Správa pohledávek OKD, a.s.

Sídlo zadavatele

Stonavská 2179, Karviná - Doly, PSČ 735 06

Moravskoslezský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

26863154

Www stránky zadavatele

http://www.okd.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://okd.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/sprava-pohledavek-okd-a-s_132/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

216763

Poznámka

Smlouvou o vkladu obchodního závodu uzavřenou dne 27.3.2018 byl obchodní závod společnosti OKD, a.s., s výjimkou Položek vyloučených z vnosu obchodního závodu, jak jsou definovány v této smlouvě o vkladu obchodního závodu, vnesen jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti OKD Nástupnická, a.s. se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 05979277.

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Správa pohledávek OKD, a.s. . Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Název: Detail:
Profil zadavatele Správa pohledávek OKD, a.s. neobsahuje žádné aktivní veřejné zakázky.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Správa pohledávek OKD, a.s. . Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Dobývání černého uhlí - 1 Zobrazit
Dobývání černého uhlí - 2 Zobrazit
Dobývání černého uhlí - 3 Zobrazit
Dobývání černého uhlí Důl Karviná Zobrazit
Dobývání černého uhlí II Paskov Zobrazit
Dobývání černého uhlí na dole Karviná Zobrazit
Dobývání černého uhlí Paskov Zobrazit
Dobývání černého uhlí včetně souvisejících prací Zobrazit
Dodávka (prodloužení) stěnového hřeblového dopravníku PF6/1042 a podporubového dopravníku PZF 11 Zobrazit
Dodávka 2 ks podporubových hřeblových dopravníků PZF/GROT 850 Zobrazit
Dodávka 2 ks podporubových hřeblových dopravníků PZF09/GROT 850 Zobrazit
Dodávka výbušniny MAXAM RIOCOAL C Zobrazit
Dodávka zařízení pro dobývání uhlí na dlouhé porubní frontě na řízený zával ve slojích s nebezpečím výbuchu metanovzdušné směsi a ve slojích s nebezpečím horských otřesů Zobrazit
Dodávka žebírkové oceli Zobrazit
Generální oprava 2 ks dobývacích kombajnů SL 300 (bez řezných orgánů) Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu KGE 750F Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu KSW 460 NE Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu KSW 475/2BPH Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu KSW 500/5.3 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 - DZ2 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 č. 6618 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 300 č. 6653 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 500 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 500 č. 6617 Zobrazit
Generální oprava dobývacího kombajnu SL 500 č. 6641 Zobrazit
Generální oprava důlního kombajnu KGE-710F v.č. 227 Zobrazit
Generální oprava razících kombajnů MR 340 a MR 220 Zobrazit
Generální oprava razicího kombajnu MR 340X-Ex Zobrazit
Generální oprava stěnového hřeblového dopravníku PF 6/1042 Zobrazit
Generální oprava tratě hřeblového dopravníku Rybnik 850 Zobrazit
Generální oprava žlabů hřeblového dopravníku pro Důlní závod 1 - Darkov Zobrazit
Generální oprava2 ks razicích kombajnů MR 340 Zobrazit
Likvidace porubů 11435, 138808, 140704 Karviná Zobrazit
Likvidace porubů 114434, 223754 Karviná Zobrazit
Likvidace porubů 14037, 14070, 11491, 223752, 138806 Karviná Zobrazit
Likvidace velkoobjemového odpadu Zobrazit
Magnetit "LEBEDINSKY" Zobrazit
Mobilní terminál PDA důl Zobrazit
Modernizace 1 ks razícího kombajnu MR 340 Zobrazit
Modernizace 1 ks razícího kombajnu MR 340 DZ1-042018 Zobrazit
Modernizace 1 ks razícího kombajnu MR 340 DZ2-012018 Zobrazit
Modernizace 1 ks razícího kombajnu MR 340 DZ2-042018 Zobrazit
Modernizace 2 ks pásových dopravníků BELT 1200 Zobrazit
Modernizace 2 ks pásových dopravníků BELT 1200 DZ2 - 042018 Zobrazit
Modernizace 2 ks pásových dopravníků DP 12201/1 Zobrazit
Modernizace 2 ks razicích kombajnů MR 340 Zobrazit
Modernizace 40 ks mechanizovaných výztuží Fazos 17/37-MD1 Zobrazit
Modernizace 65 ks mechanizované výztuže FAZOS 17/37 –POz-MD na FAZOS 15/33- POz-MD Zobrazit
Modernizace brzdového systému těžního stroje č.6 na Důlním závodě 2, lokalita Jih Zobrazit
Modernizace bubnů TS Mír 5 Jih Zobrazit
Modernizace bubnů TS Mír 5 Jih Zobrazit
Modernizace dobývacího kombajnu KGE 750F Zobrazit
Modernizace dobývacího kombajnu SL 300 Zobrazit
Modernizace dobývacího kombajnu SL 500 Zobrazit
Modernizace mechanizované výztuže DBT 600/1400 a hydraulického rozvodu Zobrazit
Modernizace mechanizovaných výztuží FAZOS 17/37 - ISTR 4096 Zobrazit
Modernizace razících kombajnů MR 340 Zobrazit
Modernizace razících kombajnů MR 340 Zobrazit
Modernizace stěnového hřeblového dopravníku Zobrazit
Modernizace těžního stroje II/3 Zobrazit
Modernizace žlabů stěnového hřeblového dopravníku PF6/1042 a podporubového hřeblového dopravníku PZF 11-PF4/1132 Zobrazit
Nákup dobývacího kombajnu SL 300 Zobrazit
Nákup lutnových ventilátorů včetně tlumičů Zobrazit
Nákup pásových dopravníků BELT 1400 Zobrazit
Nákup stěnového hřeblového dopravníku Rybnik 850 Zobrazit
Nákup stykačových souprav SN0 P3, JN0 P01/02, TN0P1 Zobrazit
Obsluha důlní klimatizace v roce 2013 Zobrazit
Oprava dobývacího kombajnu SL 300 Zobrazit
Oprava stojek pro individuální hydraulickou výztuž (IHV) Zobrazit
Outsourcing ICT služeb, prodloužení na základě opce Zobrazit
Pojištění majetku a pojištění přerušení provozu Zobrazit
Pojištění majetku a pojištění přerušení provozu Zobrazit
Pojištění odpovědnosti za škodu Zobrazit
Poskytování služeb agenturního zaměstnávání Zobrazit
Prohloubení jam Lazy 2 a 6 závodu Lazy Dolu Karviná z 9. na 10. patro Zobrazit
Provádění manipulace s materiálem Zobrazit
Provozní ražby na dole Karviná, Doubravský ohradník Zobrazit
Provozní ražby na dole Karviná, Kry 14, 15 a 22 Zobrazit
Provozní ražby na dole Karviná, ostatní provozní ražby Zobrazit
Ražba provozní metráže - 1 Zobrazit
Ražba provozní metráže - 2 Zobrazit
Ražba provozní metráže - 3 Zobrazit
Ražba provozních důlních děl 065 sloj Zobrazit
Ražba provozních důlních děl 074 sloj Chlebovice Zobrazit
Ražba provozních důlních děl 074 sloj Staříč Zobrazit
Ražba provozních důlních děl 080 a 084 sloj Zobrazit
Ražba provozních důlních děl př. 2031 Zobrazit
Ražby překopových a dlouhodobých důlních děl včetně souvisejících prací Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené I Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené II Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené III Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené IV Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené IX Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené V Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené VI Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené VII Zobrazit
Ražby provozních důlních děl a práce s nimi spojené VIII Zobrazit
Ražby provozních důlních děl včetně souvisejících prací Zobrazit
Servis a opravy důlních zařízení (nebo jejich uzlů) pro dobývání a dopravu uhlí Zobrazit
Servis a opravy důlních zařízení (nebo jejich uzlů) pro ražbu a údržbu důlních děl Zobrazit
Servis a opravy důlních zařízení (nebo jen jejich uzlů) pro ražbu a údržbu důlních děl Zobrazit
Služby spojené s železniční přepravou paliv na území Rakouské republiky, Řecké republiky a Republiky Slovinska Zobrazit
Strážní služby pro Důlní závody 1 a 2 Zobrazit
Strážní služby pro Důlní závody 1 a 2 Zobrazit
Transportní a manipulační zařízení s pohonem vzduchovou energií pro kontejnerovou dopravu po závěsné dráze z ocelového profilu typu I155 v podzemí dolu v prostorách ,s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu a dolu s nebezpečím otřesů. Zobrazit
Úklid, obsluha a údržba koupelen Zobrazit
Vrtání vývrtů a instalace pramencových a obdobných kotev v podzemí uhelného dolu a souvisejících pomocných prací Zobrazit
Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev Karviná Zobrazit
Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev Paskov Zobrazit
Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev v důlních dílech I Zobrazit
Vrtání vývrtů a instalace pramencových kotev v důlních dílech II Zobrazit
Vulkanizační soupravy Zobrazit
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl Zobrazit
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl a služby s tím související I Zobrazit
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl a služby s tím související II Zobrazit
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl a služby s tím související III Zobrazit
Vybavování a likvidace porubů a důlních děl včetně souvisejících prací Zobrazit
Vybavování a likvidace porubů Paskov Zobrazit
Výroba a dodávka stěnového hřeblového dopravníku Rybnik 850 Zobrazit
Zajištění obsluhy centrální klimatizace Důlního závodu 1, lokalita Karviná, Zobrazit
Zajištění obsluhy, údržby a oprav centrální klimatizace Zobrazit
Zajištění pracovníků pro služby v rámci zprostředkovatelské agentury Zobrazit
Zajištění stability jámy Zobrazit
Zasílatelské služby pro přepravu paliv po železnici do Polské republiky Zobrazit
Zasílatelské služby pro přepravu paliv po železnici do Rakouské republiky a Spolkové republiky Německo Zobrazit
Zasílatelské služby pro přepravu paliv po železnici do Slovenské republiky, Maďarské republiky a Republiky Bosny a Hercegoviny Zobrazit
Zasílatelské služby pro přepravu paliv po železnici v rámci České republiky Zobrazit
Zmáhání TH výstuže, plenění Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap