Samostatné odvodnění poldrů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Samostatné odvodnění poldrů zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Samostatné odvodnění poldrů

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o dokončení samostatného odvodnění dešťových vod z tří suchých nádrží (poldrů) umístěných v lokalitě „Pod Klůčkem“. Stavba začíná v km 0,283 (Š8-stávající), odtud je vedena prostorem mezi bytovým a pečovatelským domem k Š9 (km 0,334). Odtud napříč parkem ke křižovatce ulic K Sídlišti a Pod Klůčkem. V km 0,416 vstupuje do chodníku v ul. K Sídlišti, jehož středem prochází na úroveň napojení ulice Horní. Poté přechází do travnatého pásu a v souběhu s krajem vozovky směřuje k čelu příkopu, jímž protéká voda ze spodního poldru. Ukončena je ve stávající šachtě Š15, km 0,561. Úsek kanalizace od Š15 k lapači splavenin je stávající z bet. trub DN 500.
Celý rozsah stoky je navržen z trub betonových hrdlových TBH-Q 600/2500/Z. Tyto jsou vyráběny se zesílenou stěnou a zaručují dlouhou životnost i při rychlostech proudící vody do 6,8 m/s. Dodávány jsou se zabudovaným pryžovým těsněním v hrdlech, zajišťujícím těsnost spojů a rychlý postup montáže.
Uložení potrubí je z větší části navrženo na štěrkové a pískové lože s následným pískovým obsypem do výšky 200 mm od spodního kraje vnější stěny potrubí. Namáhané úseky jsou uloženy na bet. desce, na níž budou osazeny typové bet. pražce TBX-Q (dodává výrobce trub). Po uložení trub na pražce se provede jejich podlití betonovou směsí.
V celé délce je navrženo uložení potrubí do rýhy se svislými stěnami zabezpečenými příložným pažením.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Police nad Metují, lokalita Pod Klůčkem, k.ú. Velká Ledhuje

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

18. 6. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Police nad Metují

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Scholz

Kontaktní e-mail: scholz@meu-police.cz

Kontaktní telefon: +420 606 728 382

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Samostatné odvodnění poldrů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 3. 6. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 3. 6. 2015 Zobrazit
Oznámení o vítězi VZ 29. 6. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 3. 8. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1. 12. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap