Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o soustavu objektů v areálu ZŠ v Polici nad Metují. Objekt 1. stupně je čtyřpodlažní s valbovou střechou. Střecha schodiště je plochá jednoplášťová. Objekt 2. stupně je čtyřpodlažní s plochou jednoplášťovou střechou. Objekt družiny je dvoupodlažní s plochou jednoplášťovou střechou. Objekt tělocvičny je do výšky dvou podlaží s plochou jednoplášťovou střechou. Spojovací části mezi objekty jsou přízemní a částečně dvoupodlažní s plochými střechami. Vzhledem k rozsahu plánovaných stavebních úprav není v rámci této projektové dokumentace řešen bezbariérový přístup do objektů.
Stavební práce spočívají v zateplení obvodového pláště budovy komplexním zateplovacím systémem, v kompletní výměně otvorových výplní, v zateplení stropů a střešních konstrukcí a souvisejících pracech.
Stávající ploché střechy schodiště 1. stupně, budovy 2. stupně a družiny budou dodatečně zatepleny polystyrénovými deskami. Jako střešní krytina bude použita PVC fólie tl. 1,5 mm. U střechy 2. stupně bude částečně přezděna atika, zbývající část atiky bude sestehována ocelovými stehny v místě dilatační trhliny. Na hlavě atiky bude po celém obvodu nově proveden ztužující věnec 250/250 mm. Z důvodu nedostatečně nebo chybějící dilatace mezi atikou a vrstvami střechy se provede po celém vnitřním obvodu atiky vyřezání vrstev střechy až k nosnému panelu. Šířka nové dilatační spáry bude 60 mm a bude vyplněna polystyrénovými deskami.
Vnější okna, dveře a prosklené stěny jsou navrženy z plastových profilů nebo hliníkové. Rámy budou z vnějšku bílé. Prosklení bude provedeno izolačním dvojsklem U=1,1. Celá okenní výplň pak musí splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla Uw=1,2, u dveří pak Ud=1,7. Výplně z komůrkového polykarbonátu, které budou nahrazovat kopiliotová velkoplošná okna v tělocvičně, musí mít součinitel prostupu tepla celé výplně Uw=1,7. Okenní výplně budou z vnitřní strany bílé. Vnitřní parapety budou v dezénu dle výběru investora. Po osazení nových oken bude provedeno zednické zapravení a bílá výmalba.
Vnější omítky budou v soklové části (pouze na objektu 2. stupně) řešeny soklovou omítkou o zrnitosti 2-3 mm. Ve zbytku ploch bude použita v rámci kontaktního zateplení stěn probarvená omítka zrnitosti 2-3 mm. Rámy okenních a dveřních výplní budou z vnější strany bílé. Klempířské prvky budou opatřeny nátěrem v odstínu dle výběru investora.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

353590

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

452200005

Místo plnění veřejné zakázky

Police nad Metují

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

25 373 479,72 bez DPH (30 701 910,52 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

6. 9. 2013, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Centrum rozvoje česká Skalice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč, Eva Pápaiová

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu, papaiova@meu-police.cz

Kontaktní telefon: 774578102, 491509996

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti ZŠ Police nad Metují zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Broumovské stavební sdružení s. r. o. (46504303) Uchazeč 19 350 928,30 Kč vč. DPH
15 992 502,73 Kč bez DPH
Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o. (25925768) Dodavatel 18 144 973,81 Kč vč. DPH
14 995 846,11 Kč bez DPH
Průmstav Náchod s. r. o. (25275062) Uchazeč 21 624 983,56 Kč vč. DPH
17 871 887,24 Kč bez DPH
MARHOLD a. s. (15050050) Uchazeč 18 028 999,99 Kč vč. DPH
14 899 999,99 Kč bez DPH
STYLBAU, s. r. o. (25957481) Uchazeč 18 812 581,80 Kč vč. DPH
15 547 588,26 Kč bez DPH
Kerson spol. s r. o. (45536040) Uchazeč 19 877 795,13 Kč vč. DPH
16 427 929,86 Kč bez DPH
Delta Velké Poříčí s. r. o. (25283383) Uchazeč 20 917 538,- Kč vč. DPH
17 287 221,49 Kč bez DPH
MOVIS Hronov, s. r. o. (25983181) Uchazeč 17 970 755,- Kč vč. DPH
14 851 863,64 Kč bez DPH
BROUMSTAV společnost s ručením omezeným (42228433) Uchazeč 20 533 939,- Kč vč. DPH
16 970 197,52 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap