Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Město Meziměstí

Město Meziměstí

Sídlo zadavatele

5. května 1, Meziměstí, PSČ 549 81

Královéhradecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00272841

Www stránky zadavatele

http://www.mezimesti.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://mezimesti.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-mezimesti_736/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

60051807

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Meziměstí. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Meziměstí. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Cyklostezka Vižňov – Nowe Siodlo – změna povrchu Zobrazit
Cyklostezky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska, úsek Starostín - Vižňov Zobrazit
Dodávka dopravního automobilu pro hasiče Zobrazit
Dostavba splaškové kanalizace v ul. Dlouhá Zobrazit
Fotovoltaická elektrárna pro Areál zdraví a sportu Meziměstí Zobrazit
JSDH Meziměstí - Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
JSDH Meziměstí - Cisternová automobilová stříkačka Zobrazit
Komunální zametací vůz - Meziměstí Zobrazit
Meziměstí - Oprava střechy tělocvičny a výstavba venkovní učebny v areálu ZŠ Zobrazit
Meziměstí - provedení chodníku v km 2,290 až 2,360 a SO 111 - ul.5.května Zobrazit
Modernizace multifunkčního hřiště v Ruprechticích Zobrazit
Modernizace sportovního areálu v k.ú. Meziměstí Zobrazit
Modernizace ZŠ Meziměstí Zobrazit
Modernizace ZŠ Meziměstí – objekt A a D Zobrazit
Oddílné kanalizační přípojky pro čp. 225 Meziměstí Zobrazit
Opěrná zeď A - Alpská Víska v Meziměstí Zobrazit
Oprava osobního lanového výtahu TOV 320 v objektu čp.421 v Meziměstí Zobrazit
Oprava povrchu části MK, ulice 5. května, Meziměstí, p.p.č. 884,k.ú. Meziměstí Zobrazit
Plynofikace objektu č.p.225, Meziměstí parc.č. 716/1 Meziměstí Zobrazit
Pořízení traktoru s příslušenstvím Zobrazit
Regenarace zahrady MŠ Meziměstí Zobrazit
Rekonstrukce hřbitovní zdi ve Vižňově - 1.etapa Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zázemí a stavební úpravy v mateřské škole Meziměstí Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zázemí a tepelných rozvodů a stavební úpravy v Mateřské škole Meziměstí, Vižňov 356 Zobrazit
Rekonstrukce stoupacího potrubí v BD v čp. 421 Zobrazit
Rekonstrukce tepelného a vzduchotechnického vybavení a stavební úpravy v základní škole Meziměstí Zobrazit
Revitalizace panelového bytového domu v Meziměstí - rekonstrukce výtahu Zobrazit
Revitalizace panelového bytového domu v Meziměstí ul. 5.května čp. 421, Meziměstí Zobrazit
Rozšíření parkovacích míst zdravotního střediska v Meziměstí Zobrazit
Smlouva o dílo MEZ-VO-Meziměstí, Dlouhá - 5. května Zobrazit
Snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy Meziměstí Zobrazit
SO-01 Úprava na vodním toku Dobrohošť ve Vižňově Zobrazit
Stavební úpravy a změna užívání ZUŠ Meziměstí Zobrazit
Stavební úpravy bytových jednotek č.p. 421, Meziměstí Zobrazit
Veřejné hřiště aktivního a pasivního odpočinku v Meziměstí Zobrazit
Veřejné sociální zařízení v Meziměstí Zobrazit
Vižňov, oprava MK Zobrazit
VO Meziměstí 2022 - Březová, Ruprechtice, Vižňov Zobrazit
VO-Meziměstí - ul. Dlouhá, 5. května - zemní práce Zobrazit
Vybudování dětského hřiště v Meziměstí, Vižňově a v Ruprechticích/1 Zobrazit
Zadavatel odstoupil od smlouvy - Vyhlášeno nové VŘ -Rekonstrukce sociálního zázemí a tepelných rozvodů a stavební úpravy v Mateřské škole Meziměstí, Vižňov 356 Zobrazit
Zateplení hasičské zbrojnice a výměna zdroje – stavební práce Zobrazit
Zateplení Mateřské školy Meziměstí Zobrazit
„Rekonstrukce místní komunikace Meziměstí – místní část Březová“ Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap