Vertikální frézovací centrum s robotizací (včetně robotické ruky)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vertikální frézovací centrum s robotizací (včetně robotické ruky) zadávané zadavatelem MESIT machining, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

MESIT machining, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vertikální frézovací centrum s robotizací (včetně robotické ruky)

Předmět veřejné zakázky

- Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: Vertikální frézovací centrum s robotizací (včetně robotické ruky) (viz specifikace v zadávací dokumentaci).
- Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.

Poznámka

- Celková předpokládaná hodnota zakázky činí: 6 mil. Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídky mohou být podány v českém jazyce.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 mil. Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

17. 5. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JVM – RPIC, spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Hradil

Kontaktní e-mail: hradil@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 725 768 513

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vertikální frézovací centrum s robotizací (včetně robotické ruky).

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 30. 4. 2021 Zobrazit
Přílohy zadávací dokumentace 30. 4. 2021 Zobrazit
Oznámení 30. 4. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap