Stavební úpravy MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o provedení opravy dvou komunikací v Polici nad Metují:

a) U Plovárny
Předmětná místní komunikace se nachází na pozemku parc. č. 1099/1. Stávající vozovka má charakter zemní cesty, jejíž povrch byl v minulosti nepravidelně a nesouvisle opravován drceným kamenivem a ostatním inertním materiálem. Její povrch vykazuje nerovnosti v příčném i podélném směru a na většině úseku trasy jsou vyjeté koleje. I přes tento stav konstrukce a jejího povrchu se s ohledem na dopravní zatížení jeví spolehlivost komunikace, provozní způsobilost i únosnost konstrukce jako vyhovující, pro užití pro podkladní vrstvu. Zajišťují příjezd k pozemkům se stavbami pro bydlení a je součástí turistické značené trasy. Délka úpravy komunikace bude 130,00 m, šířka bude 3,00 m. V rámci úprav bude provedena vyrovnávka stávajícího povrchu kamenivem drceným a pokládka nové obrusné vrstvy z penetračního makadamu s dvojvrstvým nátěrem asfaltovým (326 m2). Rozšíření ploch mimo stávající štěrkový povrch bude provedeno se stejným povrchem, avšak v kompletní konstrukční skladbě (148 m2). V rámci stavby bude provedena rovněž obnova stávající opěrné zdi z kamene, která se provede jako nová opěrná zeď gabionová, o celkové délce 27,50 m a výšce 0,50 m až 1,80 m.

b) Tyršova ul.
Místní komunikace v ulici Tyršově je napojena na místní síť MK, řešený úsek je mezi křižovatkami s ul. Husovu a silnici III. třídy 303 16, ul. Nádražní. Je zároveň jako nástupiště 2 stanic autobusů. V místě upravované části ulice jsou uloženy inženýrské sítě: vodovod, plynovod, sdělovací kabely Telefonica. Všechny sítě jsou stávající, beze změny. Krytí sítí se nemění (pouze srovnání nivelety rozmezí - +30mm). Dále bude na začátku úseku nově osazena (vyměněna) uliční vpusť v místě stávající. Ostatní inženýrské sítě jsou již mimo upravovanou plochu. Komunikace je zařazena dle ČSN 73 6110 do místní komunikace MO2p10,5/30 modifikovaná, jako místní komunikace, v současnosti jednosměrná, využívaná pro provoz autobusového nádraží. Oprava vozovky proběhne výměnou vozovky včetně kontroly únosnosti podloží a případné jeho úpravy. Po pravé straně MK bude nově osazena stávající žulová obruba (spolu s doplněním nové, v obloucích řezané do poloměru, cca 30%) a podél obruby bude osazena nová žulová dvojlinka 10“. Přilehlý pravý chodník bude předlážděn k nové obrubě, použita stávající nezničená dlažba, s doplněním cca 50% nové. Obruba po levé straně vozovky zůstává stávající, beze změny. Dále bude nově osazena uliční vpusť vlevo na začátku úseku. Odvodnění MK je stávající.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Police nad Metují

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 500 000,- bez DPH (1 815 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 7. 2014

Lhůta pro podání nabídek

4. 8. 2014, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Město Police nad Metují

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Gennertová

Kontaktní e-mail: gennertova@meu-police.cz

Kontaktní telefon: 491509996

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 18. 7. 2014 Zobrazit
Zadávací dokumentace 18. 7. 2014 Zobrazit
Oznámení o nejvhodnější nabídce 5. 8. 2014 Zobrazit
Smlouva o dílo 4. 8. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy MK v ul. U Plovárny a vozovky v ul. Tyršova, Police nad Metují zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. (28796578) Dodavatel 1 783 706,47 Kč vč. DPH
1 474 137,57 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap