Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa zadávané zadavatelem Město Čáslav. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Čáslav

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o stavební úpravy, pořízení a montáž dodávek do společenského sálu Grand. Předmět zakázky se vyznačuje úzkou vazbou na I. etapu rekonstrukce sálu, která nyní probíhá. Jednotlivé práce v rámci I. a II. etapy musí být vzájemně koordinovány.
Tato veřejná zakázka řeší stavební úpravy ve vnitřním prostředí budovy, zejména v zázemí sálu (šatny, klubovny, sociální zařízení). Z hlediska stavebního půjde zejména o obnovu podlah, podhledů a stěn včetně vybavení sociálních zařízení zařizovacími předměty, elektroinstalaci související s ozvučením a osvětlením sálu včetně pořízení potřebného vybavení sloužícího k modernizaci ozvučení a osvětlení sálu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000014

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

514680

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

OI 14/2015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Čáslav

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 249 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 506 198,84 bez DPH (4 242 500,60 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 506 198,84 bez DPH (4 242 500,60 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

22. 7. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jakub Martinák

Kontaktní e-mail: martinak.dotace@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 602 623 923

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Realitní a stavební společnost s.r.o. (41432037) Dodavatel 4 242 500,60 Kč vč. DPH
3 506 198,84 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Společenský sál Grand v Čáslavi 2. etapa zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
TES spol. s r.o. (47539330)
Ing. Luboš Janda (42751497)
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap