OPaLL–AGRI, s.r.o. – LED Osvětlení 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce OPaLL–AGRI, s.r.o. – LED Osvětlení 2 zadávané zadavatelem OPaLL-AGRI, s. r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

OPaLL-AGRI, s. r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

OPaLL–AGRI, s.r.o. – LED Osvětlení 2

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel, vyhlašuje zadávací řízení na dodávku LED Osvětlení s názvem „OPaLL–AGRI, s.r.o. – LED Osvětlení 2“ (dále jen „zakázka) dle technických parametrů uvedených níže a projektové dokumentace, která je přílohou této zadávací dokumentace. Veškeré podmínky a náležitosti zadávacího řízení jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) a jejích přílohách.
Předmětem výběrového řízení je Výměna osvětlení za LED ve výrobních halách VH2 a VH3“ v areálu firmy OPaLL–AGRI, s.r.o. Dolní Životice v rozsahu a kvalitě specifikované v projektové dokumentaci a slepých rozpočtech.
Obsahuje-li zadávací dokumentace nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění rozděleného dle logických celků VH2 a VH3

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

4. 2. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Administrátor veřejné zakázky

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Soudek

Kontaktní e-mail: soudek@grantum.cz

Kontaktní telefon: +42775556070

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce OPaLL–AGRI, s.r.o. – LED Osvětlení 2.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky OPaLL–AGRI, s.r.o. – LED Osvětlení 2 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ELEKTRO-FA PAVELEK s.r.o. (603 221 95) Dodavatel 2 851 755,83 Kč vč. DPH
2 356 823,- Kč bez DPH
Elektro HEKT – servis s.r.o. (253 744 60) Uchazeč 2 854 803,82 Kč vč. DPH
2 359 342,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap