Stavební úpravy Kolárova divadla a Pellyho domu, změna užívání části Pellyho domu, Police nad Metují

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy Kolárova divadla a Pellyho domu, změna užívání části Pellyho domu, Police nad Metují zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy Kolárova divadla a Pellyho domu, změna užívání části Pellyho domu, Police nad Metují

Předmět veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na 2 samostatné části:

a) stavební úpravy Kolárova divadla, konkrétně:
 - hlediště a sociálního zařízení
 - divadelního baru – kiosku

Jedná se o stavební úpravy hlediště divadla – vybourání stávající betonové stupňovité podlahy a její nahrazení novou šikmou podlahou, včetně úpravy elektroinstalace, instalace středního ovládacího panelu a stavební úpravy sociálního zařízení pro ženy (vestavba 2 WC do prostoru průchodu mezi chodbou divadla a zázemím – druhé WC bylo dodatečně do stavebního rozpočtu doplněno!, rozpočet elektroinstalace požadujeme nacenit dle původního rozpočtu na 1 WC). Dále se jedná o úpravu stávajícího divadelního kiosku včetně nového vnitřního rozvodu vody, elektroinstalace (do rozpočtu doplněno vymalování hlediště a chodeb).

b) stavební úpravy a změna užívání části Pellyho domu

Jedná se o stavební úpravy a změna užívání části Pellyho domu. Stavební úpravy a změna užívání jsou vyvolány požadavky investora na změnu nevyhovujícího provozního řešení objektu. Malá místnost informačního centra bude přesunuta do stávající předimenzované šatny a foyeru sálu. Místnost původního IC bude nově využita jako komerční kancelář. V původním salonku bude umístěno WC invalidů, které pro potřeby sálu nebylo vůbec navrženo a jako WC invalidů sloužilo veřejné WC invalidů přístupné zvenku.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Police nad Metují

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 450 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 12. 2014, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Scholz

Kontaktní e-mail: scholz@meu-police.cz

Kontaktní telefon: 498100914

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy Kolárova divadla a Pellyho domu, změna užívání části Pellyho domu, Police nad Metují.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Doplnění výzvy 4. 12. 2014 Zobrazit
Výzva k podání nabídky 22. 12. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 12. 2014 Zobrazit
Oznameni zadavatele o vyberu nejvhodnejsi nabidky 23. 12. 2014 Zobrazit
Smlouva o dilo 23. 12. 2014 Zobrazit
Dodatek smlouvy č.1 11. 3. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap