Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. etapa zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je obnova kulturní historické památky Sousoší Nejsvětější Trojice, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č.: 10168/6-5847.
V roce 2016 proběhla I. etapa obnovy tohoto sousoší, která spočívala v restaurování pískovcového oplocení sousoší (doplnění 4 ks koulí v rozích a 2 ks piniových šišek v čele sousoší).
V rámci II. etapy bude provedeno očištění a plastické doplnění poškozených částí kamenné architektury a sousoší. Následně dojde k vyspárování památky a lokální barevné retuši. Zásadní součástí restaurátorského zásahu by měla být rekonstrukce chybějících soch podle dobových fotografií. Restaurátorský zásah by měl vést k celkové rehabilitaci památky a zakonzervování současného stavu kamenného materiálu.
Součástí nabídky budou veškeré požadované práce a dodávky dle písemného vyjádření odborné organizace statní památkové péče pracoviště v Josefově ze dne 14. 2. 2017 viz příloha.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 1. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Scholz

Kontaktní e-mail: scholz@meu-police.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace a obnova historické památky “Sousoší Nejsvětější trojice“ II. etapa.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap