Úprava veřejného osvětlení ul. Ostašská, Police nad Metují

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Úprava veřejného osvětlení ul. Ostašská, Police nad Metují zadávané zadavatelem Město Police nad Metují. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Město Police nad Metují

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Úprava veřejného osvětlení ul. Ostašská, Police nad Metují

Předmět veřejné zakázky

Jedná se novou stavbu kabelizace veřejného osvětlení včetně nových stožárů, svítidel. Napájecím bodem pro novou kabelizaci bude stávající kabel veřejného osvětlení, který bude na p.p.č. 959/80 naspojkován a zaveden do nového svítidla VO2.12. Stávající svítidla veřejného osvětlení budou demontována.
Z důvodu nutné údržby osvětlení budou dále provedeny výměny svítidel na sloupech veřejného osvětlení VOX.19 – VOX.31. Výměna svítidel na stávajících stožárech veřejného osvětlení nevyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavby. Pozemky dotčené výměnou těchto svítidel nejsou uvedeny v soupisu dotčených pozemků. Tato část projektové dokumentace řeší pouze provedení výměny těchto svítidel.
Navržené umístění sloupů veřejného osvětlení a kabelizace VO je provedeno tak, aby byla
minimalizována možná kolize s ostatními sítěmi. Zakreslení ostatních sítí je pouze orientační (dodané trasy jednotlivých sítí nejsou zaměřeny a jsou zakresleny pouze orientačně). V průběhu stavby je třeba koordinovat umístění jednotlivých prvků VO se skutečným stavem. Umístění jednotlivých prvků veřejného osvětlení tedy není definitivní.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Luboš Ježek

Kontaktní e-mail: jezek@meu-police.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Úprava veřejného osvětlení ul. Ostašská, Police nad Metují.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap