Nová Dědina –Mrlín Zobrazit
II.etapa čištění nábřežního sběrače – Kroměříž Zobrazit
Kamerové vozidlo Zobrazit
Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem Zobrazit
Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem Zobrazit
Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí Zobrazit
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota Zobrazit
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota - výběr BOZP Zobrazit
Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota - výběr TDI Zobrazit
Kanalizace a ČOV Střílky Zobrazit
Kanalizace a ČOV Střílky Zobrazit
Kanalizace a ČOV Střílky - TDI a koordinátor BOZP Zobrazit
Kanalizace a ČOV Střílky - Úvěr Zobrazit
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy Zobrazit
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy Zobrazit
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy - koordinátor BOZP Zobrazit
Kanalizace Prusinovice - podchycení výustí, výtlak do obce Tučapy - TDI Zobrazit
Kanalizace u Obecního úřadu Počenice Zobrazit
Kč Chropyně - Fatra - výměna česlí Zobrazit
KČS - Kroměříž, střední oprava šnekového čerpadla YBA 1850 včetně převodovky Zobrazit
Klimatizace pro 2.,3. a 4. NP Zobrazit
Koupě automobilu ŠKODA Superb LK Zobrazit
Koupě automobilu VW Crafter skříň 35 103 kW 6G FWD SR Zobrazit
Koupě pozemku p.č. 1109 k.ú. Hradisko Zobrazit
Koupě pozemku p.č. 1110 k.ú. Hradisko Zobrazit
Koupě rýpadlo-nakladače JCB 3CX COMPACT (3CX12L5WM) Zobrazit
Kroměříž - ul. Žerotínova- zkapacitnění potrubí DN 500 a Kroměříž - ul. Žerotínova- oprava 6 ks vodovodních přípojek Zobrazit
Kroměříž ul. Purkyňova - posílení kapacity stoky CP - objekt SO 02 - vyvložkování stávající kanalizace Zobrazit
Kroměříž, ul.Generála Svobody – oprava kanalizační stoky Zobrazit
Leasingová smlouva - RÝPADLO - NAKLADAČ JCB 3CX COMPACT Zobrazit
Leasingová smlouva č. 9200000053 Zobrazit
Modernizace informačního systému pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zobrazit
Modernizace informačního systému pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zobrazit
Modernizace řídících systémů na vodohospodářských objektech Zobrazit
Modernizace řídících systémů na vodohospodářských objektech - II. etapa Zobrazit
Modernizace řídících systémů na vodohospodářských objektech III.etapa Zobrazit
Nákladní vozidlo - nosič kontejnerů Zobrazit
Nákladní vozidlo s hydraulickou rukou Zobrazit
Nákup 1 ks užitkového vozidla skříňového a 1 ks užitkového vozidla montážního s příslušenstvím Zobrazit
Obnova serverové infrastruktury společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zobrazit
Obnova vodovodního přivaděče Břest - Chropyně a výstavba VDJ Chropyně (TDI) Zobrazit
Obnova vodovodního přivaděče Břest – Chropyně a výstavba VDJ Chropyně Zobrazit
Obnova vodovodního přivaděče Břest-Chropyně a výstavba VDJ Chropyně Zobrazit
Obnova vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy - VDJ Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Odběr kalů z čistíren odpadních vod Zobrazit
Odběr kalů z čistíren odpadních vod Zobrazit
Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž – nové vyhlášení Zobrazit
Oprava (sanace) aktivační nádrže ČOV Zdounky Zobrazit
Oprava 2 ks šnekových čerpadel včetně převodovek a spojek – Kč Zachar Zobrazit
Oprava a rekonstrukce VDJ Barbořina 2x6000 m³ Zobrazit
Oprava a rekonstrukce vodojemu Barbořina 2x2500m3 Zobrazit
Oprava aeračního systému AN a RN ČOV Holešov - výměna aeračních elementů Zobrazit
Oprava anody na katodové ochraně vodovodního přivaděče – Bílany Zobrazit
Oprava armaturní komory VDJ Střílky Zobrazit
Oprava ATS Skaštice Zobrazit
Oprava ČS Holešov Zobrazit
Oprava ČS Karolín Zobrazit
Oprava ČS Věžky Zobrazit
Oprava fasády ÚV KM – cihelný obklad – západní fasáda Zobrazit
Oprava jímky ČS Morkovice-Švábka Zobrazit
Oprava kalového a plynového hospodářství – oddíl plynojem Zobrazit
Oprava kalového pole – ČOV Dřínov Zobrazit
OPrava kanalizace Bystřice pod Hostýnem - ul. Távníky Zobrazit
Oprava kanalizace Chropyně - ulice Nádražní Zobrazit
Oprava kanalizace Chropyně – Františkov Zobrazit
Oprava kanalizace DN 250 (65 m) - Dřínov, stoka B4a Zobrazit
Oprava kanalizace DN 300 - Kostelec u Holešova Zobrazit
Oprava kanalizace DN 400 Kvasice ul. Tlumačovská Zobrazit
Oprava kanalizace DN600 ul. Moravská Kroměříž vč. šachty Š145 Zobrazit
Oprava kanalizace Hlinsko p. H - stoka BB - bezvýkopovou technologií DN300 Zobrazit
Oprava kanalizace Holešov - nám. Svobody Zobrazit
Oprava kanalizace Holešov, ulice Tyršova, DN 400 Zobrazit
Oprava kanalizace Hulín - ul.Javorová. Oprava kanalizace Hulín - ul.Havlíčkova Zobrazit
Oprava kanalizace Hulín, ul.Eduarda Světlíka Zobrazit
Oprava kanalizace Kotojedská včetně šachty č.144 Zobrazit
Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Bartošova Zobrazit
Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Stoličkova Zobrazit
Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Tomkova Zobrazit
Oprava kanalizace Kroměříž, ul. Veleslavínova Zobrazit
Oprava kanalizace Kroměříž, ulice Brandlova Zobrazit
Oprava kanalizace Kvasice ulice Horní Zobrazit
Oprava kanalizace Kvasice – ul.Nová Zobrazit
Oprava kanalizace Morkovice, ul.Nové sady Zobrazit
Oprava kanalizace Morkovice, ulice Nové Sady Zobrazit
Oprava kanalizace Pod Bártovcem, Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Oprava kanalizace Střílky Zobrazit
Oprava kanalizace Střílky - ul. Hradská Zobrazit
Oprava kanalizace Střílky, ul. Hřbitovní Zobrazit
Oprava kanalizace u zastávky Počenice Zobrazit
Oprava kanalizace ul. Palackého Holešov bezvýkopovou technologií DN 700/1050 Zobrazit
Oprava kanalizace ulice Národních bojovníků Holešov Zobrazit
Oprava kanalizační shybky OSM-Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Oprava kanalizační stoky AX-3-1 Holešov, ul. Sadová 1.etapa – havarijní oprava staticky poškozených úseků Zobrazit
Oprava kanalizační stoky AX-3-1 Holešov, ul.Sadová, 2.etapa Zobrazit
Oprava kanalizační stoky B1, Zdounky, ul. Nádražní Zobrazit
Oprava kanalizačních přípojek ul. Grohova, Holešov Zobrazit
Oprava místních komunikací v části ul. Stoličkova a Tomkova, Kroměříž Zobrazit
Oprava objektu sběrné studny v Hradisku Zobrazit
Oprava objektu sběrné studny v Miňůvkách Zobrazit
Oprava odlehčovací komory OK13 - Kroměříž Zobrazit
Oprava plynového potrubí k hořáku zbytkového plynu a kalového potrubí z homogenizace Zobrazit
Oprava potrubí ČS Roštín Zobrazit
Oprava přivaděče Hlinsko p/H - Prusinovice, IV. etapa Zobrazit
Oprava přivaděče Hlinsko p/H-Prusinovice, AZC DN150 Zobrazit
Oprava přivaděče Hlinsko pod Hostýnem - Prusinovice V. etapa Zobrazit
Oprava přivaděče Prusinovice-Hlinsko p/H, III.etapa Zobrazit
Oprava rozvodny a objektu KČS Hulín Zobrazit
Oprava sběrné studny Postoupky Zobrazit
Oprava sedimentační nádrže UV Zobrazit
Oprava šnekového čerpadla YBA 1850-KČS Hulín na síti Zobrazit
Oprava střechy garáží a skladu Zobrazit
Oprava střechy provozní budovy a velínu ČOV Kroměříž Zobrazit
Oprava technologické a stavební elektroinstalace výměnou Kč Hulín – Podstávek Zobrazit
Oprava tepelného kanálu včetně rozvodů topení skladu MTZ Zobrazit
Oprava uzávěrů, šoupat Holešov, Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Oprava uzávěrů, šoupat Kroměříž Zobrazit
Oprava uzavíracích armatur Holešov Zobrazit
Oprava uzavíracích armatur na síti Chropyně Zobrazit
Oprava uzavíracích armatur na síti Kroměříž Zobrazit
Oprava uzavíracích armatur na síti Morkovice Zobrazit
Oprava VDJ Morkovice Zobrazit
Oprava VDJ Roštín Zobrazit
Oprava vnější izolace akumulační nádrže ÚV Kroměříž Zobrazit
Oprava vodojemu Nítkovice Zobrazit
Oprava vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy VDJ Končiny BpH - úsek nepovolené stavby rybníka Zobrazit
Oprava vodovodního přívodního řadu DN 300 v křižovatce ul.Palackého a 6.května Holešov Zobrazit
Oprava vodovodního řadu A15-1, A18 Hulín, nám. Míru - ul. Tyršova Zobrazit
Oprava vodovodního řadu B1, Kroměříž, m.č. Bílany Zobrazit
Oprava vodovodního řadu „2“ v obci Tučapy Zobrazit
Oprava vodovodu a kanalizace Kroměříž, ulice Vodní Zobrazit
Oprava vodovodu A. Kašpara Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Oprava vodovodu Bystřice p.Hostýnem, ul Mlýnský LT DN 80-180m Zobrazit
Oprava vodovodu Bystřice pod Hostýnem - ul. Hraniční a Dělnická Zobrazit
Oprava vodovodu Bystřice pod Hostýnem - ul.Trávníky a Souběžná Zobrazit
Oprava vodovodu Bystřice pod Hostýnem v křižovatce ulic Havlíčkova, Rusavská Zobrazit
Oprava vodovodu Bystřice pod Hostýnem, ul. Za Příhonem Zobrazit
Oprava vodovodu Bystřice pod Hostýnem, ul.Vsetínská, řad 36-7 Zobrazit
Oprava vodovodu Chropyně, ul. K.H.Máchy, DN 150, 100; Oprava kanalizace Chropyně, ul. K.H.Máchy, DN400 Zobrazit
Oprava vodovodu Holešov, ul.Za Vodou-I.etapa Zobrazit
Oprava vodovodu Hulín - ul. Kostelní Zobrazit
Oprava vodovodu Hulín, ul.Sušilova Zobrazit
Oprava vodovodu Kroměříž, ul. Stoličkova Zobrazit
Oprava vodovodu Kroměříž, ul. Tomkova Zobrazit
Oprava vodovodu Kroměříž, ul. Veleslavínova Zobrazit
Oprava vodovodu Kroměříž, ul.Bartošova a ul.Brandlova Zobrazit
Oprava vodovodu Litenčice Zobrazit
Oprava vodovodu Nítkovice Zobrazit
Oprava vodovodu Oskol, Kroměříž Zobrazit
Oprava vodovodu Pornice Zobrazit
Oprava vodovodu Přílepy - I. část Zobrazit
Oprava vodovodu Přílepy - II. část Zobrazit
Oprava vodovodu Prusinovice-ul. Pacetlucká Zobrazit
Oprava vodovodu Sobělice - řad D Zobrazit
Oprava vodovodu Střílky - ul. Dolní Zobrazit
Oprava vodovodu ul. B.Němcové, Kroměříž Zobrazit
Oprava vodovodu ul. Boženy Němcové, Holešov Zobrazit
Oprava vodovodu ul. E Krásnohorské Kroměříž Zobrazit
Oprava vodovodu ul. Fugnerova, Kroměříž Zobrazit
Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž Zobrazit
Oprava vodovodu ul. Samostatnost Holešov Zobrazit
Oprava vodovodu ul. U Stavu, Hulín Zobrazit
Oprava vodovodu ulice Blahoslavova a Vejvanovského Kroměříž Zobrazit
Oprava vodovodu ulice Tyršova, Holešov Zobrazit
Oprava vodovodu v ulici Františka Ondrůška, Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Oprava vodovodu v ulici Nádražní, Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Oprava vodovodu Zástřizly - II. etapa Zobrazit
Oprava vystrojení vrtů j.ú. Břest Zobrazit
Oprava vystrojení vrtů jímací území Břestský Les Zobrazit
Oprava výtlačného řadu ČS Holešov - VDJ Žopy, 3. etapa Zobrazit
Oprava výtlačného řadu ČS Holešov – VDJ Žopy, 2. etapa Zobrazit
Oprava zásobovacího řadu VDJ Nítkovice Zobrazit
Oprava zpevněných ploch dvora včetně ORL a záchytné jímky oplachu aut Zobrazit
Osobní motorové vozidlo ŠKODA Octavia Combi Style Zobrazit
PD – Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota Zobrazit
PD-Kanalizace a ČOV Pačlavice vč. m.č. Pornice a Lhota Zobrazit
Pojištění hospodářských rizik č. 7721146340 Zobrazit
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zobrazit
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Zobrazit
Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Zobrazit
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel Zobrazit
Pořízení licencí Microsoft č. 1009202121 Zobrazit
Pornice : oprava zásobovacího řádu Zobrazit
Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na dofinancování akce „Zkapacitnění prameniště Hulín“ Zobrazit
Poskytování mobilních a datových služeb pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Zobrazit
Prameniště Hulín, ČS Hulín - kamerové zabezpečení Zobrazit
Právní služby Zobrazit
Přechod vodovodu pod Rusavou Holešov, ul.6.Května – Za Vodou Zobrazit
Převzetí a využití odpadu č. OBE11/2020 Zobrazit
Prodej a koupě pozemků komunikace + zřízení služeb Zobrazit
Prodej a koupě vodovodního přivaděče Zobrazit
Prodej vodoměrných šachet Zobrazit
Projektová dokumentace akce: Kanalizace a ČOV Pačlavice včetně m.č. Pornice a Lhota Zobrazit
Provádění pravidelných revizí elektroistalací a vybraných hromosvodů Zobrazit
Regulace a automatizace prameniště Břestský les Zobrazit
Regulace a automatizace prameniště Plešovec Zobrazit
Regulace tlaku historického centra KM s dodávkou šoupat a rekonstrukce šachet Štěchovice a Chelčického Zobrazit
Rekonstrukce a oprava kanalizace a vodovodu na ulici 6. května v Holešově Zobrazit
Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž Zobrazit
Rekonstrukce ATS Kostelany - přemístění do VDJ Zobrazit
Rekonstrukce budovy SMP a skladu Zobrazit
Rekonstrukce ČS Holešov Zobrazit
Rekonstrukce ČS Holešov – II.etapa – PD Zobrazit
Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice Kotojedy – stavební objekty Zobrazit
Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice Kotojedy – technologie Zobrazit
Rekonstrukce oplocení Zobrazit
Rekonstrukce oplocení – jímací území Hulín Zobrazit
Rekonstrukce přivaděče Břest Zobrazit
Rekonstrukce provozní budovy střediska Střílky Zobrazit
Rekonstrukce vodovodního řadu ,,1-9-6´´ Kroměříž, m. č. Vážany Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu-kanalizace a oprava stoky v ul. 6. května-Holešov" (Oprava stoky AF-5) Zobrazit
Rekonstrukce vodovodu-kanalizace a oprava stoky v ul. 6. května-Holešov" (SO 01 Rekonstrukce vodovodního řadu) Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektřiny pro hladinu NN Zobrazit
Sdružené služby dodávky elektřiny pro hladinu VN a VVN Zobrazit
Silnice II/428 - Kanalizace jednotná Počenice-přípojky Zobrazit
SMLOUVA O DÍLO ,, Oprava potrubí bioplynu ze strojovny VN k HUP strojovny plynojemů P1,P2\ Zobrazit
Smlouva o finančním pronájmu Škoda Superb III Zobrazit
Smlouva o převzetí a využití odpadu č. OBE10/2021 Zobrazit
Smlouva o úvěru - Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota Zobrazit
Smlouva o úvěru - Kanalizace a ČOV Střílky Zobrazit
Snížení tlaku ve vodovodních řadech ve městě Hulín Zobrazit
Střílky – demolice objektu na p.č.st. 388 Zobrazit
Tepelně izolační fasáda - II. etapa - ČOV Holešov a rekonstrukce sociálního zařízení a sprch - 1. NP ČOV Holešov Zobrazit
Tepelně izolační fasáda štítu budovy Kojetínská 3666/64, Kroměříž Zobrazit
Úvěr na dofinancování akce "Kanalizace a ČOV Hlinsko pod Hostýnem" Zobrazit
Vícepráce při realizaci stavby Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž Zobrazit
Vícepráce při realizaci stavby Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž 10/2013 Zobrazit
Vodovod Bystřice pod Hostýnem, rekonstrukce řadu ul. Na Nivách Zobrazit
Vodovod Kroměříž – oprava vodovodního řadu v ul.Generála Svobody Zobrazit
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Zobrazit
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Pojištění majetku a odpovědnosti za škody - opakované Zobrazit
Výběr dodavatele elektrické energie pro období let 2016 – 2017 Zobrazit
Výběr dodavatele elektrické energie pro období let 2018 – 2019 Zobrazit
Výběr dodavatele finančního leasingu Zobrazit
Výběr dodavatele leasingu – Manitou MLT 732 – teleskopický manipulátor Zobrazit
Výkopová oprava kanalizace DN600, Zářičí-stokaA2 Zobrazit
Výstavba kanalizace a oprava vodovodu Počenice, silnice II/428 Zobrazit
Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky Zobrazit
Výstavba vodovodu za podzámeckou zahradou Zobrazit
Zabezpečení ČS Holešov, CS Všetuly Zobrazit
Zakázky jsou od.1.4.2024 zveřejňovány na novém profilu zadavatele : https://zakazky.vak-km.cz Zobrazit
Zástřizly – oprava vodovodu Zobrazit
Zborovice – oprava vodovodního řadu v ul.Sportovní Zobrazit
Zbourání staré vodárny Podzámecká zahrada Zobrazit
Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody na úpravnu vod Zobrazit
Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem - TDI Zobrazit
„Modernizace informačního systému pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.“-nové vyhlášení Zobrazit

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
"Oprava uzavíracích armatur na síti Kroměříž, Hulín, Chropyně, Morkovice" Zobrazit
ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice Zobrazit
ČOV Holešov - oprava potrubí včetně armatur pod VN a v armaturní komoře VK Zobrazit
ČOV Holešov - rekonstrukce kalové nádrže - acidifikace II, železobetonová lávka Zobrazit
ČS Kotojedy – oprava fasády, výplní otvorů, maleb a oplocení Zobrazit
Dodávka aeračních elementů Zobrazit
Dodávka NaOH - hydroxidu sodného Zobrazit
Dodávka zemního plynu Zobrazit
Kanalizace a ČS Kvasice Zobrazit
Odvoz a převzetí odpadů vzniklých v čistírnách odpadních vod VAK Kroměříž Zobrazit
Oprava kanalizační stoky Tř. Legií – Bystřice pod Hostýnem Zobrazit
Oprava vodovodního řadu 1 Hlinsko p. H. - náves východ Zobrazit
Oprava vodovodního řádu 1 Hlinsko p. H. - náves západ Zobrazit
Oprava vodovodního řádu Bystřice pod Hostýnem - ul. Bělidla Zobrazit
Oprava vodovodu Sobělice řad D, ulice k ZD Zobrazit
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Zobrazit
Přístavba komory vodojemu Prusinovice Zobrazit
VDJ Těšnovice - oprava technologické části, oprava fasády, výplní otvorů, maleb a oplocení Zobrazit
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - Pojištění majetku a odpovědnosti za škody - opakované Zobrazit
Výběrové řízení na úvěr Zobrazit
Vyčištění kanalizace ulice Švabinského, Tomkova, Zborovská v Kroměříži Zobrazit
„Zkapacitnění vodovodního přivaděče v úseku VDJ Žopy-VDJ Bystřice pod Hostýnem“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap