Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují č.p.108

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují č.p.108 zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují č.p.108

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba Základní umělecké školy Police nad
Metují, které jsou rozděleny do třech objektů (A, B a P). V rámci stavebních prací se bude jednat
rovněž o přeložení vodovodního řadu, rozšíření plynovodu, provedení elektromontáží a terénních
úprav. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je
Přílohou č. 2 ZD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

27. 2. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PPE.CZ s.r.o.;Nádražní 3113/128;702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Kontaktní e-mail: hafernik@ppe.cz

Kontaktní telefon: +420 595 170 938

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují č.p.108.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace 11. 1. 2017 Zobrazit
Př.1 Návrh smlouvy o dílo 11. 1. 2017 Zobrazit
Př.3 Šablony dokumentů 11. 1. 2017 Zobrazit
Projektová dokumentace včetně rozpočtu 11. 1. 2017 Zobrazit
D1 - Změna a doplnění zadávací dokumentace 19. 1. 2017 Zobrazit
D1 - Změna a doplnění zadávací dokumentace příloha č. 1 19. 1. 2017 Zobrazit
D2 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace 25. 1. 2017 Zobrazit
D2 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1 25. 1. 2017 Zobrazit
D2 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 2 25. 1. 2017 Zobrazit
D3 - Změna a doplnění zadávací dokumentace 31. 1. 2017 Zobrazit
D3 - Změna a doplnění zadávací dokumentace příloha č. 1 31. 1. 2017 Zobrazit
D4 - Změna a doplnění zadávací dokumentace 3. 2. 2017 Zobrazit
D4 - Změna a doplnění zadávací dokumentace příloha č. 1 3. 2. 2017 Zobrazit
D5 - Vysvětlení zadávací dokumentace 10. 2. 2017 Zobrazit
D6 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace 13. 2. 2017 Zobrazit
D6 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1 13. 2. 2017 Zobrazit
D7 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace 15. 2. 2017 Zobrazit
D7 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1 15. 2. 2017 Zobrazit
D8 - Změna a doplnění zadávací dokumentace 17. 2. 2017 Zobrazit
D8 - Změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1 17. 2. 2017 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 20. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva o úvěru 21. 3. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 SoD Oceněný výkaz výměr 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 SoD Časový a fananční harmonogram díla 18. 4. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 SoD Seznam poddodavatelů 18. 4. 2017 Zobrazit
S1 - Písemná zpráva zadavatele 19. 4. 2017 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 8. 9. 2017 Zobrazit
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 27. 10. 2017 Zobrazit
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 1. 2. 2018 Zobrazit
Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo 30. 4. 2018 Zobrazit
Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo 26. 6. 2018 Zobrazit
Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo 27. 8. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap