Doplnění kanalizace – Police nad Metují – místní část Záměstí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Doplnění kanalizace – Police nad Metují – místní část Záměstí zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Doplnění kanalizace – Police nad Metují – místní část Záměstí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění stokové kanalizační sítě v rozsahu čtyř samostatných kmenových stok s napojením dalších pěti podružných stok. Gravitační stoková síť je navržena z žebrovaného potrubí. Do stoky budou současně v celé délce nového potrubí zaústěny všechny přiléhající nemovitosti pomocí nových kanalizačních přípojek. Tyto přípojky nejsou součástí dokumentace a v rámci stavby bude provedena pouze příprava pro tyto přípojky (vysazením odboček). Výstavba kanalizačních stok si vyžádá přeložku části vodovodního řadu, který je v souběhu s trasou nové kanalizace, nebo je přímo v trase navržené kanalizace. Přeložka V1 je navržena z potrubí z molekulárně orientovaného PVC a přeložka V2 z potrubí s ochranným pláštěm z PP. Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou modré barvy pro pitnou vodu. K potrubí je nutné přiložit detekční vodič Cu. Potrubí musí mít platný certifikát pro dopravu pitné vody. Armatury na potrubí budou použity dle standartu a požadavků správce veřejného vodovodu – VaK Náchod, a.s.
Dílo se člení na tyto stavební objekty uvedené v projektové dokumentaci:
IO 01 Kanalizace - Stoky A a B
IO 02 PŘELOŽKY VODOVODU - V1, V2

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/667679

Poznámka

Zakázka je zadávána formou otevřeného výběrového řízení dle § 27 ZVZ

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 642052

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění budou parc. č. 115, 255/3, 1048/11, 1049/1, 1049/3, 1050/1, 1050/12, 1050/16, 1050/17, 1079/1, 1109/1, katastrální území Police nad Metují, kraj Královéhradecký.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 451 591,41 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

20. 10. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Michal Kudrnáč

Kontaktní e-mail: michal.kudrnac@erv.cz

Kontaktní telefon: +420 774 578 102

Kontaktní datová schránka: 3shbrwf

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Doplnění kanalizace – Police nad Metují – místní část Záměstí.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap