Pěkov - sousoší Nejsvatější Trojice - obnova pískovcového oplocení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pěkov - sousoší Nejsvatější Trojice - obnova pískovcového oplocení zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pěkov - sousoší Nejsvatější Trojice - obnova pískovcového oplocení

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o obnovu kulturní historické památky – sousoší Nejsvětější Trojice, kamenického díla z roku 1830, které je v havarijním stavu a hrozí jeho zničení či odcizení kamenných prvků. Sousoší Svaté Trojice se nachází v dominantní poloze na křižovatce silnic III/30322 Pěkov – Lachov a II/303 Náchod – Broumov.
V rámci obnovy pískovcového oplocení dojde k doplnění 4 kusů chybějících koulí v rozích o průměru 25 cm v rozích a 2 ks piniových šišek výšky 41 cm v jeho čele. Nové prvky budou vyrobeny z Božanovského pískovce. Způsob obnovy je uveden v PD zpracované Ing. Janem Slavíkem, Jaroměř a v závazném stanovisku odboru výstavby MěÚ Náchod.
Součástí nabídky budou veškeré požadované práce a dodávky dle písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče pracoviště v Josefově ze dne 3. 12. 2015 viz příloha.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 1. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Scholz

Kontaktní e-mail: scholz@meu-police.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pěkov - sousoší Nejsvatější Trojice - obnova pískovcového oplocení.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap