Chodník ve spodní části hřbitova

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodník ve spodní části hřbitova zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodník ve spodní části hřbitova

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o rozebrání stávající dlažby, úpravu pláně tl. do 300 mm, vytrhání starých obrubníků, odvoz zeminy a suťi na skládku, přehutnění pláně, položení obrubníků z žulové jednolinky, geotextilie, vyrovnání pláně štěrkodrtí s přehutněním, položení žulových kostek a žulové mozaiky a dokončení terénních úprav, dosetí trávníku. U vstupu na hřbitov bude z žulové mozaiky vydlážděno písmeno řecké abecedy alfa a u výstupu bude vydlážděno písmeno omega.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000010

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 7. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Luboš Ježek

Kontaktní e-mail: jezek@meu-police.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodník ve spodní části hřbitova.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 23. 7. 2018 Zobrazit
Přílohy k výzvě 23. 7. 2018 Zobrazit
Oznámení vítěze 24. 8. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 3. 9. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 23. 10. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap