Oprava vozovky MK Hlavňov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava vozovky MK Hlavňov zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava vozovky MK Hlavňov

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o údržbu vozovky místní komunikace (MK) Hlavňov po nadměrném zatížení objížďkovou dopravou v roce 2014. Opravovaný úsek začíná na pozemku 730/58 v k.ú. Hlavňov, na konci krajské silnice (na pozemku p.č. 757 v k.ú. Hlavňov) a končí na pozemku p.č. 823/6 na hranici s k.ú. Suchý Důl. Celková délka úseku činí 1770 m komunikace, na ploše 8840 m2.
Navrženy jsou dvě varianty řešení opravy:

1) varianta „klasická“ - udržovací a uzavírací nátěr na stávající vozovku
- 1. nátěr udržovací (zdrsňovací): asf. silniční 70-100 1,0kg/m2, drť Rožmitál 4-8+8-11 50/50% max 2,5 kg/m2, zaválcovat do 10-ti minut!
- 2. nátěr uzavírací živičný: asf. silniční 70-100 0,8kg/m2, drť Masty
2-4+4-8 50/50% max.2 kg/m2, zaválcovat hned.

1) vatianta „moderní“ – emulzní kalový zákryt S, emulze, která se štěpí za studena, kontinuální plocha, dvouvrstvý mikrokoberec frakce 0/5 a 0/8 včetně spojovacího postřiku.
Provedení musí splňovat TKP 27 – Technické kvalifikační podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 27 emulzní kalové zákryty (Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností od 1. dubna 2008).

Obě varianty vyžadují přípravné práce, které jsou shodné, liší se pouze různou úpravou stávající obrusné vrstvy.

Před zahájením prací na komunikaci je nutné připravit
 odvodnění části stávajícího příkopu z ocelového vsakovacího koše do blízké vodoteče,
 opravit stávající propadlou kanalizaci v komunikaci.

U odvodnění se jedná o překop, položení betonových trub průměru 300 mm v hloubce 1000 mm a celkové délce 9000 mm - viz foto v příloze. Propadlou kanalizaci zhruba uprostřed komunikace, v blízkosti pozemku města p.č. 31/5 v k.ú. Hlavňov je potřeba opravit výměnou betonovou trubu DN 300 mm za novou v maximální délce 4000 mm viz foto. Nově položená betonová truba se musí zapískovat, zaštěrkovat, důkladně zhutnit a překop přeasfaltovat.

Přípravné práce dále představují odříznutí zemní krajnice, její naložení a odvez, omytí vozovky, očištění spár rozmapování kartáčem a očistění zálivkou.

Na závěr u obou variant se musí po zaježdění a zametení přebytečného kameniva zhotovit krajnice (z těchto přebytků + doplnění frézingem) a vozovku opatřit bílými čarami vodorovného značení (š.12,5 cm, ve vjezdech přerušovaná 1,5/1,5) s balotinou. Je třeba dbát na to, aby značení probíhalo za suchého a teplého počasí.

Poznámka

Veřejná zakázka byla zrušena

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Police nad Metují, k.ú. Hlavňov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

990 000,- bez DPH (1 197 900,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Police nad Metují

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Scholz

Kontaktní e-mail: scholz@meu-police.cz

Kontaktní telefon: 606728382

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava vozovky MK Hlavňov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 29. 5. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 29. 5. 2015 Zobrazit
Oznámení o vítězi VZ 10. 7. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap