Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Holešov

Město Holešov

Sídlo zadavatele

Masarykova 628, Holešov, PSČ 769 17

Zlínský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00287172

Www stránky zadavatele

http://www.holesov.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://holesov.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-holesov_251/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

222150

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Holešov. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Holešov. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
"Holešov - Revitalizace místních komunikací, 1. etapa - Ul. Grohova - SO 105 – parkoviště“ Zobrazit
Cyklostezka Holešov, 1. a 2. etapa Zobrazit
Dodávky elektrické energie pro město Holešov pro roky 2019 a 2020 Zobrazit
Dopravní automobil pro JSDH Količín Zobrazit
Dopravní terminál Holešov Zobrazit
Energetické úspory Mateřské školy v Tučapech Zobrazit
Grafické zpracování a tisk regionálního měsíčníku města Holešova – Holešovsko Zobrazit
Holešov - Rekonstrukce požární zbrojnice Zobrazit
Holešov - Revitalizace místních komunikací, 3. etapa - Ul. Plačkov (SO101) Zobrazit
Holešov - revitalizace náměstí Sv. Anny, Masné krámy Zobrazit
Holešov - Všetuly, revitalizace ulice 6. května Zobrazit
Holešov – revitalizace místních komunikací, 1.etapa – ul.Grohova Zobrazit
Holešovsko a jeho dodávka do místa plnění Zobrazit
Humanizace Centra pro seniory v Holešově Zobrazit
Humanizace Centra pro seniory v Holešově - 2.etapa Zobrazit
Humanizace Centra pro seniory v Holešově -4.etapa Zobrazit
Informační panely KORIS a přípojky el. energie II. Zobrazit
Informační panely KORIS a přípojky el.energie Zobrazit
Komunikace Květná Holešov Zobrazit
Krajinné prvky Tučapy Zobrazit
Křižovatka silnic II/490, II/438: Holešov, Všetuly Zobrazit
Lesní hospodářské osnovy Holešov Zobrazit
Lokální biocentrum Za Vodárnou v Holešově Zobrazit
Město Holešov - pronájem kopírovací techniky Zobrazit
Město Holešov - zabezpečení provozu informační techniky Zobrazit
Město Holešov, okr. Kroměříž - cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Moderní efektivní úřad Holešov Zobrazit
Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově – nové vyhlášení Zobrazit
Nákup elektrické energie pro město Holešov a jeho organizace pro rok 2018 Zobrazit
Obnova Mlýnského náhonu Zobrazit
Odstranění hlavních závad požárně bezpečnostního řešení na Centru pro seniory Holešov Zobrazit
Oprava kanalizační přípojky ke koupališti Holešov Zobrazit
Ozelenění protihlukového zemního valu u JV obchvatu Holešova Zobrazit
Parkoviště u MěÚ Holešov na ul. Smetanovy sady Zobrazit
Parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště, Holešov (Etapa I) Zobrazit
Parkoviště ul. Tovární - ul. U Letiště, SO 02 Odlučovač ropných produktů Zobrazit
Podpora domácího kompostování - Město Holešov Zobrazit
Podzemní kontejnery Holešov - Stanoviště 5 - Novosady II Zobrazit
Pořízení dvou elektromobilů pro město Holešov Zobrazit
Projektová dokumentace na stavební úpravy části budovy rehabilitačního střediska v Holešově Zobrazit
Projektová, inženýrská činnost a výkon funkce autorského dozoru k akci: "Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární č. p. 1081, Holešov Zobrazit
Pronájem mobilního kluziště Zobrazit
Pronájem mobilního kluziště Zobrazit
RBC Lipina Zobrazit
Regenerace panelového sídliště Zobrazit
Rekonstrukce kulturního a společenského centra Holešov - 2.etapa Zobrazit
Rekonstrukce kulturního a společenského centra – oprava hlavní vstupní komunikace Zobrazit
Rekonstrukce stromořadí a živých plotů, mlatových povrchů, mobiliáře a cest v zámecké zahradě Zobrazit
Rekonstrukce stromořadí na hřbitově v Holešově Zobrazit
Rekonstrukce venkovního bazénu v Areálu zdraví v Holešově Zobrazit
Revitalizace ulic v Holešově Zobrazit
Revitalizace vybraných lokalit v Holešově Zobrazit
Revitalizace zeleně v Holešově Zobrazit
Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární č.p. 1081, Holešov _ I.etapa Zobrazit
Stavební úpravy chodníků v ul. Palackého, Holešov Zobrazit
Stavební úpravy MŠ Masarykova Zobrazit
Stavební úpravy vozovky ul. Nerudova, Holešov Zobrazit
Technická infrastruktura, komunikace - Třešňové sady Zobrazit
Tisk regionálního měsíčníku města Holešova - Holešovsko Zobrazit
Tisk regionálního měsíčníku města Holešova – Holešovsko Zobrazit
Úklid a údržba veřejných prostranství Města Holešova Zobrazit
Vodovod Količín Zobrazit
Vodovod Količín_opakování Zobrazit
Výměna pískových filtrů - plavecký bazén - Sport centrum Holešov, Tovární 1081 Zobrazit
Výstavba podzemních kontejnerů na Nám. Sv. Anny v Holešově. Zobrazit
Zateplení 3.Základní školy Holešov Zobrazit
Zateplení a energetické úspory víceúčelové budovy čp. 1400 - Město Holešov Zobrazit
Zateplení a energetické úspory víceúčelové budovy čp. 1400 - Město Holešov - opakování Zobrazit
Zateplení a energetické úspory víceúčelové budovy čp. 1400 - Město Holešov – opakování II Zobrazit
Zateplení a úspory 1. Základní školy Holešov Zobrazit
Zateplení mateřské školy Sluníčko v Holešově Zobrazit
Zkvalitnění nakládání s odpady v Holešově Zobrazit
Změna č. 1 Územního plánu Holešov Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace na akci: "Dopravní terminál Holešov" Zobrazit
Zpracování projektové dokumentace na akci: "Vodovod Količín" Zobrazit
Zpracování reprezentativní historické publikace o městě Holešově Zobrazit
Zpracování reprezentativní historické publikace o městě Holešově Zobrazit
„Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově – dodávka Oracle“ Zobrazit
„Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap