Město Police nad Metují

Sídlo zadavatele

Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují, PSČ 549 54

Královéhradecký kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00272949

Www stránky zadavatele

http://www.meu-police.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://meu-police.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-police-nad-metuji_317/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

224672

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Město Police nad Metují. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Město Police nad Metují. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Chodník ve spodní části hřbitova Zobrazit
Demolice objektu MILPO v Polici nad Metují Zobrazit
Dodávka elektrické energie Zobrazit
Doplnění kanalizace – Police nad Metují – místní část Záměstí Zobrazit
Dotvoření zahradního prostoru a oprava sociálního zařízení MŠ Fučíkova v Polici nad Metují Zobrazit
II/303 Police nad Metují - Pěkov Zobrazit
Komunikace nad DD, Pěkov - oprava komunikace na Hony, Oprava komunikace Ledhujská v Polici nad Metují Zobrazit
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží - SO 01 KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ Zobrazit
Opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici nad Metují Komenského náměstí a autobusové nádraží SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ Zobrazit
Oprava chodníků v Ostašské ulici Zobrazit
Oprava fasády radnice Police nad Metují Zobrazit
Oprava hřbitovní zdi Zobrazit
Oprava komunikací v Polici nad Metují a v Pěkově Zobrazit
Oprava komunikací Záměstí Police nad Metují Zobrazit
Oprava křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova, rozšíření parkoviště u ZŠ Police nad Metují a oprava komunikace Radešov, Pěkov, Hlavňov Zobrazit
Oprava místních komunikací v Pěkově Na Drahách a za Honským rybníkem, Police nad Metují Zobrazit
Oprava MK Zobrazit
Oprava vozovky MK Hlavňov Zobrazit
Pěkov - sousoší Nejsvatější Trojice - obnova pískovcového oplocení Zobrazit
Podporujeme domácí kompostování a nakládáni s BRKO v Polici nad Metují Zobrazit
Police nad Metují - oprava koupaliště Zobrazit
Realizace detailů a návazností na stavbu REKONSTRUKCE ULICE NA BABÍ č. III/30319 V POLICI NAD METUJÍ Zobrazit
Rekonstrukce 6-ti sociálních zařízení v MŠ Police nad Metují Zobrazit
Rekonstrukce části suterénu v MŠ Police nad Metují Zobrazit
Rekonstrukce kanalizačních přípojek pro č. p. 340 v Polici nad Metují Zobrazit
Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p. č. 995/1, k. ú. Police nad Metují Zobrazit
Rekonstrukce sociálního zařízení a stropů v ZUŠ Police nad Metují Zobrazit
Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Na Babí v Polici nad Metují Zobrazit
Rekonstrukce WC na prvním stupni ZŠ v Polici nad Metují Zobrazit
Rekonstrukce ZUŠ - Police nad Metují - I. etapa Zobrazit
Rekonstrukce ZUŠ - Police nad Metují 2. etapa Zobrazit
Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. etapa Zobrazit
Revolvingový úvěr Zobrazit
Samostatné odvodnění poldrů Zobrazit
Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují Zobrazit
Špýchar (bývalá sýpka) č.p. 489, p. č. 1/8 v Polici nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy - zateplení bytového domu Na Babí čp. 407, Police nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy Kolárova divadla a Pellyho domu, změna užívání části Pellyho domu, Police nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy místní komunikace K Vodojemu, Police nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy MK ke sběrnému dvoru, Police nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Police nad Metují Zobrazit
Stavební úpravy stávajícího šatnového objektu, včetně napojení na inženýrské sítě, Police nad Metují\ Zobrazit
Terénní úprava v bývalé cihelně, Police nad Metují Zobrazit
Úprava kanalizace pro č. p. 151, Divadelní klub Police nad Metují Zobrazit
Úprava místních komunikací v Radešově, Pěkově a Hlavňově Zobrazit
Úprava prostoru před smuteční síní Zobrazit
Víceúčelové hřiště - Police nad Metují, Malá Ledhuj Zobrazit
Výstavby nových chodníků v obci Pěkov Zobrazit
Zajištění sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a dalšího odpadu pro město Police nad Metují Zobrazit
Zametací stroj pro město Police nad Metují Zobrazit
Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad Metují Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap